lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Anh Ba Sàm

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992

Người Việt Yêu Nước | Chiêu Trò "Cưỡng Chế" Ký "Đồng Ý" Dự-thảo Hiến-Pháp

http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2013/03/chieu-tro-cuong-che-ky-ong-y-du-thao.html

Thùy Linh xin hỏi:

1- Có cán bộ, Đảng viên hay nhân dân nào dám không ký vào Bản lấy ý kiến này không?

2- Đây có phải là thủ đoạn Cưỡng chế ký "Đồng ý" dự thảo Hiến pháp không?

Vậy nhé, chắc chắn biết trước kết quả cuối cùng sẽ là: 

"Toàn thể nhân dân đã tự giác và tích cực tham gia góp ý. Đa số (trên 90%) nhân dân hoàn toàn đồng thuận và ký tên "Đồng ý" với Dự thảo Hiến Pháp đã được công bố.

Dưới đây là mẫu Cưỡng chế ký "Đồng ý" dự thảo Hiến pháp mà Nhân dân đã gửi đến trang Basam, mời quý vị "chiêm ngưỡng"!

Kính gửi anh Ba Sàm

Nhà tôi chiều nay nhận được mấy tờ này. do tổ phó đem đến tận nhà đưa, nói rằng: CN sẽ ghé lấy ( tức là có 3 ngày để góp).

Trong khi thông báo có ghi là  gửi trước ngày 12-3. Nhưng dù gì thì như theo thông báo ký ngày 8-3 thì đến ngày 12-3 đã phải xong. Lại một trò “bóp… dân” nữa của chính quyền đây.

Trân Trọng

Người Việt Yêu Nước
8/3/2013

cưỡng chế góp ý hiến pháp

cưỡng chế góp ý hiến pháp

cưỡng chế góp ý hiến pháp 1992

cưỡng chế góp ý hiến pháp 1992

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site