lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Vua Trần Nhân Tông Và Trúc-Lâm Yên-Tử

 

Trần-Văn-Quân | Trần- Nhân-Tông và con đường chính pháp

Nhân lễ giỗ Phật hoàng Trần Nhân Tông lần thứ 703 (1308 - 2011), được sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ngày 24-11-2011, tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Trần Nhân Tông và con đường chính pháp" và lễ giỗ.

Cuộc Hội thảo này không chủ trương đề cập lại những khía cạnh và vấn đề lịch sử đã rõ (như tiểu sử, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, chiến công…) mà chủ yếu tập trung phân tích, đánh giá và làm rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhằm tôn vinh đúng mức tầm vóc và vị thế của Người, đặc biệt là những bài học lớn về tư tưởng khai giải nội lực con người và dân tộc, qua con đường gắn kết đạo - đời, tinh thần nhập thế tích cực (với triết lí căn bản "Vui đạo giữa đời thường"), đề cao bổn phận công dân và sự nghiệp dân nước làm trọng, tinh giản Phật sự, trong sáng đường tu, chống mê tín dị đoan, dẫn đích cho con người sớm nhận ra cõi phúc lạc Niết Bàn ngay trong lòng mình, trong gia đình mình, trong hiện hữu. Đó chính là công cuộc lớn nhằm xác lập chuẩn đạo trong giáo hóa độ sinh, mở đường lớn mạnh và vượt thoát toàn dân tộc - mà vì nó, Trần Nhân Tông dấn thân và dâng hiến trọn đời.

Cuộc Hội thảo thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận, từ các nhà học giả, các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, tôn giáo… ở trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức Hội thảo và Lễ giỗ Phật hoàng lần thứ 703 đã nhận được hơn 50 tham luận chính (trong đó có 7 tham luận được gửi tới từ Pháp, Hoa Kỳ, CH LB Đức, CH Séc,…). Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tham luận của mình hoan hỉ viết:

"Đây là lần đầu tiên chúng ta mở một cuộc Hội thảo khoa học chính thức, hoàn toàn tập trung và đi thẳng vào cốt lõi tư tưởng Trần Nhân Tông, một vấn đề lớn và sâu sắc, cần cho sự nghiệp chấn hưng đất nước, trong đó có sự phát triển đúng hướng của Phật giáo Việt Nam. Điều đó thật đáng quý, nhất là khi nhìn nhận vấn đề không chỉ phù hợp và hữu ích cho dân tộc chúng ta, mà còn cho cả thời đại và nhân loại".

Ngay sau Hội thảo (sáng 24-11-2011), cũng tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, nơi in đậm dấu tích và hình bóng của các thế hệ cha ông, Lễ giỗ Phật hoàng lần thứ 703 được tổ chức trọng thể vào sáng 25-11-2011 (tức mùng 1 tháng 11 Tân Mão) với sự đăng kí tham gia của đông đảo các quan khách, đồng bào, tăng ni phật tử trong và ngoài nước, thể hiện sự ngưỡng vọng và thiết tha đối với Phật hoàng, nhất là con đường chính pháp mà Người đã cất công khai lối dựng nền từ thế kỉ XIII vì dân tộc, vì con người và nhân loại.

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là một nhân vật lịch sử vĩ đại, anh hùng dân tộc thế kỉ XIII, là nhà chính trị - quân sự - ngoại giao - văn hóa kiệt xuất. Ông còn là một nhà tư tưởng lớn vượt qua thời đại mình, mà nhiều giá trị sâu sắc đầy tính nhân văn ở tầm nhân loại cho đến nay dường như vẫn còn chưa được phân định, nhận thức và tôn vinh một cách rõ ràng, đúng mức.

