lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa

southeast asia sea, biển đông, south china sea

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Cựu sĩ quan Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trả lời ông Nguyễn-đình-Thắng: "Tôi sẳn sàng ra tòa để bảo vệ ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19/06"

lịch sử việt nam, ủy ban truy tố tội ác đảng cộng sản việt nam

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834

Điện thoại: 626-257-1057

Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kính gởi:

- Đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại

- Quý vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH

- Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

- Quý vị Chủ Tịch hội đoàn Dân, Quân, Cán, Chính VNCH tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu 

- Quý Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu

- Quý Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

- Quý Chiến hữu Quân Lực VNCH

- Quý Chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

- Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

- Trang Web Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

- Trang Web Quân Sử Việt Nam

Thông báo:

- Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, tổ chức chương trình ngày 19/6 “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”

- Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng, Luật sư Edward Trivette

Về việc:

Ông Nguyễn Đình Thắng, qua Luật sư đại diện Edward Trivette, đòi hỏi cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành phải công khai xin lỗi trong vòng bảy ngày và dọa kiện ra tòa. Cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành bác bỏ đòi hỏi trên và sẵn sàng ra tòa để bảo vệ Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6, đồng thời xin chỉ thị và ý kiến của toàn thể quý vị đọc thư này 

------------------------------------

Bản văn số: 15415/ubtttadcsvn ngày 15 tháng 4 năm 2015

Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu, 

Sau phần trình bày nội vụ dưới đây, tôi mong nhận được những chỉ thị từ quý vị Tướng Lãnh Quân Lực VNCH, từ Đại Tá Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và ý kiến từ quý vị Chủ Tịch Đại diện cộng đồng tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu. Tôi cũng mong mỏi nhận được những ý kiến từ quý hội đoàn trong Quân Lực VNCH và từ quý chiến hữu để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa Pháp đình. Nhiệm vụ đó là bảo vệ danh dự của Tập Thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị ông Nguyễn Đình Thắng lăng nhục.

Trong tháng 3/2015, ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc BPSOS, đã thông cáo rầm rộ trên hệ thống truyền thông và Internet về chương trình “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta” do ông tổ chức vào Ngày 19/6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Kennedy Center vùng Hoa Thịnh Đốn.

Vào ngày 20/3/2015, với tư cách là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, qua Email UBTTTADCSVN, tôi đã gởi cho ông Nguyễn Đình Thắng bức thư phản đối về việc ông Nguyễn Đình Thắng lợi dụng và làm lệch lạc ý nghĩa của ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6. Xin trích đoạn chính bức thư:

"Thưa Ông Nguyễn Đình Thắng, 1975 thì ông mới 17 tuổi. Nên trong cuộc chiến Việt Nam vào thời điểm 1965 thì ông mới 7 tuổi. Một tuổi quá nhỏ để có thể hiểu biết ngày 19/6/1965 là ngày mang ý nghĩa gì?

Thưa ông,

Ngày 5/6/1965, Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Phan Huy Quát bất lực trong việc ổn định tình hình nên trao quyền điều khiển Quốc Gia lại cho Quân Đội.

Ngày 19 tháng 6 năm 1965 là ngày Chính thức Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo Quốc Gia với Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ là Thủ Tướng cùng danh xưng là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung ương.

Vì Tổ Quốc, vì Danh Dự, vì Trách Nhiệm được giao phó, mà hàng ngàn, hàng vạn xương trắng máu đào của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã trãi dài trên mảnh đất quê hương từ Bến Hải đến Cà Mau để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân để lại, bảo vệ từng sinh mạng của 17 triệu người dân miền Nam trước sự xâm lăng của quân cộng sản miền Bắc.

Và cũng từ ngày đó, hàng năm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã dùng ngày 19/6 để kỷ niệm ngày mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước; 19/6 là ngày vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; 19/6 là ngày tuyên dương sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân.

Thưa ông Nguyễn Đình Thắng,

Hành động ông đổi trắng thay đen tổ chức ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta” là một trọng tội đối với sự hy sinh cao cả của biết bao nhiêu anh linh của người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Ông đã lợi dụng Ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại, thủ lợi qua các buổi bán vé vào cửa hí viện tại Kennedy Center. Qua các buổi bán vé trình diễn Người Mẫu, Dạ Vũ vui chơi kỷ niệm thuyền nhân, tỵ nạn là một hành động đáng phỉ nhổ, không thể chấp nhận được.

