lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

 

lịch sử việt nam, lich su viet nam, quan su viet nam, quansuvn, hội sử học việt nam

Bản Lên tiếng Thứ 61_Tuyên Cáo Phản Đối Hán Gian Nguyễn-tấn-Dũng Âm Mưu Diệt Chủng Văn Hóa Sử Việt-Nam

Từ khi đảng Việt cộng thành lập ngày 03-02-1930 cho đến nay, Hồ-chí-Minh và những thành phần nối tiếp sau này như Nguyễn-phú-Trọng, Trương-tấn-Sang, Nguyễn-tấn-Dũng luôn luôn núp sau chiêu bài dân tộc Việt-Nam để tiếp tay cho trung cộng xâm lược đất nước.

Việc tiếp tay cho giặc tàu xâm lược Việt-Nam, những thành phần cầm đầu trong đảng Việt cộng thực sự là những kẻ hán gian đúng nghĩa nhất từ tinh thần cho đến hình thức.

86 năm trôi qua, Việt cộng đã hoàn thành việc bán nước Việt-Nam cho giặc tàu lúc Hồ-chí-Minh còn sống qua các hiệp ước, hiệp định bí mật từ các thập niên 40, 50, 60 v.v…cho đến  thỏa hiệp Thành Đô năm 1990 do hán gian Nguyễn-văn-Linh chủ trương (tiếp nối theo việc làm của hán gian Hồ-chí-Minh) và đến 10 văn kiện đầu hàng toàn diện do hán gian Trương-tấn-Sang ký ngày 19-06-2013 ở Bắc Kinh.

Vì bả vinh hoa phú quý, vì  khiếp nhược ươn hèn thua một cô gái phong trần thà bán trôn hơn bán nước, tập đoàn hán gian Nguyễn-tấn-Dũng đã muối mặt phản quốc bán nước cho giặc tàu bất chấp tai họa không lường cho dân tộc và nay thì mọi việc chỉ còn là tuần tự bàn giao lãnh thổ, lãnh hải (đã bàn giao hoàn toàn), dân cư Việt-Nam cho giặc tàu, đương nhiên đến lúc tập đoàn hán gian Việt cộng không cần núp bóng dân tộc nữa.

Trước đây, thời Việt-Nam Cộng-Hòa, Giổ Tổ Hùng Vương được tổ chức trọng thể và là ngày lễ lớn của dân tộc. Các buổi lễ Giổ Tổ Hùng Vương thời chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hòa tổ chức đã thể hiện chiều sâu văn hóa và tâm linh dân tộc. Cụ thể là nền giáo dục VNCH mặc dù trong thời chiến tranh, nhưng đã phát triển rực rỡ đều khắp từ cấp tiểu học lên đến bậc đại học và sau đại học.

Thời Việt-Nam cộng sản, “… Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành Văn hóa thông tin - thể thao phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ 1/3 đến 10/3 âm lịch)… Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kể từ đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - QUỐC LỄ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc -ngưng trích- Lịch sử ngày Giỗ Tổ Hùng Vương http://www.baothaibinh.com.vn/28/4924/Lich_su_ngay_Gio_To_Hung_Vuong_.htm

Ngoài ra, “Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 06 tháng 12 năm 2012” -ngưng trích- Châu Á: Việt Nam – Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (2012) http://disanthegioi.info/ArticleDetail.aspx?articleid=60786&sitepageid=276

Các cuộc lễ Giổ Tổ Hùng Vương tổ chức trong thời của tập đoàn hán gian Hồ-chí-Minh đến Trương-tấn-Sang, Nguyễn-tấn-Dũng có rườm rà hơn, hình thức hơn. Nhưng sự rườm rà hình thức đã không thể hiện được chiều sâu văn hóa tâm linh của dân tộc.

Sau biến cố quốc hận 30-04-1975, một phần cộng đồng dân tộc Việt-Nam rời cố quốc sống đời tỵ nạn chính trị và đã hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại. Mặc dù sống đời tỵ nạn chính trị ở hải ngoại nhưng cộng đồng này luôn giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc để đối kháng nền văn hóa nô dịch giặc tàu do Việt cộng chủ trương thực hiện.