Về đời làm vua (lên ngôi năm 21 tuổi - 1279, nhường ngôi năm 1293 và làm Thái Thượng Hoàng đến năm 1298), Ông là một vị vua anh minh, văn võ kiêm tài, lòng nhân cái thế. Là nhà chính trị - tuy mới ngoài 20 tuổi, ông tỏ rõ tài thao lược trong trị quốc an dân, coi trọng hòa hiếu, cố kết lòng người, giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia, hưng thịnh đất nước, tận tụy và kiên gan trong tìm đường khai giải nội lực con người và dân tộc, những mong lớn mạnh và vượt thoát. Là thiên tài quân sự, Trần Nhân Tông trực tiếp tổ chức và chỉ huy hai cuộc kháng Nguyên, cùng quân dân Đại Việt kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại thế kỉ XIII. Là nhà ngoại giao lịch lãm và thông tuệ - ông luôn luôn tôn cao thể diện quốc gia và cốt cách Quân vương Đại Việt: Rắn mà không giòn, nhu mà không hèn, nhường mà không mất, kính mà không thẹn, nhịn mà không thua. Là nhà văn hóa - tư tưởng, ông có công cắm mốc cho nền văn học thành văn nước nhà viết bằng chữ Nôm, với những tác phẩm truyền đời. Hơn thế, ông còn là ngọn cờ đầu trong công cuộc giáo hóa con người, bồi đắp nền thuần phong mĩ tục, thực hiện sống hòa giải và yêu thương, vững bước và kiên gan cách tân Phật pháp, với lời tuyên bố hào hùng và có sức lay động muôn người, muôn thế hệ Việt Nam: "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông ngàn thuở vững âu vàng".

Về đời đi tu (1298 -1308), cho dù lẽ thường "cái quan định luận" thì trên thực tế hơn 700 năm qua, hậu thế vẫn chưa thể và chưa thực sự "lặn ngụp" với tiền nhân, ngõ hầu cất công soi tỏ nhiều giá trị và tầm mức cao dày của Phật hoàng, nhất là về hành trạng và tư tưởng lớn của ông, trong đó có vấn đề sự thật vì đâu mà quyết định đi tu, động cơ nào và mục tiêu nào trên con đường gian nan (chứ không hề ngon ngọt gì) và rất đỗi cao thiêng ấy? Để thành Phật ư? Hay còn vì những gì thôi thúc Người dấn bước một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến thế?

Về Phật, ông không chỉ dẫn hướng cho con người tìm Phật ở ngay trong chính lòng mình, trong nhà mình mà còn sáng suốt đưa ra những định nghĩa mới về các Phật. Ví như Thích Ca là "Tích nhân nghì, tu đạo đức", Di Lặc là "Cầm giới hạnh, đoạn gian tham", Di Đà là "Tính sáng soi", Tịnh Độ - Quốc độ Phật là "Lòng trong sạch"…

Cổ kim, chưa từng có một triết nhân nào chỉ ra con đường sáng của nghiệp sống một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ thấy, dễ nghe và dễ thuận theo đến thế. Đó chính là con đường sáng nhất, là ngọn đèn pha ngay lành nhất cho nhân loại trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Về Tăng - đây chính là đối tượng quan trọng mà Phật hoàng hướng tới trong công cuộc cách tân ngôi nhà Phật giáo Đại Việt thế kỉ XIII. Bởi đó là lực lượng lòng cốt, gánh vác sứ mạng trao truyền Phật Pháp, bảo đảm sự phát triển bền vững của Đạo Phật. Nhưng đây cũng là mắt xích - là chỗ dễ và thường làm nảy sinh các phức tạp và rối rắm trong đường tu, tạo nguy cơ khiến dột nát chính ngôi nhà Phật giáo. Tất cả những vấn đề này đã được nhìn nhận rõ qua các tham luận chính tại Hội thảo.

Đó là hình ảnh cao trọng và ngời sáng không chỉ thuộc về Trần Nhân Tông và thời đại, mà chính là của tâm hồn Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, nhân cách Việt Nam, vị thế Việt Nam. Vì thế chúng ta có quyền tự hào: Đạo Phật Trần Nhân Tông, con đường Phật Thiền chính pháp Trần Nhân Tông chính là đạo Phật Việt Nam, là con đường chấn hưng Phật giáo Việt Nam, góp phần đắc lực vào hành trình phát triển đúng hướng của Phật giáo, nhằm xây dựng một đời sống ngay lành, ổn định cho mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội, trực chỉ vị thế dân tộc Việt Nam, nơi chốn "Cố hương" để tìm về của số đông người trên thế gian này.

Liễu-Quán Huế - Theo Báo Người Cao Tuổi

Trần-Văn-Quân @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site