lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông báo

v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát

(hội sử-học Việt Nam đánh máy lại) 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-bao-bat-tin-nhiem-bui-the-phat.html

Kính gởi

Quý Tôn Trưởng – Quý Hội Đoàn – Quý Tổ chức đấu tranh
Quý Cơ quan Truyền Thông, Báo chí – Quý Đồng hương Tỵ nạn Cộng sản.

Kính thưa Quý vị,

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali (CĐNVQG/Nam Cali), ông Bùi Thế Phát đã có nhiều hành động đi ngược lại chủ trương và đường lối được quy định trong Nội Qui của Cộng Đồng NVQG/Nam Cali, qua những hành động cụ thể mà Quý vị cũng như Đồng hương đã được biết như sau :

- 1/ Ông Chủ tịch CĐNVQG/Nam Cali Bùi Thế Phát gặp gỡ bắt tay và ngồi chung bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng (VC) Phạm Quang Vinh tại khsạn Double Tree (Hilton) ngày 22/10/2015.

- 2/ Khi vào ngồi chung bàn tiệc với tên Đại sứ này, ông Bùi Thế Phát đã tháo bỏ cravate (tie) có hình cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) chúng ta, như vậy với dụng ý gì ?

- 3/ Ngày Cộng đồng Việt Nam (CĐVN) và một số tổ chức, Hội đoàn tiếp đón ông Đại sứ Hoa Kỳ (Osious) tại Việt Nam ở Nhà hàng Sea Food Place góc đường Brookhurst và Chapman. Ông Bùi Thế Phát đã không treo cờ VNCH. Sau đó, khi các Nhân sĩ Cộng đồng toan tính bỏ ra về, ông Phát mới đồng ý mang cờ VNCH ra, nhưng lại để ở phía xa sân khấu.

- 4/ Ông Bùi Thế Phát với tư cách Nghị Viên đã cổ võ để bỏ phiếu thuận cho Hội Đồng TP. Garden Grove bán bất động sản và công thổ cho Công Ty Shanghai Construction Group (SCG) của đảng cộng sản Tàu tại TP. Garden Grove một trong những Thành phố tạo nên Little Sàigòn, Thủ Phủ của người Việt Quốc Gia hải ngoại.

- 5/ Trong khi Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam Cali chống Tàu cộng xâm lấn VN, Ông Bùi Thế Phát đã bỏ phiếu thuận cho phái đoàn của Thành phố Garden Grove đi sang Thượng Hải (Sanghai) gặp trực tiếp với Ban Tham Mưu của Công ty SCG, trong khi Thị trưởng Nguyễn Bảo bỏ phiếu chống và Nghị viên Chris Phan bỏ phiếu trắng.

Vì trách nhiệm chung trong công cuộc đấu tranh giữ vững lằn ranh Quốc cộng hôm nay, chúng tôi xin được thông báo cùng Quý Đồng hương về những hành động quá sai trái không thể chấp nhận được của ông Chủ tịch Cộng Đồng NVQG/Nam Cali Bùi Thế Phát. Qua thông báo này, chúng tôi ước mong Đồng hương cùng đồng tình với chúng tôi trong việc ký tên bất tín nhiệm Ông Chủ tịch CĐNVQG/Nam Cali Bùi Thế Phát.

Trân trọng kính chào Quý vị trong tinh thần xây dựng và đoàn kết

Đồng ký tên

- Ông Nguyễn Văn Chánh: Cố vấn Hội Người Việt Quốc Gia (cựu Chủ tịch Hội đồng Tỉnh Quảng Ngãi),
- Ông Phan Quang Thuần : Hội trưởng, Hội Người Việt Quốc Gia,
- Ông Nguyễn Bảo : Tổng Thư Ký Phong Trằo Dân Chủ cho Việt Nam – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp Hành Cộng Đồng NVQG/Nam Cali,
- Ông Lê Đình Sáu : Hội Đồng Hương Đơn Dương – Kiêm Ủy viên Thường vụ Hội đồng Đại Biểu Cộng Đồng NVQG/Nam Cali,
- Bà Trần Thanh Hiền : Hội Đền Hùng Hải Ngoại – Kiêm Ủy Viên Thường Vụ Hội Đồng biểu Cộng Đồng NVQG/Nam Cali,
- Bà Bùi Kim Anh : Phó CT. Hội đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG/Nam Cali,
- Ông Phạm Ngọc Khôi : Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG/Nam Cali,

...

...

Hồ sơ đính kèm :

Lột trần sự bưng bô Việt cộng, Tàu cộng của Phát Bùi và sự hèn nhát của Phan Kỳ Nhơn 

 

Ngô Kỷ: "Tôi mà là Việt Gian thì cả thế giới này Việt Gian hết!" 

 

- Thông báo v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát.PDF

- Thông cáo báo chí bất hợp pháp_Bùi Thế Phát_Đình hoãn bầu cử và tự lưu nhiệm.PDF

Các bài viết liên quan: 

1/ Thư gởi Phan Kỳ Nhơn ngày 20-04-2018: Hội sử-học Việt-Nam rút lui khỏi Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-phan-ky-nhon-20-04-18.html

2/ Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn liên hệ "Thủ Tướng Đào Minh Quân và Chính Phủ QGVNLT từ lâu

http://www.truclamyentu.info/vietnamsea/bui-phat_phan-ky-nhon_dao-minh-quan-cong-tac-voi-nhau-tu-lau.html

Việt gian Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia (CĐNVQG) Nam Cali "lộ rõ bản mặt" liên hệ Việt cộng

http://www.truclamyentu.info/vietnamsea/bui-phat-lo-ro-ban-mat-lien-lac-voi-viet-cong.html

Việt gian Phát Bùi, Lê Xuân Khoa, Lê Minh Nguyên cấu kết phá nát cộng đồng chống cộng

http://www.truclamyentu.info/vietnamsea/bui-phat-le-xuan-khoa-le-minh-nguyen-cau-ket-pha-nat-cong-dong-chong-cong2017.html

Gởi lại: Ngô Kỷ bị phe đảng Phan Kỳ Nhơn trả thù một cách đốn mạt, đê tiện

http://www.truclamyentu.info/vietnamsea/ngo-ky-bi-phan-ky-nhon-tra-thu.html

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site