lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Thanh-Sơn 

 

Kính gởi một ngày thành công

Vùng Lên Chớ Sợ Cúi Đầu

19/06 Chống Tầu Xâm Lăng

no china

HỠI  dòng máu đỏ da vàng
DÒNG  Trần Hưng Đạo lên đàng cứu nguy
MÁU dân đảng đã bán đi
ĐỎ loang khắp Nước từ khi Tầu vào
DA vàng xuất khẩu đảng rao
VÀNG da, vàng mắt nô lao cho Tầu

HÃY vùng lên! ngước cao đầu 
MAU  cùng đả đảo Cộng Tầu xâm lăng
BỪNG bừng như gió bẻ măng
TỈNH hồn "Dân tộc" đuổi văng đảng Hồ
HÔ vang đả đảo cộng nô
VANG danh bán đứng cơ đồ Việt Nam
LỜI nguyền đuổi lũ gian tham
NGUYỀN đem thân giữ Nước Nam vẹn toàn

"TRƯỜNG SA" là của VIỆT NAM
"HOÀNG SA" do tội việt gian cộng Hồ
CHO dù chúng rước Tầu vô
ĐẾN ngàn sau những tội đồ chẳng phai
CAO Nguyên chúng bán công khai
NGUYÊN bộ chính trị bất tài tham ăn

ĐUỔI cho sạch lũ chó săn
HẾT đi cái lũ tham ăn cúi đầu
CỘNG phỉ đồng chí của Tầu
PHỈ  Hồ mê gái cúi đầu theo Mao...
GIỮ biên cương hỡi đồng bào
BIÊN cương "Tổ Quốc" lẽ nào mất đi
CƯƠNG thường đạo lý thực thi
NHÀ Hùng Vương há sợ chi Cộng Tầu.

  

VÙNG LÊN CHỚ SỢ CÚI ĐẦU
19 THÁNG 6 CHỐNG TẦU XÂM LĂNG
XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU NGỮ TA CĂNG
ĐẢ ĐẢO TẦU CỘNG XÂM LĂNG NƯỚC MÌNH 

Thanh Sơn 16.06.2011
http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/

 

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site