Trong nỗ lực duy trì bản sắc tốt đẹp của dân tộc, một ngôi đền Hùng Vương hải ngoại được thành lập vào năm 2013 để tôn thờ tổ tiên của tộc Việt - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ttts_den-hung-vuong-hai-ngoai.htm,

Trở lại việc hán gian Nguyễn-tấn-Dũng phê duyệt Kế Hoạch Tổ Chức Kỷ Niệm Các Ngày Lễ Lớn Trong Hai Năm 2014-2015 vào ngày 02-07-2014. Trong bản phê duyệt, đặc biệt tổ chức những cuộc lễ có tầm vóc quốc gia không phải là tổ chức quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như tưởng-niệm những anh-hùng dân-tộc chống giặc tàu, như hai vị vua Trưng, anh thư Triệu thị Trinh, anh-hùng Đinh Tiên Hoàng, anh-hùng Lê-đại-Hành,  anh-hùng Lý-thường-Kiệt, anh-hùng Trần-hưng-Đạo, anh-hùng Trần-nhân-Tông, anh-hùng Nguyễn-Huệ v.v…mà chỉ kỷ niệm các ngày thành lập đảng Vc, quân đội, công an, xâm lược miền Bắc (20-07-54), xâm lược miền Nam (30-04-1975) v.v…

Điều đáng phê phán nghiêm khắc là hàng năm với nhu cầu núp bóng dân tộc VN, đảng Việt cộng đã luôn tổ chức Quốc lễ Giổ Tổ Hùng Vương ở tầm vóc quốc gia. Nay với “Kế Hoạch Tổ Chức Các Ngày Lễ Lớn Trong Hai Năm 2014-2015…Giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Năm Ất Mùi 2015) giao tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức” –ngưng trích-

Đặc biệt trong bản phê duyệt này, Vc sẽ làm lễ kỷ niệm ở cấp quốc gia 100 năm ngày sinh hán gian Nguyễn-văn-Linh, kẻ đã có công bán nước Việt-Nam cho giặc tàu qua hiệp định Thành Đô năm 1990.

Hội Sử-Học Việt-Nam cương quyết phản đối và phê phán nghiêm khắc đối với Kế Hoạch Tổ Chức Các Ngày Lễ Lớn Trong Hai Năm 2014-2015 của tập đoàn hán gian Nguyễn-phú-Trọng, Trương-tấn-Sang, Nguyễn-tấn-Dũng mang đầy tư tưởng nô lệ giặc tàu.

Dân tộc Việt-Nam có quá khứ hình thành từ hơn 5000 năm lịch sử chứ không phải chỉ vài mươi năm từ khi đảng Việt cộng xuất hiện làm tay sai cho giặc tàu. Việc không tổ chức Giổ Tổ Hùng Vương ở tầm vóc quốc gia cũng như tưởng niệm các anh-hùng dân tộc chống giặc tàu, khiến cho người dân Việt dần quên đi nguồn gốc chân thật của dân tộc mà chỉ biết đến sự xuất hiện của đảng Việt cộng cũng như các hành động bán nước, chính là một âm mưu, một hành động diệt chủng văn hóa sử Việt-Nam có tính rộng lớn.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả người Việt-Nam còn yêu nước thương nòi, còn nghĩ đến ân đức cao cả của đức Quốc Tổ Hùng Vương cũng như các bận tiền nhân có công chống giặc tàu xâm lược hãy phản đối mạnh mẻ hành động diệt chủng văn hóa sử nêu trên bằng nhiều hình thức khác nhau. Như, sáng tác thơ, văn, nhạc, kịch, biếm họa; hành động xuống đường tưởng-niệm anh-hùng dân tộc cũng như tẩy chay không tham dự các cuộc lễ kỷ niệm các kẻ phản quốc bán nước cho tàu như hán gian Nguyễn-văn-Linh mà bản Kế Hoạch của tập đoàn hán gian Nguyễn-tấn-Dũng dùng làm tâm điểm.