Cả hai ông Ngô Thanh Hải và Nguyễn Đình Thắng đều cùng ca một điệp khúc “Hành Trình Đến Tự Do” để làm lệch lạc ý nghĩa và xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4 của toàn dân Việt Nam và ngày Quân Lực 19/6, ngày tri ân sự hy sinh cao cả của người lính VNCH.

Vì vậy, với tư cách là một người Việt Quốc Gia, một người lính VNCH, cùng với anh chị em cựu quân nhân và CSQG trong Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động lợi dụng ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại và đổi tên ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Ta”. Đây là một hành động thiếu lương thiện của ông Nguyễn Đình Thắng.

Nhân đây chúng tôi, UBTTTADCSVN, thành tâm kêu gọi Cộng Đồng người Việt tại Washington DC và các vùng phụ cận, Tập thể Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các hội đoàn quân nhân tại Washington DC và vùng phụ cận, cùng các bạn hậu duệ VNCH, xin đừng tham gia chương trình của Nguyễn Đình Thắng.

Chúng tôi cũng mong mỏi các hội đoàn Quân Đội khắp nơi tại Hoa Kỳ, Âu Châu, và Úc Châu cùng lên tiếng phản đối hành vi dùng ngày Quân Lực 19/6 để làm thương mại trục lợi và mưu toan đổi ngày Quân Lực 19/6 ra ngày “Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Ta” của Nguyễn Đình Thắng.”

Toàn bộ nội dung bức thư của UBTTTADCSVN gửi ông Nguyễn Đình Thắng ngày 20/3/2015 trong link: http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2015/03/tinh-ngoc-truong-khoi-ky-thuat.html

Vào ngày 31/3/2015, tôi nhận được Email của ông Edward Trivette, Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng, phản đối nội dung bức thư nói trên và kèm theo một số đòi hỏi. Luật sư của ông Nguyễn Đình Thắng đòi hỏi tôi trong thời hạn bảy ngày phải công khai chính thức xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng, đồng thời phải chấm dứt phổ biến những lời phát biểu tương tự trong cộng đồng và trên diễn đàn Paltalk. Nếu bằng không, Luật sư Edward Trivette sẽ đại diện cho ông Nguyễn Đình Thắng kiện tôi ra tòa với lý do gọi là “Gây tổn thương danh dự và thiệt hại về tài chánh”cho ông Nguyễn Đình Thắng.

Vào ngày 8/4/2015, tôi viết thư trả lời. [Đính kèm bên dưới]. Tôi yêu cầu Luật sư Trivette giải thích: Tại sao tôi phải xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng? Tôi dành cho ông Luật sư và ông Nguyễn Đình Thắng bảy ngày để trả lời câu hỏi của tôi, trước khi tôi đưa vấn đề này ra công luận. Tôi khẳng định rằng tôi sẵn sàng và vui vẻ ra pháp đình, nếu đó là giải pháp mà hai ông muốn theo đuổi như đề cập trong email gửi tôi. 

Ngoài ra, vào ngày 3/4/2015, cựu Đại Úy Quân Lực VNCH Đỗ Văn Phúc cũng nhận được Email của Luật sư Edward Trivette, đại diện cho ông Nguyễn Đình Thắng, dọa kiện ông Đỗ Văn Phúc ra tòa. Lý do từ những phát biểu của ông Đỗ Văn Phúc về việc Nguyễn Đình Thắng dùng ngày Quân Lực 19/6 trong chương trình "Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta". 

Như vậy là ông Nguyễn Đình Thắng đem ít nhất hai cựu sĩ quan Quân Lực VNCH ra "nướng" trước khi đem họ ra "vinh danh" trong ngày 19/6 (?!). Ông Nguyễn Đình Thắng đã để lộ ra sự mâu thuẫn trong lập trường quốc gia của ông ta. Xin đồng bào tị nạn cộng sản lưu tâm điểm này.

Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu, 

Đính kèm dưới đây là bức thư của tôi trả lời cho ông Nguyễn Đình Thắng, qua Luật sư đại diện của ông ta là Luật sư Edward Trivette. Tôi đã dịch sang Việt ngữ và kèm theo nguyên bản Anh ngữ để rộng đường dư luận.

