lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Diễn-Đàn Công-Nhân | "Thậm Cấp Chí Nguy" "Thậm Cấp Chí Nguy": Đằng Sau Chiêu Bài Sửa Đổi Hiến-Pháp Của Họ

tình báo trung nam hải, đảng cộng sản trung quốc, đảng cộng sản việt nam

Thằng Bờm

Hiệp định Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thúc đẩy sẽ ra mắt một văn kiện cụ thể vào tháng Mười, 2013.

Có thể hiểu nôm na đây là một mặt trận kinh tế sống còn giữa 1 bên là Trung quốc (TQ) với “kinh tế thị trường định hướng sở hữu nhà nước” và 1 bên là Mỹ với “kinh tế thị trường định hướng sở hữu tư nhân”.

Có thể hiểu nôm na trước 2020, TPP sẽ không có mặt TQ. TPP là một vũ khí trong “xoay trục đến châu Á” của Mỹ. Từ bước đầu, Việt Nam (VN) đã hăng hái tham gia vào TPP. Và TPP chính là “đoạn cuối đường tình” của 2 nhà nước xã hội chủ nghĩa VN -TQ đang cùng cõng trên vai cụm từ vô nghĩa “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Có thể hiểu nôm na lúc này là giai đoạn “thậm cấp chí nguy” của ĐCSVN, nguyên nhân chưa phải bởi do người dân trong nước mà bởi, nếu ĐCSVN tiếp tục bước theo TPP tức là đồng nghĩa với việc quay lưng chống lại thiên triều Bắc Kinh. Ai ai cũng rỏ, sự sống còn của từng đảng viên ĐCSVN nằm trong tay hệ thống tình báo TQ, sự sống còn của ĐCSVN nằm trong tay tập đoàn lãnh đạo TQ. Chẵng ai dại dột tự kết thúc vai trò “ăn trên ngồi trước ” của mình, nếu không bị áp lực, ĐCSVN cũng vậy. Vì thế cho nên.

Có thể hiểu nôm na nhà nước VN đưa ra câu chuyện sửa đổi hiến pháp chỉ với 1 mục đích : “thôi đi với TPP, đi theo Tàu một cách danh chính ngôn thuận (!) được ghi rõ trong hiến pháp”.

Có thể hiểu nôm na bỏ điều 4 trong HP hiện nay, OK ; đa nguyên đa đảng, OK ; mọi điều khoản “lùm xùm” trong nội bộ VN, OK. ĐCSVN chỉ cần ràng buộc 1 điều đủ cho họ tồn tại , ví dụ : “Để đưa đất nước theo kịp bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay trong thực tiển kinh tế, văn hóa của VN. Nước ‘x…y…z…Việt Nam’ cần cương quyết giữ vững con đường phát triển đất nước thông qua nền kinh tế thị trường định hướng sở hữu nhà nước.”, (họ có đủ mánh khoé để ràng buộc thi hành). Như vậy.

Có thể hiểu nôm na VN không thể nào thoát được chiếc bóng TQ, đồng nghĩa với việc một nhà nước chuyên quyền vẫn đè nặng trên mảnh đất VN. Con cháu các ông “hùng dũng sang trọng v…v…” có thể lập ra 1 cái đảng gì đó với cái tên nghe rất kêu, chẵng hạn như “đảng cọng hoà dân chủ độc lập tự do hạnh phúc VN”, đằng sau là chiếc trụ cột hệ thống tình báo TQ chống lưng.

Cóc nào mà kêu cho thấu trời !

ĐCSVN có đủ khả năng biến cái “thậm cấp chí nguy” của họ thành cái “THẬM CẤP CHÍ NGUY” của đất nước ; nếu người dân VN chưa nhìn thấy rõ dã tâm bán nước trong chiêu bài sửa đổi hiến pháp của họ.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site