lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã làm rạng danh đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

***

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Lời Kêu Gọi Các Ban Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-04-2013 - Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Đại Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu

Kính gởi các Ban Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-04-2013 ở Hoa-Kỳ, Úc-Châu, Âu-Châu

Thưa quý vị,

Ngày 30-04 hằng năm đánh dấu ngày đau thương của dân tộc, khi đất nước rơi vào vòng thống trị bạo tàn của đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Tưởng-niệm 30-04, ngoài ý nghĩa nói lên sự đau thương của dân tộc, chúng ta còn tưởng-niệm đến các anh hùng, anh thư, quân dân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa đã hết lòng hy sinh cho chính-nghĩa quốc-gia dân-tộc.

Biểu tượng của sự tưởng-niệm hàng năm trên bàn thờ, chúng tôi nhận thấy sự  hiện diện di ảnh chư vị tướng lãnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa đã tuẫn tiết vào ngày 30-04-1975 để giữ tròn khí tiết đối với quân-đội và đất nước.

Chư vị tướng lãnh đó là Chuẩn-tướng Lê–Nguyên-Vỹ, Chuẩn-tướng Trần-Văn-Hai, Thiếu-tướng Phạm-Văn-Phú, Thiếu-tướng Lê-Văn-Hưng và Thiếu-tướng Nguyễn-Khoa-Nam.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa về mặt đạo đức, tâm linh tưởng-niệm những người đã vị-quốc vong-thân.

Năm nay, quốc hận 2013, Hội Sử-Học Việt-Nam, xin được kêu gọi quý vị hãy làm lễ tưởng-niệm cố Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu, nguyên tư-lịnh phó Quân-đoàn III Quân-khu III bị ám sát ngày 08-04-1975 tại văn-phòng tư-lịnh phó, tọa lạc ở thành phố Biên-Hòa, Việt-Nam. Nghĩa là trang trọng trưng bày di ảnh của ông chung bàn thờ với các vị tướng lãnh sẽ được làm lễ tưởng niệm nhân dịp Quốc hận năm nay cũng như những năm sắp tới.

thiếu tướng nguyễn văn hiếu

Di Ảnh cố đại tướng Nguyễn-Văn-Hiếu (23-06-1929 - 08-04-1975)

Đại tướng Nguyễn-Văn-Hiếu bị ám sát trong và sau khi:

1/ Hoàn thành nhiệm vụ bài trừ tham nhũng ở vai trò phụ tá cho cố phó tổng-thống Trần-Văn-Hương;

2/ Chuẩn bị kế hoạch phản công bằng thiết-kỵ cùng với Chuẩn-tướng Trần-Quang-Khôi ( Tư-lịnh Lực lượng 3 Xung kích QĐ III) để chận đứng làn sóng đỏ Cộng-sản Bắc-Việt;

3/ Dự trù thực hiện trì-hoãn chiến để duy trì sự tồn tại của Việt-Nam Cộng-Hòa, ít nhất là những phần lãnh thổ chưa bị CSVN chiếm;

4/ Quan trọng nhất là, truy tầm lá thư riêng của cố tổng-thống Hoa-Kỳ Richard Nixon cam kết với cố Tổng-thống Nguyễn-Văn-Thiệu về việc Mỹ tái can thiệp vào Việt-Nam trong trường hợp CSBV vi phạm hiệp-định Paris 1973. Việc truy tầm lá thư này nhằm mục đích áp lực Hoa-Kỳ phải tôn trọng cam kết bảo vệ Việt-Nam Cộng-Hòa trước sự xâm lăng của khối Cộng-sản Quốc-Tế;

Vận nước chưa hưng thạnh, quốc dân, quân-đội phải chịu lầm than, khốn khổ, nên ông bị ám sát vào ngày 08-04-1975. Ông chết đi, Việt-Nam Cộng-Hòa, Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa cũng không còn.

Một vị tướng lãnh có tầm vóc như vậy, với lòng thương nước yêu dân vô bờ bến, cũng như các chiến công hiển-hách trong quá  khứ, ông xứng đáng là bậc Thiên-tài Quân-Sự đứng hàng thứ tư, sau Phật hoàng Trần-Nhân-Tông, Hưng-Đạo Vương Trần-Quốc-Tuấn, Quang-Trung hoàng-đế Nguyễn-Huệ.

Hơn nữa, cái chết của ông đã trở thành một án sử (vụ án mạng mang tầm vóc lịch sử) quan trọng trong lịch-sử quân-sự Việt-Nam cận-đại, tương tự như án sử Lệ-Chi Viên của Trúc-Lâm Tứ-tổ Nguyễn-Trải ngày 27 tháng 7 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1442).

Tưởng-niệm quốc hận 30-04 mà không tưởng-niệm và vinh-danh tấm gương vị-quốc vong-thân sáng ngời của Thiên-tài quân-sự Việt-Nam Nguyễn-Văn-Hiếu là một thiếu xót lớn, rất lớn !

Mô hình đề nghị:

bát đại anh hùng quân lực việt nam cộng hòa

Tưởng-Niệm Quốc Hận 30-04 - Tưởng-Niệm Bát Đại Anh-Hùng của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

Theo thứ tự tuẫn-quốc từ trái sang phải - Anh-Hùng Nguyễn-Văn-Hiếu (1929-1975); Anh-Hùng Phạm-Văn-Phú (1929-1975); Anh-Hùng Lê-Nguyên-Vỹ (1933-1975); Anh-Hùng Trần-Văn-Hai (1929-1975); Anh-Hùng Lê-Văn-Hưng (1933-1975); Anh-Hùng Nguyễn-Khoa-Nam (1927-1975); Anh-Hùng Hồ-Ngọc-Cẩn (1938-1972); Anh-Hùng Nguyễn-Văn-Long (1919-1975)

Âu-Châu ngày 25-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4892

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam

***

Mời tham khảo sự nghiệp quân-sự hiển-hách của cố Đại tướng Nguyễn-Văn-Hiếu:

- http://www.generalhieu.com/

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site