lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Vĩnh Nhất Tâm 

 

TRẬN THƯ HÙNG
(Tưởng niệm ngày Ðức Thánh Trần tạ thế 30-08 năm Canh Tý)

Ðoàn quân hiếu chiến từng Âu, Á
Tên tuổi một thời: Thiết Mộc Chân
Nhiều nước yên hùng lâm thế trận!
Bao nhiêu thành quách đã tan hoang.

Nước Hung-Gia-Lợi vừa yên ổn
Một trận cuồng phong máu ố thành
Hồi quốc đang trong thời thịnh đạt,
Quân Mohamed cũng tan tành.

Nước Nga đà sắp thành Mông Cổ
Rúng động trời Tây khắp cả vùng
La Mã Giáo Hoàng, vua nước Pháp
Vội vàng sai sứ đến “cầu phong”.

Tống, Kim,Tây Hạ đều tan vỡ
Vạn Lý Trường Thành trơ dáng trông
Ðại Lý sau cùng chung phận số
Trung Nguyên hàng phục dưới cờ Mông.

Chiếm xong  phương Bắc chung một cõi,
Hùng hổ dàn quân tiến xuống Nam
Chẳng biết Nam bang từ muôn thuở
Quật cường muôn trận thắng xâm lăng.

 Thoát Hoan muốn đọ tài thao lược:
Thái tử ra quân tưởng sóng thần
Thua trận quay về trong thảm thiết
Phục tài nguyên soái của Nam bang.

Thoát Hoan thử vận hai lần nữa
Vó ngựa liền chân vượt ải Nam.
Theo lệnh Nguyên triều sang rửa hận
Làm sao rửa được vết xâm lăng

Xóa tan trận chót, lưu trang sử
Thế giới ngàn sau đâu dễ quên.
Con cháu Ðức Trần bao thế hệ
Giữ tròn non nước vẫn y nguyên.

Vĩnh Nhất Tâm  2000  (thi tập Cõi Lòng)

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site