Đồng thời hãy đề cao và vinh danh Quốc Tổ Hùng Vương và các anh-hùng anh thư có công chống giặc tàu xâm lược.

Ngoài ra, chúng tôi cần nhấn mạnh thêm rằng, chiến tranh Việt-Nam xảy ra từ năm 1946-1975 không phải là nội chiến Nam Bắc hay chiến tranh  ý thức hệ như nhiều người đã nghĩ, đã viết mà đó chính là cuộc chiến tự vệ của dân tộc Việt-nam chống giặc tàu xâm lược, do đó, những anh-hùng, tử sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa phải được xem và tôn trọng là anh-hùng, anh thư dân tộc chống giặc tàu xâm lược thời cận đại.

Sau đây là lịch tưởng niệm Giổ Tổ Hùng Vương cũng như tưởng-niệm các anh-hùng anh thư dân tộc Việt-Nam từ các thời đại khác nhau.

Những vị không rõ ngày tháng qua đời hay tuẫn-quốc:

- Anh-hùng Đinh Tiên Hoàng sinh ngày 22-03-924 (nhằm ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân). Ông có công dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt đồng thời khẳng định sự độc lập của tộc Việt đối với triều đình tàu ở phương Bắc. Mất vào khoảng tháng 10 năm Kỷ Mão (979);

Về các ngày tưởng-niệm có sự khác biệt giữa âm lịch và dương lịch, chúng tôi ghi lại bên dưới trước mắt là hai năm 2014-2015, và kể từ sau 2015, xin đồng bào mọi giới theo dõi âm lịch và đối chiếu với dương lịch để tổ chức các cuộc lễ phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch tưởng niệm Giổ Tổ Hùng Vương và các anh-hùng anh thư dân tộc Việt-Nam 2014-2015 (lịch tưởng-niệm sẽ còn được bổ túc sau này)

Tháng 1 Dương Lịch

- Anh-hùng Ngụy-văn-Thà sinh ngày 16-01-1943 tuẫn-quốc ngày 19-01-1974 trong lúc tử chiến với quân trung cộng xâm lược giữ gìn quần đảo Hoàng Sa của Việt-Nam Cộng-Hòa;

- Anh-hùng Nguyễn-thành-Trí tuẫn-quốc ngày 19-01-1974 trong lúc tử chiến với quân trung cộng xâm lược giữ gìn quần đảo Hoàng Sa của Việt-Nam Cộng-Hòa;

- 73 anh-hùng tử-sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa tuẫn-quốc ngày 19-01-1974 trong lúc chiến đấu chống quân trung cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng sa của Việt-Nam Cộng-Hòa.

Tháng 2 Dương Lịch

...

Tháng 3 Dương Lịch

- Anh-hùng Ngô-thời-Nhậm sinh ngày 25-10-1746 (nhằm 11-09 năm Bính Dần) là người có công lớn trong việc giúp Vua Quang Trung xây dựng triều đại Tây Sơn cũng như đánh đuổi giặc Thanh, là Trúc-Lâm đệ ngủ tổ. Tư tưởng, sáng tác của ông ảnh hưởng sâu đậm từ Trúc-Lâm Yên-Tử. Ông bị Đặng-trần-Thường (người của vua Gia Long) đánh chết và mất ngày 07-03-1803 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Hợi);

- Hai vị vua Trưng tuẫn-quốc ngày 06 tháng 2 năm Quý Mão (Âm lịch) tức năm 43 sau Tây lịch (tưởng-niệm 06-03-2014_25-03-2015) sau khi cuộc khởi nghĩa chống quân hán Mã-Viện bị thất bại;

- Anh-hùng Lý-Bôn, sinh ngày 17-10-503 (nhằm ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi). Lớn lên có tài văn võ, ông đã cùng người dân khởi nghĩa chống giặc tàu xâm lược. Sau khi đuổi được giặc lên ngôi vua xưng là Lý Nam Đế hay Nam Việt Đế tức nhà Lý đầu tiên năm 544 và lập nên quốc gia độc lập hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô-Lịch. Đây là vị hoàng đế Việt-Nam đầu tiên sau 5 thế kỷ bị nô lệ giặc tàu. Lý Nam Đế trị vì được 4 năm và qua đời ngày 20-03-548 (tưởng-niệm 20-03-2014_20-03-2015);

Tháng 4 Dương Lịch

- Giổ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 (tưởng-niệm 09-04-2014_28-04-2015). Là vị khai sáng 18 triều đại vua Hùng và dựng nên quốc gia Văn Lang của dân tộc Lạc Việt (một dân tộc trong bách Việt);

- Anh-hùng Nguyễn-văn-Hiếu sinh ngày 23-06-1929. Là thiên tài quân sự Việt-Nam thời cận đại, và cũng là một trong những vị tướng lãnh tài ba, đạo đức và xuất sắc nhất của Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Ông từng đánh bại quân trung cộng và việt cộng trong hàng chục trận đánh khác nhau từ cấp sư đoàn lên đến cấp quân đoàn trong chiến tranh Việt-Nam. Đại tướng Nguyễn-văn-Hiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bài trừ tham nhũng trong QLVNCH và tuẫn-quốc ngày 08-04-1975 đang lúc chuẩn bị kế hoạch phản công bằng thiết kỵ chống quân cộng sản xâm lăng cũng như cứu vãn sự tồn tại của nền Đệ Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa.

- Anh-hùng Trần-thế-Vinh sinh ngày 27-9-1946 tại Ninh Cường, Nam Định, Bắc Việt. Là  Đại úy Phi tuần trưởng A1 thuộc Phi đoàn 518 Không Quân VNCH tăng phái cho Sư đoàn 1 Không quân để yểm trợ cho chiến trường Trị Thiên đang sôi động. Trong suốt một tuần từ ngày 02 đến 09-04 đã bắn hạ 21 chiến xa của Việt cộng. Tuẫn-quốc ngày 09-04-1972.

- Anh-hùng Phạm-văn-Phú sinh năm 1929 là một trong những vị tướng lãnh xuất chúng của QLVNCH, đồng thời là vị tướng có tinh thần và sĩ khí cao độ. Ông tự tử bằng thuốc độc vì không chấp nhận đầu hàng quân việt cộng ngày 30-04-1975;

- Anh-hùng Lê-nguyên-Vỹ sinh năm 1933 là vị tướng có tinh thần yêu nước và phục vụ quân đội cao. Tuẫn-quốc ngày 30-04-1975 (nhằm ngày 19 tháng 3 năm Ất Mão) vì không chấp nhận đầu hàng cộng sản;

- Anh-hùng Trần-văn-Hai sinh năm 1929 là vị tướng đa tài, đa năng của QLVNCH. Tuẫn-quốc ngày 30-04-1975 do nhất quyết không đầu hàng quân thù Việt cộng;

- Anh-hùng Nguyễn-văn-Long là một vị sĩ quan cảnh sát mẫn cán phục vụ dân tộc và đơn vị. Với tinh thần mẫn cán, yêu nước này đã không chấp nhận đầu hàng cộng sản và tuẫn-quốc lúc 11g30 ngày 30-04-1975;

- Anh-hùng Trần-đình-Tự và 12 chiến sĩ Biệt Động Quân VNCH. Là một tiểu đoàn trưởng can trường đởm lược ông đã cùng đơn vị chiến đấu chống cộng sản đến viên đạn cuối cùng tuẫn-quốc lúc 4g14 phút ngày 30-04-1975;

- Anh-hùng Lê-văn-Hưng sinh năm 1933, là một vị tướng lãnh có tài và có sĩ khí. Trong trách nhiệm tư  lịnh phó quân đoàn IV QLVNCH ông đã  quyết tâm chiến đấu đến cùng, nhưng vận nước không như  ý muốn và tuẫn-quốc ngày 30-04-1975 lúc 20g45 do không chấp nhận đầu hàng cộng sản;

Tháng 5 Dương Lịch

- Anh-hùng Nguyễn-viết-Thanh sinh năm 1930 tuẫn-quốc khoảng ngày 01-05-1970 khi xử dụng trực thăng chỉ huy cuộc hành quân mang tên Chiến Dịch Toàn Thắng 70 (hay chiến dịch KPC70) của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công căn cứ Mỏ Vẹt của trung cộng, việt cộng đồn trú trên lãnh thổ Cao Miên;

- Mười tám vị la hán Biệt cách Dù Việt-Nam Cộng-Hòa ( gồm Biệt đội 1 anh-hùng Trần Bá Long, Biệt đội 2 anh-hùng La Cao, Biệt đội 4 anh-hùng Nguyễn Văn Quý) tuẫn-quốc cùng 15 anh-hùng BCD VNCH khác bên bờ sông Đồng-Nai ngày 02-05-1975 vì chiến đấu chống việt cộng, trung cộng đến hơi thở cuối cùng;

- Anh-hùng Nguyễn-khoa-Nam sinh năm 1927 tuẫn-quốc ngày 01-05-1975 lúc 6 giờ sáng để giữ tròn khí tiết một tướng lĩnh Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà nhất quyết không đầu hàng quân trung cộng, việt cộng xâm lược;

- Anh-hùng Trình-minh-Thế sinh năm 1922, tuẫn-quốc lúc 19 giờ chiều ngày 03-05-1955 trong lúc hành quân càn quét quân lính Bình-Xuyên;

- Anh-hùng Phan-quang-Đông sinh năm 1929 tuẫn-quốc ngày 09-05-1964. Là vị chỉ huy xuất sắc đảm nhiệm trọng trách chỉ huy trưởng cơ quan tình báo Việt-Nam Cộng-Hòa hoạt động rất hiệu quả trong việc chống trung cộng, việt cộng xâm lược;

Tháng 6 Dương Lịch

- Anh-hùng Liên-Phong tuẫn-quốc ngày 16-06-1966 đang lúc thi hành nhiệm vụ xâm nhập miền Bắc Việt-Nam chống quân cộng sản xâm lược;

- Anh-hùng Nguyễn-thái-Học sinh ngày 1 tháng 12 năm Nhâm Dần (1902). Là người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chủ trương dùng văn học để chấn hưng dân khí, khuyến khích lòng yêu nước của người dân Việt-Nam; đồng thời tiến hành cách mạng lật đổ thực dân Pháp để lấy lại độc lập cho nước nhà. Khởi nghĩa Yên-Bái năm 1930 thất bại bởi Hồ-chí-Minh và đảng cộng sản Đông Dương mật báo cho thực dân, ông tuẫn-quốc cùng 12 đồng chí khác ngày 17-06-1930 tại Yên-Báy.

Tháng 7 Dương Lịch

- Anh-hùng Nguyễn-văn-Trại, tù nhân chính trị cộng sản Việt-Nam, bị kết án 15 năm tù vì tranh đấu cho tự do dân chủ. Tuẫn-quốc ngày 11-07-2011 lúc 10g30 phút sáng.

Tháng 8 Dương Lịch

- Anh-hùng Hồ-ngọc-Cẩn sinh năm 1938 tuẫn-quốc ngày 14-08-1975. Là tỉnh trưởng tỉnh Chương-Thiện, không chấp nhận đầu hàng và chiến đấu chống cộng sản đến viên đạn cuối cùng;

- Anh-hùng Võ-văn-Đường tuẫn-quốc ngày 14-08-1975. Không chấp nhận đầu hàng cộng sản.

- Anh-hùng Phạm-văn-Bé tuẫn-quốc ngày 14-08-1975. Không chấp nhận đầu hàng cộng sản.

Tháng 9 Dương Lịch

- Anh-hùng Trương-quang-Ân sinh 1932, tử nạn trực thăng 08-09-1968; anh thư Dương-thị-Thanh sinh 1931, tử nạn trực thăng 08-09-1968, sau khi thăm viếng và tưởng thưởng các chiến sĩ Sư đoàn 23 Bộ binh (QLVNCH) đang hành quân tại Đức Lập;

- Anh-hùng Đặng-phương-Thành sinh ngày 05-02-1940 tuẫn-quốc ngày 09-09-1976. Người đã tạo chiến thắng sau cùng (Bến-Tranh Long-An) và lớn nhất của Quân Đoàn IV Quân khu IV (QLVNCH), được ân thưởng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Khi bị bắt đi tù, do vượt ngục đã bị cai ngục cộng sản treo ngược và đánh chết;

- Anh-hùng Trương-văn-Sương, cựu Đại úy Quân Lực Việt-Nam Cộng Hòa, tù nhân chính trị xuyên thế kỷ (33 năm tù) tuẫn-quốc ngày 12-09-2011 lúc 10g20 phút sáng.

- Anh-hùng Trần-hưng-Đạo sinh ngày 10-12 âm lịch năm 1228, mất ngày 20 tháng 8 âm lịch năm 1300. Ba lần phá tan quân Nguyên xâm lược vào các năm 1258, 1285, 1288 được nhân gian tôn vinh là Đức Thánh Trần và Thiên Tài Quân Sự Việt Nam thời trung đại (tưởng-niệm 13-09-2014_02-10-2015);

- Anh-hùng Nguyễn-Huệ sinh năm 1753 mất ngày 16-09-1792 (nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý). Là Thiên Tài Quân Sự Việt-Nam thời trung cận đại. Ông là người có công đánh tan 30 vạn quân Thanh xâm lược Đại Việt vào năm Kỷ Dậu 1789 (tưởng-niệm 16-09-2014_16-09-2015);

- Anh-hùng Nguyễn-Trải sinh năm 1380 mất ngày 19-09-1442. Khi còn sống, ông tham gia kháng chiến chống quân Minh và là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo (bài hịch công bố chiến thắng dẹp quân tàu); Ông là người tiếp nối của phái thiền Trúc-Lâm Yên-Tử, và là Trúc-lâm đệ tứ tổ (tưởng-niệm 19-09-2014_19-09-2015).

Tháng 10 Dương Lịch

...

Tháng 11 Dương Lịch

- Anh-hùng Ngô-đình-Diệm sinh ngày 27 tháng 07 năm 1897 nhằm ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu (ở tài liệu khác ghi ngày 03-01-1901 nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Canh Tý) Tổng thống Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa. Người có công khai sáng, thành lập nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa; Anh-hùng Ngô-đình-Nhu sinh ngày 03-10-1910 (có nơi ghi 1911), nhằm ngày 01 tháng 9 năm Canh Tuất tại Huế, cố vấn Tổng thống Việt-Nam Cộng-Hòa. Hai vị là anh em ruột cùng tuẫn-quốc ngày 02-11-1963 nhằm ngày 17 tháng 9 năm Quý Mão lúc 8 giờ sáng (giờ Thìn). Hai ông tuẫn-quốc vì không muốn người Mỹ đem quân vào miền Nam cũng như mở rộng chiến tranh gây tang thương chết chóc cho dân tộc từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giặc tàu xâm lược Việt-Nam.

Tháng 12 Dương Lịch

- Anh-hùng Trần-nhân-Tông sinh ngày 11 tháng 11 năm 1258. Là Thiên Tài Quân Sự Việt Nam thời trung đại. Về cõi Phật ngày 1 tháng 11 năm Mậu-Thân (1308); ngài đã hai lần tổng chỉ huy quân dân Đại Việt đánh tan quân Nguyên xâm lược vào các năm 1285, 1288 rồi xuất gia tu thành Phật quả. Người đời sau tôn ngài là Đức Phật Hoàng (tưởng-niệm 22-12-2014_11-12-2015);

Liên Âu tháng 7 ngày 20 năm 2014, Việt lịch 4893, Phật lịch 2558.

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Nguồn:  http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_nhung-su-that-lich-su-vn-pg-can-phai-biet/tvhsvn_nstcpb-94-phan-doi-nguyen-tan-dung-am-muu-diet-chung-van-hoa-su-vn.htm

Tham khảo thêm:

1/ Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2014...) http://www.vietnamdefence.info/lichsuvietnamconghoa.html

2/ Hán gian Nguyễn-tấn-Dũng phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn - http://nguyentandung.org/thu-tuong-phe-duyet-ke-hoach-to-chuc-ky-niem-cac-ngay-le-lon.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site