lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thư của Phật Tử Liên Thành gởi ông Thích Quảng Độ và các sư tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

12/14/2013  UBTTTADCSVN  NO COMMENTS

Thư của Phật Tử Liên Thành, cháu của Ngài Đệ I Tăng Thống Thích Tịnh Khiết và nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG/Thừa Thiên-Huế.

Gởi ông Thích Quảng Độ và các sư tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

_________________________

California, Ngày 14 tháng 12 năm 2013

Thưa quý ông,

Không hiểu các ông có thấy nhục nhã hay không chứ tôi và một số lớn Phật tử cảm thấy tôn giáo mình bị lăng nhục. Các ông có nhận thấy rằng từ tư cách của một ông Tăng Thống, ông Quảng Độ, cho đến toàn bộ các ông trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đều chỉ đáng là tư cách của những kẻ trần tục ít có thì giờ đến trường học. Những tư cách chứa đầy lòng tham, sân, si, độc ác ấy đã được thể hiện qua cái cách mà các ông đang đối xử với nhau.

Thưa ông Quảng Độ,

Những sự việc xảy ra trong nội bộ GHPGVNTN suốt mấy tháng gần đây đã cho công luận hiểu ra thế nào là Pháp nạn của Phật Giáo. Quan trọng hơn cả, các ông chính là nguyên nhân đang gây ra Pháp nạn ấy. Hãy nhìn vào cách hành xử và giải quyết của ông trong danh xưng và trách nhiệm của một Tăng Thống. Hãy nhìn vào cách đối xử của các sư tăng trong GHPGVNTN. 

Vụ Thích Chánh Lạc là một ví dụ điển hình về sự thiếu khả năng, và thiếu hiểu biết của một người mang danh là Tăng Thống của GHPGVNTN như ông.

Thích Chánh Lạc làm chuyện tồi bại với trẻ em đã xảy ra hơn 10 năm và ngay tức thời luật pháp Hoa Kỳ đã chế tài đương sự. Thế nhưng phía GHPGVNTN vẫn cứ im lặng che dấu không hề đề cập đến hành vi tồi bại của Thích Chánh Lạc. Thay vì với vai trò Tăng Thống ông phải có biện pháp kỷ luật với Thích Chánh Lạc ngay để bảo vệ danh dự cho GHPGVNTN và tăng đoàn của các ông, thì ngược lại trong suốt mười năm, ông chẳng có một hành động hoặc một phản ứng nào trước việc làm thiếu đạo đức của ông Thích Chánh Lạc. Ngược lại có nhiều tin tức cho rằng Thích Chánh Lạc đã nhét vào miệng tên Võ Văn Ái và ông bằng những bó Dollars nên ông lờ đi và bao che cho đương sự.

Những tháng trước đây giữa Võ Văn Ái và Thích Chánh Lạc đã xảy ra chuyện tiền bạc ăn chia không phân minh đồng đều, nên Thích Chánh Lạc đòi Võ Văn Ái mỗi lần sang Mỹ nhận tiền quyên góp từ đồng bào Phật tử để chia nhau trên căn bản 50/50 thì Võ Văn Ái phải viết lại biên nhận. Thế là Võ Văn Ái đã nổi giận. Thay vì viết lại biên nhận, thì Võ Văn Ái lại yêu cầu Tăng Thống cách chức Thích Chánh Lạc. Ông đã nghe lời tên Võ Văn Ái cách chức Thích Chánh Lạc vì những trọng tội mà ông đã im lặng bao che cho Thích Chánh Lạc 10 năm về trước. (Xem buổi phỏng vấn của Ký giả Đoàn Trọng với ông Thích Chánh Lạc do đài truyền hình 57.7 thực hiện tại chùa Như Lai, Colorado, vào tháng 9/2013).

Điều tồi tệ trong cách giải quyết chuyện nầy là ông nghe lời 2 tên vô loại Lê Công Cầu và Võ Văn Ái ký đơn từ chức Tăng Thống vì hành động bê bối của Thích Chánh lạc đã xảy ra 10 năm về trước. Chữ ký từ chức chưa ráo mực thì 3 ngày sau ông lại ra thông cáo không từ chức nữa, trở lại ghế Tăng Thống. 