Ngày 8 tháng 4 năm 2015

Thưa ông Trivette,

Tôi vừa nhận được email của ông gửi đến tôi ngày 31/3/2015, liên quan về bức thư tôi gửi ông Nguyễn Đình Thắng ngày 20/3/2015. Nếu ông Nguyễn Đình Thắng viết bức thư đó, thì sẽ đơn giản là một chuyện tức cười. Nhưng đây là của ông, ông Trivette, luật sư đại diện của ông ta. Tôi xin trả lời bức thư đó.

Thân chủ của ông, ông Nguyễn Đình Thắng, chưa bao giờ là một thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thế nhưng, thân chủ của ông núp đằng sau danh nghĩa của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi nào ngày này đáp ứng cho nhu cầu nhất thời của ông ta. Khi có những cá nhân, chẳng hạn như tôi hay các chiến hữu của tôi thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ trích hành động không chấp nhận được của ông ta là dùng danh nghĩa Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi cho những lợi ích giao dịch của ông ta, thì ngay lập tức ông ta đáp lại bằng cách, dùng ông, nói rằng những vấn đề mà tôi quan tâm tới là những lời tố cáo phỉ báng và rằng bức thư của tôi có khả năng gây thiệt hại về danh dự và tài chánh của tổ chức BPSOS. Bức thư của tôi chẳng làm được việc nào như thế đâu.

Những gì bức thư của tôi làm là nói lên sự thật về một vấn đề mà công chúng quan tâm. Sự thật đó là ông Nguyễn Đình Thắng lợi dụng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi cho mục đích thương mại (giá vé từ $75/ $100/ $250/ $500/ $1,000/ $10,000 cho một chỗ ngồi) và đặt Ngày Quân Lực dưới cái gọi là “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”. Sự kiện thương mại này gồm có một show trình diễn thời trang đầy vui vẻ, và theo quảng cáo, sẽ được trình diễn bởi 12 cô gái có chiều cao là 5 feet 7 inches. Bằng những hành động thiếu hiểu biết của ông ta, ông ta dẫn dắt làm sai lệch đi ý nghĩa thực sự của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Những hành động thiếu hiểu biết của ông ta đang ảnh hưởng một cách tiêu cực lên cộng đồng Việt Nam mà trong đó tôi là một thành viên. Những hành động thiếu hiểu biết của ông ta đang gây tổn hại đến tình cảm và tinh thần của chúng tôi là những người từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta có thể tránh né khỏi những lời chỉ trích được sao? Dĩ nhiên là không, hiện nay ông ta đang bị chỉ trích bởi công chúng.

Đối với từng cá nhân thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 là một ngày linh thiêng cao cả. Ngày này được làm lễ kỷ niệm để vinh danh và tưởng nhớ những thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến chống lại cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Kể từ năm 1965 và cứ mỗi năm sau đó, ngày này được công nhận và làm lễ tưởng niệm bởi những thành viên thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Thưa ông Trivette,

Ông Nguyễn Đình Thắng có thể chọn bất cứ ngày nào kể cả 19/6 để tung cái show trình diễn của ông ta. Nhưng nếu ông ta cố tình dùng danh nghĩa Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 của chúng tôi một cách bất kính như vậy, thì ông ta phải bị chỉ trích và lên án. Sao ông dám đòi hỏi tôi công khai xin lỗi ông ta? Làm như thế sẽ biến tôi trở thành một kẻ đồng lõa với việc bất kính của ông ta và việc gây tổn thương của ông ta đối với danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Với hành động của ông ta, nếu ông ta sống trong nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975, thì ông ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự vì bất kính đối với những anh hùng đã hy sinh và gây tổn thương về tình cảm hay tinh thần đối với những quân nhân còn sống.

Tại sao tôi phải xin lỗi ông Nguyễn Đình Thắng? Các ông có bảy ngày để trả lời câu hỏi của tôi. Các ông không đáp ứng yêu cầu này thì buộc lòng tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là đưa vấn đề này ra truyền thông và cộng đồng Việt Nam để họ rõ.

Tôi sẵn sàng vui vẻ gặp các ông tại pháp đình, nếu các ông muốn theo đuổi phương cách này như ông đã đề cập trong email của ông gửi cho tôi.

Trân trọng,

Liên Thành

626-257-1057

April 8, 2015

From: Lien Thanh

Committee for Prosecuting Vietnamese Communist Criminals

P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834

To: Mr. Edward P. Trivette, Attorney

3950 University Drive, Suite 204, Fairfax, VA 22030

Mr. Trivette,

I recently received your email to me on March 31, 2015, concerning my letter to Mr. Nguyen Dinh Thang dated March 20, 2015. If Mr. Nguyen Dinh Thang had written that email, It would be simply laughable. However it was your email, Mr. Trivette, his attorney. I would like to respond to that email.

Your client, Mr. Nguyen Dinh Thang, was never a member of our Republic of Vietnam Armed Forces. Yet, he hides behind the name of the Republic of Vietnam Armed Forces Day when this day suits his fancy. When individuals, such as myself or my comrades in the Republic of Vietnam Armed Forces, criticize him for his unacceptable practice of using the name of our Republic of Vietnam Armed Forces Day of June 19th for the interests of his business, he immediately responds by, using you, saying that the matters I am concerned with are defamatory accusations and that my letter could result in damages to BPSOS’s reputation and financial harm. My letter does nothing of the sort.

What my letter does is speaking the truth about a matter of public concern. The truth is that Mr. Nguyen Dinh Thang takes advantage of our Republic of Vietnam Armed Forces Day of June 19th for his commercial purpose (ticket prices from $75/ $100/ $250/ $500/ $1,000/ $10,000 per seat) and lays it under the so-called “Our Journey to Freedom”. This commercial event includes a fun-filled model fashion show, and as advertised, to be performed by 12 girls who are 5 feet 7 inches. With his ignorant actions, he leads to deviate the real meaning of our Republic of Vietnam Armed Forces Day. His ignorant actions have negatively impacted the Vietnamese communities in which I am a member. His ignorant actions have emotionally or mentally harmed us whom used to serve in the Republic of Vietnam Armed Forces. Can he get away without any criticisms? Of course not, he has actually been criticized by the public.

To every single member of the Republic of Vietnam Armed Forces, the Republic of Vietnam Armed Forces Day of June 19th is a highly spiritual day, to which we have wholeheartedly respected and commemorated for life. It is celebrated to honor and remember members of the Republic of Vietnam Armed Forces who fought and died fighting against communism in South Vietnam. Since 1965 and every year thereafter, It has significantly been recognized and celebrated by members of the Republic of Vietnam Armed Forces.

Mr. Trivette,

Mr. Nguyen Dinh Thang can choose any days including June 19 to throw his commercial live performance. But if he intentionally uses the name of our Republic of Vietnam Armed Forces Day of June 19th in such a disrespectful manner, he has to be criticized and condemned. How dare you demand that I publicly apologize to him? To do so makes me an accomplice to his disrespect and damage to the reputation of our Republic of Vietnam Armed Forces. With his action, if he was living in the Republic of Vietnam before April 30, 1975, he would have been on trial by a Republic of Vietnam Armed Forces court for his disrespect for our fallen heroes and emotional or mental damages to those surviving soldiers.

Why do I have to apologize to Mr. Nguyen Dinh Thang? You have seven days to answer my question. Your failure to do so will leave me with no choice but to bring this matter to the media and the Vietnamese communities for their information.

I will be more than happy to see you in court, if you would like to pursue this course of action as you mentioned in your email to me.

Best Regards,

Lien Thanh

626-257-1057

Thưa Đồng bào, Thưa Quý vị Tướng lãnh, Thưa Quý Chiến hữu,

Một lần nữa, tôi mong mỏi quý vị lên tiếng để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa Pháp đình. Nhiệm vụ đó là bảo vệ danh dự của Tập Thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị ông Nguyễn Đình Thắng lăng nhục. 

Mọi chỉ thị và ý kiến của quý vị xin gởi về địa chỉ bưu điện hoặc email dưới đây:

Địa chỉ: Liên Thành/UBTTTADCSVN

P.O. BOX 6147 - Fullerton, CA 92834

Điện Thoại: 626-257-1057

Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

Liên Thành 
- Cựu Thiếu tá Quân Lực VNCH 
- Cựu Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế
- Cựu Tổng Thư Ký Ủy Ban Phụng Hoàng Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế
- Hiện điều hành Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2015/04/cuu-si-quan-quan-luc-vnch-lien-thanh.html

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site