lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết "Cứu Quốc"

1, 2

Cụ Lê Quang Liêm

...

Vì quan điểm ngăn ngừa họa xâm lăng Tàu cộng như vậy nên đảng csVN và Mao Trạch Đông đồng xem PGHH như là một trở lực đáng ngại nên phải áp dụng kế hoạch triệt tiêu PGHH và mở màn trận tuyến triệt tiêu PGHH là hành động thô bỉ, và bạo ngược của Trần Văn Giàu ngang nhiên xua hằng trăm Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (Công An) đến bao vây văn phòng Đức Huỳnh Giáo Chủ ở đường Miche (Sàigon) để sát hại Ngài trong đêm 9-9-45 (sau khi Nhật đầu hàng) nhưng VMCS không thành công, và từ đó chương trình truy quét PGHH, csVN vẫn tiếp diễn cho đến ngày 17-4-47 tức là ngày 25 thàng 2 nhuần năm Đinh Hợi, chúng thành công trong vụ ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 2.

Đại lược theo thời gian và không gian từ năm 1945 đến nay, 66 năm trôi qua, csVN thẳng tay truy sát PGHH trong mọi môi trường, trong mọi tình huống, trong mọi cơ hội . . . có thể được và số nạn nhân PGHH bị Việt Minh CS giết có trên 20.000 người . . . Hiện nay tại Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp còn một mồ chôn tập thể với 467 thi hài nạn nhân PGHH bị VMCS giết, và ở những nơi khác như ở Lôi Tự (Cần Thơ), Bến Tre, v.v. . . mỗi mồ chôn tập thể có đến hằng trăm thi hài.

Đã nhiều lần tôi gởi thư thách thức nhóm chóp bu đảng csVN nếu có can đảm hãy đi với tôi đến khai quật những mồ tập thể đó hầu nhận rõ cái tội ác “Trời không dung, Đất không tha” của đảng csVN, nhưng đảng csVN vẫn mãi mãi  im hơi lặng tiếng trong lúc vẫn mãi mãi tiếp tục truy sát PGHH .

Đến nay, triển khai “Tàm thực kế”, Tàu cộng đã thành công 3 mặt trên 4 điểm chiến lược, còn điểm cuối cùng là Miền Nam.

Miền Tây Nam Bộ VN là một vựa lúa, sẽ là một cơ sở hậu cần chiến lược đối với Tàu cộng trong kế hoạch bành trướng thành con Rồng Châu Á, tất nhiên Tàu cộng sẽ thúc đẩy nhóm tay sai phải tìm cách triệt tiêu những tập thể đối nghịch mà PGHH là đối tượng hàng đầu.

Thế là PGHH phải bị csVN thẳng tay khủng bố trên mọi mặt là một việc phải xảy ra.
Nhưng dù trước đại hiểm họa Tàu cộng, dù dưới lưỡi dao đổ tể của csVN, người tín đồ PGHH vẫn quyết tâm bảo vệ đất nước, vẫn quyết tâm bảo vệ Đạo pháp đến hơi thở cuối cùng theo lời chỉ dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

Tử vì nước còn ghi linh miếu,
Thác bởi nhà thanh sử danh bia.

“Hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau, muốn cho cuộc sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ quê hương khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu ,mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức , nỗ lực hy sinh cho xứ sở . . .”

Đó là những lời vàng ngọc , người tín đồ PGHH dù phải xương tan thịt nát cũng chẳng bao giờ dám làm sai.
*
*       *
Ý chí và lập trường của người tín đồ PGHH là như thế đó, nhưng  trước sức mạnh  bạo tàn của Tàu cộng là môt siêu cường quốc lại có sự hổ trợ của một nhóm VN tay sai “mãi quốc cầu vinh” thì PGHH khác nào một con én không bao giờ tạo được một mùa Xuân.
Chống xâm lăng bảo tồn đất nước, chống độc tài toàn trị để phát huy Tự Do, Dân Chủ là việc làm, là trách nhiệm của toàn dân, hay ít nhất là đại bộ phận toàn dân.

Ba mươi sáu năm qua (1975-2011) dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng csVN đã có không ít những cuộc trổi dậy của các thành phần chống cộng : Tôn giáo, Chính trị, Trí thức yêu nước, Cần lao, nông dân, sinh viên, học sinh, v.v. . . nhưng không đi đến thắng lợi cuối cùng là vì những cuộc trổi dậy này diễn ra đơn lẽ, mạnh ai nấy làm và mạnh ai nấy chịu hậu quả không có được sự hổ trợ tích cực và nhiệt tình không có sự ĐOÀN KẾT của các đoàn thể bạn để tạo thành một sức mạnh khả dĩ đương đầu được với csVN, nên dễ dàng bị CS đập tan.

Đây là một kinh nghiệm thực tiễn, một khuyết điểm đáng lưu ý cần bổ túc trong hàng ngũ chống độc tài toàn trị để hành sử trên con đường xây dựng Tự Do, Dân Chủ, và chống xâm lăng Tàu cộng , bảo tồn dất nước.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Là một chân lý, là một phương ngôn xử thế, là kim chỉ nam  cho những con người muốn làm nên lịch sử từ việc nhỏ năm mười người cho đến hằng triệu người , hằng tỷ người . . . không có đoàn kết tất nhiên không có sức mạnh hợp quần, không có sức mạnh thì làm sao đi đến thành công được?

Sứ mạng của chúng ta hiện thời là đang đứng trước đại nguy cơ “MẤT NƯỚC” do bàn tay xâm lược Tàu cộng là một siêu cường quốc mà chúng ta cứu nước chống xâm lăng Tàu cộng bằng thực lực của những tập thể lẽ loi thì có khác nào đem trứng chọi  đá, làm sao thành công?

“Phải biết người biết mình” là câu binh thơ gối đầu nằm của những người muốn làm nên lịch sử.

Trong hiện tình của đất nước, chúng ta phải tạo một khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc mới có đủ uy tín, mới có đủ THẾ và LỰC để:
-Đẩy lùi độc tài toàn trị bên trong.
-Đánh tan xâm lăng Tàu cộng bên ngoài.

Có Đại Đoàn Kết Dân Tộc thì chắc chắn giặc xâm lăng nào ta cũng chiến thắng . . . chế độ độc tài nào ta cũng có thể giải thể hay đẩy lùi vào bóng tối.

Chúng ta phải nhớ lại tấm gương sáng ngời “Hội Nghị Diên Hồng” của con Hồng cháu Lạc.

Trong chiều hướng này, nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy tại VN đồng thời với tư cách một công dân già, 92 tuổi, cái lứa tuổi gần đất xa trời, sống nay chết mai, tôi cảm thấy phải làm tất cả những gì có thể làm được để thành toàn nghĩa vụ làm người, để làm tròn bổn phận đối với Dân Tộc và Đạo Pháp trong những ngày cuối của cuộc đời  . . . tôi thành khẩn tha thiết kêu gọi:

-Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, quý Chư Tôn, Đại Đức Phật tử trong hệ thống PGVNTN.
- Quý Ngài lãnh đạo các cấp Giáo Hội CAO ĐÀI GIÁO và toàn thể đạo hữu.
- Quý Ngài lãnh đạo các cấp ĐẠO TIN LÀNH và toàn thể đạo hữu .
- Quý Ngài lãnh đạo các “ảnh hưởng Tôn Giáo” toàn quốc.
-Quý Ngài lãnh đạo các cấp Thiên Chúa Giáo.
-Quý Ngài lãnh đạo nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và các cấp tín hữu.
-Quý Ngài lãnh đạo khối 8406 và toàn thể thành viên.
-Quý Ngài lãnh đạo các tổ chức chính trị.
-Quý Ngài chỉ huy các cấp trong Quân Đội, Công An Nhân Dân thuộc chế độ CHXHCNVN có tinh thần yêu nước.
-Quý Ngài đảng viên CS tiến bộ.
-Quý nhân vật trí thức yêu nước.
-Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn: Cần Lao, Nông Dân, Sinh Viên, Học Sinh.
Quý vị lãnh đảo phong trào “Dân oan” (bị cướp đất lấy nhà).
v.v. . .

Đã đến lúc vì bổn phận “Cứu nước cứu dân” chúng ta hãy nhất tề đứng vào một MẶT TRẬN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC để cứu nước, cứu dân. Cứu nước để đất nước con Hồng cháu Lạc thoát họa xâm lăng Tàu phù, được Độc lập, Tự chủ . . . Cứu dân để cho toàn dân được sống ấm no trong một đất nước Tự Do, Dân Chủ, Hòa Bình và Thịnh Vượng.
*
*       *
Đồng thời tôi cũng xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi 3 triệu Việt kiều đồng hương ở hải ngoại, trong tinh thần máu chảy ruột mềm đối với Dân tộc, trong bổn phận thiêng liêng đối với Tổ Quốc hãy nhủ lòng thương xót đến trên 80 triệu đồng bào VN còn đang dở sống dở chết dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng csVN. Hãy nghĩ đến TIỀN ĐỒ TỔ QUỐC MỘT MẤT MỘT CÒN trước họa xâm lăng của Tàu cộng đang chập chờn trước ngưỡng cửa “SAN HÀ” của con Hồng cháu Lạc . . . mà dốc hết tâm lực bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, nỗ lực yểm trợ các cuộc tranh đấu ở quê nhà để đánh tan quân xâm lăng Tàu cộng bảo tồn đất nước để Độc Lập, Tự Chủ, để giải thể đảng csVN, tháo ách gở xiềng cho Dân tộc, cùng nhau xây dựng một nước VN mới: TỰ DO, DÂN CHỦ, HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG.

Trong trận tuyến chống xâm lăng Tàu cộng và chống độc tài toàn trị, người tín đồ PGHH nguyện làm những chiến sĩ tiên phong diệt địch.

Nguy cơ mất nước dưới bàn tay Tàu cộng sẽ diễn ra trong một sớm một chiều, chúng ta không còn thời gian để chần chờ, do dự.

TINH THẦN HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG đang sống lại.

Sau khi lời kêu gọi này được phổ biến , tôi hằng mong đợi sự lên tiếng của Quý Ngài lãnh đạo các giai tầng xã hội , các nhân vật yêu nước để biểu dương tinh thần truyền thống đoàn kết chống xâm lăng Tàu cộng cũng như quyết tâm đập tan chế độ độc tài toàn trị để “cứu nước cứu dân”.

Yêu nước bao đành trơ mắt ngó,
Thương nòi sao nỡ mãi bình chân?

Trường hợp này, “im lặng” là đồng tình đầu hàng Tàu cộng, là đành để :NƯỚC MẤT NHÀ TAN”.

Việt Nam là giống Hồng Bàng,
Muôn đời không thể tai nàn diệt vong.
--------
Hãy tiến nhanh lên để cứu quốc, hỡi con Hồng cháu Lạc !

Nước lúc lâm nguy há đứng nhìn,
Lòng mang đại nghĩa để thân khinh.
Máu đào xương trắng phơi đầy nội,
Đổi lấy tự do mới thỏa tình.
-----------
Bắc Nam một giải san hà,
Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.
Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,
Rồi anh em tráng sĩ đứng lên,
Liều mình đục pháo xông tên,
Liều mình giết giặc xây nền Tự Do.
-----------
Tiếng roi lại bình Ngô sát Đát,
Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm.
-----------
Dù những kẻ vô tình với nước,
Cũng tỉnh hồn mơ ước tự do.
Tiếng vang Độc lập reo hò,
Từ Nam chí Bắc nung lò khí thiêng.
Quyết phen nầy kết liên một khối,
Đem máu đào tắm gội giang san.

Đó là lời khích lệ tinh thần “Vì nước, Vì dân” của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Tự Do Dân Chủ rỡ ràng,
Xua tan giặc cộng khải hoàn âu ca.
Hân hoan hớn hở thái hòa,
Việt Nam quả thật con nhà Lạc Long.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM.

Huyền Phong Các, ngày 06-10-2011

 

LÊ QUANG LIÊM

 

1, 2

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site