Thế nhưng vẫn chưa đáng trách bằng hành động trong cương vị Tăng Thống ông đã nhục mạ thuộc cấp của ông (Thích Chánh Lạc) và nhục mạ luôn cả giáo hội của ông bằng một thông cáo phổ biến khắp toàn thế giới kể tội Thích Chánh Lạc. Xin thử hỏi ai xấu? Ông? Thích Chánh Lạc? Hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của ông hở ngài Tăng Thống? Sao không đóng cửa dạy nhau? 

Bây giờ xin nói đến việc ông vừa cách chức ông Thích Viên Lý: 

Ngày 9 tháng 12 năm 2013 với tư cách là Tăng Thống ông đã ra thông cáo gọi là Giáo Chỉ số: 10/VTT/GC/TT cách chức Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Viên Lý với lý do như sau:

"Xét rằng tại Hải Ngoại : 

- Kể từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

- Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay."

Như vậy chính Ngài Tăng Thống đã xác nhận rõ ràng với cộng đồng người Việt tỵ nạn rằng Thích Viên Lý hiện đang hoạt động cho Cộng Sản Việt Nam và đài Truyền Hình 57.8 đặt tại Chùa Điều Ngự, nam Cali mà Thích Viên Lý làm chủ là nơi để cho sư Cộng sản dùng để thuyết giảng cho đồng bào Việt tỵ nạn Cộng sản  tại Nam Cali.

Thưa ông Quảng Độ,

Cách chức Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự, vì hắn ta hoạt động cho Cộng sản Việt Nam là một điều đúng đắn và cần thiết. Nhưng hành động nầy chưa đủ vì thường khi phải giải quyết một vấn đề nghiêm trọng thì phải giải quyết từ gốc rể trước. Có nghĩa là phải cắt cái gốc chứ sao lại đi cắt cái ngọn. Thích Viên Lý chỉ là cái ngọn mà cái gốc hoạt động cho Cộng sản Việt Nam trong GHPGVNTN từ nhiều năm trước cho đến ngày nay theo thứ tự chính là:

1)- Thích Quảng Độ 

2)- Võ Văn Ái

3)- Lê Công Cầu

Cái gốc Cộng sản trong GHPGVNTN hiện tại là 3 người nầy. Vậy thì Tăng Thống phải cách chức ba người nầy trước đã, sau đó mới nghĩ đến việc cắt cái ngọn Thích Viên Lý sau.

Thưa ông Tăng Thống,

Ông cố tình che giấu không biết Thích Quảng Độ là ai, nhưng tôi, trước đây trong cương vị của một Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát tại Thừa Thiên Huế trong vòng gần 10 năm, kẻ đã từng đối đầu, và rất mạnh tay với đám Cộng sản trá hình tu sĩ thuộc GHPGVNTN nên tôi biết rất rõ về Thích Quảng Độ:

Thích Quảng Độ tên thật là Đặng Phúc Tuệ. Sinh ngày: 27/11/1928. Tại: Xã Thanh Châu, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Pháp danh: Quảng Độ. Thân Phụ: Đặng Phúc Thiều. Thân Mẫu: Đào Thị Huân. Gia đình làm nghề nông. Gia đình có 3 anh em trai, anh cả là Đặng Phúc Trinh, anh thứ là Đặng Phúc Quang, và đương sự là con út trong gia đình. Quốc Tịch: Công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nằm bên kia bờ Vĩ Tuyến 17 có Chủ Tịch nước là Hồ Chí Minh.

1934 - Theo học trường làng.

1942 - Xuất gia theo Hòa Thượng Đức Hải trụ trì chùa Linh Quang, thuộc xã Thanh Sam, huyện Ứng Hòa,Tỉnh Hà Đông, Bắc phần. Sau đó học tại học viện Quán Sứ tại số 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

1951 - Thích Quảng Độ được Hòa Thượng Tố Liên, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Phật Giáo và là Trụ Trì chùa Quán Sứ tại số 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cử đi Tích Lan theo học tại học viện Kelaniya Pirivana.

hồ chí minh, chùa quán sứ hà nội

1963 tại chùa Quán Sứ, tại số 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hồ Chí Minh xuất hiện cùng phái đoàn thượng khách của y.

1953 - Qua Ấn Độ học tại học viện Vishsabharati University, Santiniketan ở tây Bengal.

1958 - Thay vì trở về lại miền Bắc với Hòa Thượng Tố Liên thuộc Tổng Hội Phật Giáo miền Bắc và với "Bác và đảng", Thích Quảng Độ đã được bố trí xâm nhập vào Sài Gòn, Thủ đô miền Nam.

1963 - Tham gia trong lực lượng Phật giáo Ấn Quang của Thích Trí Quang lật đổ chính thể Đệ I Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ Ủy Viên Báo Chí của Ủy Ban Liên Phái do Thích Trí Quang thành lập.

Từ sau 1963 khi mà cuộc nổi loạn thành công giựt sập chính thể Đệ I Việt Nam Cộng Hòa, sát hại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, và những năm kế tiếp 1964- 30/4/1975, Thích Quảng Độ là một trong những nhân vật chủ chốt của Thích Trí Quang hăng say tham gia mọi cuộc biến động và bạo loạn của GHPGVNTN. Mưu đồ của GHPGVNTN lúc này là nhằm lật đổ Đệ II Việt Nam Cộng Hòa tạo điều kiện thuận tiện cho Cộng sản Bắc Việt thôn tính miền nam Việt Nam bằng những cuộc biểu tình bạo động, tuyệt thực, tự thiêu, chiếm tài sản, công ốc của chính phủ, kêu gọi đình công bãi thị, kêu gọi học sinh, sinh viên bãi khóa, và chiếm giữ các tỉnh miền trung Việt Nam

Năm 1964 Thích Trí Quang ép Tướng Nguyễn Khánh ký Visa cho Thích Minh Châu từ Ấn Độ về Sài Gòn làm Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh. Từ đó y âm thầm hoạt dộng cho Cộng sản đến 30/4/1975 thì hiện nguyên hình là tên điệp viên Cộng sản của Hà Nội

Ngày 9 tháng 4 năm 1967 trên tờ New York Times, Thích Quảng Độ cùng Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh, Cao Ngọc Phượng đăng bài báo phản chiến một chiều chống lại cuộc chiến chống Cộng của chính phủ Đệ II Việt Nam Cộng Hòa và sỉ nhục QL/VNCH. Nhóm Thích Quảng Độ và Thích Trí Quang đã đánh lừa thế giới khi viết rằng nhân dân miền Nam muốn chiến tranh chấm dứt. Hầu hết không phải Việt cộng nhưng nếu không chấm dứt thì họ sẽ tham gia vào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của họ và không đại diện cho nhân dân. Chính quyền này do Mỹ áp đặt lên họ và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu họ được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Họ muốn tự họ giải quyết vấn đề Việt Nam bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ. [1]

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1974 trên tờ Washington Post, Thích Quảng Độ tuyên bố rằng nếu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không từ chức thì Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ kéo ông ta xuống. [2] Những tháng, những ngày, trong cơn hấp hối của miền nam Việt Nam, thì chính Quảng Độ cùng với Trí Quang và Nhất Hạnh đứng ra hô hào, kêu gọi, thậm chí gởi lời hăm dọa trên báo chí Quốc tế yêu cầu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức để bọn chúng điều đình với Cộng sản miền Bắc. 

Cuối cùng chính lực lượng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của bọn chúng đã đón quân Cộng sản vào Thành phố Sài Gòn vào ngày 30/4/1975, và cũng chính bọn chúng tổ chức ngày lễ sinh nhật cho tên Hồ Chí Minh tại chùa Ấn Quang.

Đây chỉ là một phần nhỏ lý lịch và quá trình cũng như hiện tại các hoạt động Cộng sản của Thích Quảng Độ. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin ông Tăng Thống vui lòng đợi thêm vài tuần nữa khi mà cuốn Thích Trí Quang là Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc của tôi ra mắt độc giả ông sẽ rõ hơn về những hoạt động Cộng sản của Thích Quảng Độ.

Tóm lại Thích Quảng Độ mới chính là nhân vật đầu tiên mà Tăng Thống phải cách chức, và đuổi hắn ra khỏi GHPGVNTN để giải trừ Pháp nạn.

Nhân vật kế tiếp phải đuổi nó ra khỏi GHPGVNTN, và phải đóng cửa Phòng Thông Tin Phật Giáo của hắn, vì hắn là thằng Cộng sản, là tên phản chiến, và là tên Việt Gian. Hắn chính là Võ Văn Ái.

Võ Văn Ái, tên lưu manh nầy, ai cũng biết rõ nên tôi không cần nói nhiều về hắn thêm nhơ nhớp giấy mực của tôi.

Tôi chỉ lưu ý cho ông biết rằng, đã từ lâu, rất nhiều Phật tử đã nói rằng ông Tăng Thống thường nhận tiền đút lót của tên lưu manh nầy. Vì ăn xôi chùa ngọng miệng nên ông để cho nó làm mưa làm gió trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của ông để ngày hôm nay nó lộng quyền và đã trở thành siêu Tăng Thống, điều hành giáo hội của ông và xem ông như thứ tay sai của nó mà thôi.

