lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Tư-tưởng quân-sự Việt-Nam - Nghệ-thuật quân sự Việt-Nam

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo, Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

Một vị tướng cầm quân có tài là vị tướng đó có một suy tư về các hình thái đánh giặc khác nhau để đạt tới thắng lợi cho quân đội mình.

Suy tư về các hình thái đánh giặc đó là Tư Tưởng Quân Sự, khi tư tưởng này được kết nối lại và trình bày một cách hợp lý đó gọi là Binh Thư.

Tư tưởng quân sự đã có, vị tướng áp dụng vào thực tế chiến trường một cách có hiệu quả, như thế gọi là Nghệ Thuật Quân Sự.

Có thể nói đó là nguyên tắc chung của những người cầm quân, nói nôm na là các vị tướng đánh trận; tuy nhiên nếu vị tướng có thực tài cùng đức độ và thể hiện khi ra trận, như thế mới làm cho binh sĩ dưới quyền nể phục mà thi hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, còn người đời sau nể phục. Đức độ và tài năng đó có thể làm cả hàng ngủ của quân thù kính nể.

Đề cập tới đây tức là nói đến một vị tướng lý tưởng.

Vị tướng lý tưởng là người cầm quân có tài có đức thật sự là vị tướng có tư tưởng quân sự cũng như nghệ thuật quân sự; tư tưởng và nghệ thuật đó khi áp dụng vào chiến trường, đem lại tối đa chiến thắng, đồng thời giảm thiểu càng nhiều càng tốt sự thiệt hại cho quân nhà. Làm được như vậy mới là một tướng tài, danh tướng, hoặc là một thiên tài quân sự.

Một vị tướng có thực tài, có đạo đức không thể nào áp dụng những phương pháp "thí quân", hoặc "chiến thuật biển người" để tạo chiến thắng, bất chấp sinh mệnh của binh sĩ dưới quyền ra sao...Vị tướng có thực tài, có đạo đức mới lưu danh trong quân sử vàng son; còn ngược lại chỉ làm người kinh sợ do những chiến thuật vừa được đề cập.

Tuy nhiên, vị tướng có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự chưa hẳn là một danh tướng hay là một thiên tài quân sự đúng nghĩa. Là một danh tướng, một thiên tài quân sự (do sự tôn vinh của người đời sau), vị tướng đó phải đặt an nguy của đất nước và dân tộc lên trên an nguy của bản thân, cũng như quyền lợi của phe nhóm, đảng phái. Nếu không làm được như vậy thì không xứng đáng được tôn xưng là danh tướng hay thiên tài quân sự.

Lịch sử hơn 5000 năm dựng nước và giữ nước của tộc Việt, có biết bao nhiêu anh hùng, anh thư đã liều thân bảo vệ đất nước và dân tộc. Công đức cao cả thật không biết làm sao ca ngợi và báo đền.

Trong những bậc anh hùng anh thư đó, có bốn nhân vật vượt trội, có vị là hoàng đế, có vị là tướng lãnh, họ vừa có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự trong việc hành quân bố trận, cũng như sự hết lòng hy sinh để phục vụ đất nước và dân tộc, đó là:

1/ Phật Hoàng Trần-Nhân-Tông (1258-1308)

2/ Hưng Đạo Đại Vương Trần-Quốc-Tuấn (1232?-1300)

3/ Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn-Huệ (1753-1792)

4/ Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu (1929-1975)

Bốn vị nêu trên xứng đáng được ca ngợi là thiên tài quân sự, vì họ có tư tưởng quân sự và áp dụng tư tưởng đó vào thực tế chiến trường dưới tên gọi là nghệ thuật quân sự một cách có lý có tình nhất trong một ngàn năm thứ hai sau Công nguyên.

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo (04/2010); Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

*/*

Bài viết được đăng tải trên báo Tổ quốc, đồng thời có ba góp ý.

Rất cám ơn những góp ý cho bài viết. Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc- Lộc

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters