lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

 

Lý Thái Tổ (1010 - 1028)

Lý Công Uẩn lên ngôi vì xã tắc,
Từ Hoa Lư, Ngài viết chiếu dời kinh #1.
Về Thăng Long đô hội lập triều đình,
Để mưu sự cho nước nhà vững mạnh.
Đại Cồ Việt155 cũng mới vừa đại định,
Chuyện dời đô là mở rộng non sông.
Về phương Nam theo chí lớn giống dòng,
Quyết không để Hán triều mưu: thuộc Bắc

Tinh Thần Giữ Nước

Lý Thái Tổ biết lòng tham phương Bắc,
Luôn đề phòng không để chúng thừa cơ.
Đã bao phen, giặc lấn chiếm cõi bờ,
Từng triều đại, trước sau không ngừng nghỉ.
Dân Lạc Việt trải qua hơn thiên kỷ,
Đuổi xâm lăng, giành độc lập nước nhà.
Hán đã từng dùng luận điệu điêu ngoa,
Vẫn không thắng những tấm lòng sĩ khí.

Chú thích:

Dời kinh: Sau khi đời kinh đô từ Hoa Lư về La Thành, sau đó đổi là Thăng Long, trải qua 4 triều đại trong dòng sử nước nhà, đã từng đối đầu với kẻ thù phương Bắc là Hậu Lý, Trần, Hậu Lê, và Tây Sơn:

Vào năm Bính Thìn (1076) Hoàng đế Lý Nhân Tông đã từng  chinh Bắc  (Nhà Lý sang đánh bachâu: Khâm, Liêm và Ung tức là tỉnh Quảng Tây của Tàu bây giờ)và phạt Nam. Thái Úy Lý ‎Thương Kiệt một lúc đánh bại hai đại quân: một là do chánh và phó nguyên soái là Quách Quỳ và Triệu Tiết, chỉ huy đại quân của nhà Tống đánh Đại Việt ta. Hai là mặt Tây Nam do đại quân của Chiêm Thành và Chân Lạp a dua theo nhà Tống tấn công vào nước ta cùng một lúc.

Vào thời nhà Trần, ba lần quân Mông Cổ đọ sức với nước Đại Việt ta: 1258, 1285 và 1288. Đức Trần Hưng Đạo làm nguyên soái, đánh bạt quân Mông Cổ ra khỏi nước Đại Việt ta, cả ba trận. Ngài lưu lại cho thế giới một trang sử thật lẫy lừng của vị Nguyên  soái  vào thời  Trung cổ. Và lúc bấy giờ  chưa nước nào  thắng đại quân của Thành Cát Tư Hãn, từng tung hoành Âu, Á.

Vào Năm Mậu Thân (1428), Bình Định Vương Lê Lợi và Mưu-thần Nguyễn Trãi đá đánh tan quân nhà Minh đô hộ nước Đại Việt ta  trên dưới 20 năm, khiến Vương Thông, người thống lĩnh quân đội nhà Minh đến lúc phải đầu hàng khi vua nhà Minh (Minh Thành Tổ) đã biết rằng không còn cách nào hơn là chập nhận sự đầu hàng nhục nhã của Vương Thông,. Cho dù tên Trương Phụ gian ác bậc nhất trong hàng tuớng lãnh của nhà Minh, mà Minh Thành Tổ đã đồng tình với gã để cướp lấy nước Đại Việt cũng đành tay bó, cũng trong luận điệu  gian trá "phù Trần  diệt Hồ"  (Hồ Quý Ly thoán ngôi nhà Trần - vnt)..

v Vào mùa Xuân, năm Kỷ Dậu (1789),đức Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan tành gần ba trăm ngàn (300,000)  quân Mãn Thanh dùng luận điệu điêu ngoa:  "diệt Nguyễn phò Lê"

Nên sự dời đô của Lý‎ Thái Tổ Hoàng Đế khai sáng nhà Hậu Lý vẫn là điều đáng suy gẫm cho hậu thế.
(Vĩnh Nhất Tâm)


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site