Tên thứ ba cần phải cách chức và đuổi ra khỏi giáo hội của ông là tên Việt cộng Lê Công Cầu. Hắn cùng với thằng em của hắn là Lê Công Cơ,  một cán bộ Thành ủy Cộng sản Huế, phụ trách Sinh viên Vận tại Đại học Huế. Cuộc phản loạn năm 1966 của Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, và nhóm tăng lữ GHPGVNTN, thì Lê Công Cầu, Lê Công Cơ là những nhân vật trụ cột trong đoàn Sinh Viên Phật Tử Quyết Tử của Sát Thủ Nguyễn Đắc Xuân. Mậu Thân 1968, hai anh em thằng giặc nầy, Lê Công Cầu và Lê Công Cơ, là những phụ tá đặc biệt cho tên đồ tể Nguyễn Đắc Xuân trong tổ chức "Đoàn An Ninh Bảo Vệ Khu Phố" tại Quận II Thị xã Huế. Mồ chôn tập thể của đồng bào vô tội tại Bãi Dâu, thủ phạm là Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Lê Công Cầu, Lê Công Cơ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan v.v...

Tóm lại ba nhân vật mà Ngài Tăng Thống cần phải cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất của Ngài Tăng Thống ngay đó là: Thích Quảng Độ, Việt gian Cộng sản Võ Văn Ái và tên Việt cộng tội phạm Mậu Thân Huế 1968 Lê Công Cầu.

Trở lại trường hợp Thích Viên Lý: Khi ông ra Giáo Chỉ Cách Chức Thích Viên Lý, ngài Tăng Thống đã quên không yêu cầu Thích Viên Lý bàn giao lại bất động sản chùa Điều Ngự, chùa Diệu Pháp... Đài Truyền Hình IBC 57.8 đặt trụ sở hoạt động tại chùa Điều Ngự tại Little Saigon Nam Cali do ngân quỹ của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo vv... phải giao lại cho giáo hội hay là tất cả những thứ đó có được chỉ là của riêng của riêng Thích Viên Lý sau nhiều chục lần nhân danh giáo hội, nhân danh sự "Trực diện đối đầu với Cộng sản vì Quốc nạn và Pháp nạn" mà ngài Tăng Thống đang lãnh đạo "trùm mền hô xung phong". Giờ đây sau khi bị ngài Tăng Thống cách chức, hắn ta đã ra đi và mang theo toàn bộ số tài sản bạc triệu Dollars đó.

Nói thật, nói thẳng thường hay mất lòng, xin gởi đến ngài Tăng Thống đôi lời thẳng thắng của một Phật Tử là cháu Ngài Đệ I Tăng Thống Thích Tịnh Khiết. 

Tôi Liên Thành sẵn sàng tranh luận đối chất với ngài Tăng Thống tại bất cứ nơi đâu hay ngay tại pháp đình, ngoại trừ Việt Nam, bất cứ lúc nào dưới sự quan sát, trọng tài của các giới truyền thông Việt Nam và quốc tế cùng đồng bào tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại. Ngài Tăng Thống! Ông nhận lời không?

Trân Trọng,

liên thành

Liên Thành

Địa Chỉ: P.O. BOX 6147. Fullerton, CA. 92834. USA. 

Tel: 626-257-1057. 

Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.comhuemauthan1968@gmail.com

thích quảng độ

Ảnh phóng to đoạn cuối bài báo ngày 9/4/1967 trên tờ New York Times nói trên là chữ ký của sư tăng chỉ huy của GHPGVNTN là Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ.

thích quảng độ

Bài báo ngày 9/4/1967 trên tờ New York Times, đồng tác giả là Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Cao Ngọc Phượng,...

thích quảng độ

Bài báo ngày 20/10/1974, ký giả Washington Post phỏng vấn Thích Quảng Độ.

----

[1] Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Cao Ngọc Phượng,... 9.4.1967. The New York Times: “Our People are being destroyed...” Three Message from the South Vietnam.

[2] Philip McCombs. 20.10.1974. The Washington Post: Pressure on Thieu: make peace or quit. http://triptych.brynmawr.edu/cdm/singleitem/collection/SC_Ephemera/id/1570/rec/1

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/12/thu-cua-phat-tu-lien-thanh-goi-ong.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site