lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Vĩnh Nhất Tâm 

 

Đóa Hoa Máu

(Kỷ niệm 76 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái)

Vĩnh Nhất Tâm

Nước Đại Việt, từ thời lập quốc

Trải qua bao chiến cuộc thăng trầm.

Vẫn sừng sững mấy ngàn năm,

Vang lừng một cõi, cháu con Lạc Hồng...

 

Thực dân Pháp ngông cuồng tự đại,

Đâu khác chi vô lại một loài.

Sáu mươi năm, một chuỗi dài,

Người người sau trước, quyết bài thực dân.

 

Vì bạo ngược, vô luân quá độ

Đày dân ta khốn khổ vô cùng.

Máu xương tô thắm non hùng,

Ngọn cờ Độc Lập, một lòng trước sau.

 

Dân tộc Việt bể dâu thẩm thấu,

Đã bao phen tranh đấu không ngừng.

Thoát thai Thư Xã Nam Đồng,

Quyết vì đại nghĩa cho tròn chí nhân.

 

Nguyễn Thái Học, bản tâm quả cảm,

Gặp Va-ren trao bản điều trần:

Bao nhiêu nguyện vọng tối cần,

Mở mang dân trí, canh tân nước nhà.

 

Bản dự án dần dà ém dẹm,

Dở thêm trò đê tiện hại dân.

Đúng là một lũ thực dân,

Canh tân chẳng thấy, thêm phần khắt khe.

 

Vì dân tộc nhất tề lập chí,

Cùng anh em tính kỹ trước sau.

Cuối năm Hai Bảy (1927) bắt đầu,

Nam Đồng Thư Xã cùng nhau một lòng.

 

Lập nên Đảng trong vòng bí mật,

Vì thực dân vốn thật manh tâm.

Phải cách mệnh mới canh tân,

Một lòng giành lại giang sơn của mình.

 

Nhân dịp lễ Giáng-sinh cứu thế

Đảng Quốc-Dân phát thệ ra đời.

Thế thiên hành đạo cứu người,

Diệt loài cường bạo, kịp thời giải nguy.

 

Thực dân Pháp chỉ vì trục lợi,

Dân một lòng không đội trời chung.

Quyết tâm một trận thư-hùng,

Dẹp quân xâm lược, đuổi phường thực dân.

 

Sau vụ giết Ba-gianh bại lộ,

Pháp bắt đầu truy tố lung tung.

Trùng trùng mật thám vây lùng,

Bắt người vô tội hành hung đủ điều.

 

Đảng tới lúc đối đầu trực diện

Từ trung-ương cho đến hạ tầng.

Lo cho kế hoạch chu toàn,

Định ngày khởi nghĩa đuổi quân tham tàn.

 

Mọi dự liệu sẵn sàng tử chiến,

Quyết hoàn thành tâm nguyện non sông.

Mang dân ra khỏi cùm gông,

Ngọn Cờ Cách-Mệnh, sáng hồng lửa thiêng.

 

Ngày khởi nghĩa dậy cùng đất Bắc,

Mười tháng Hai (10-2), cờ phất tung bay

Khắp trên tất cả kỳ đài,

Đất rung, núi chuyển, trời lay, biển gào.

 

Máu Cách-mệnh tô cờ Độc-lập,

Hoa Tự-do rộ khắp ba Miền.

" Không thành công cũng thành nhân !”

Di ngôn đủ tỏ, lòng nhân đủ tường.

 

Dân tộc Việt một lòng nối chí,

Ngọn lửa thiêng, khí thế siêu phàm;

Ngày Yên-Bái khắp dân gian

Nghiêng mình ngưỡng mộ tâm can anh-hùng.

 

Chân bước đi ung dung tự tại

Người từng người sắc thái oai-phong.

Mười Ba Thủ-Cấp Anh-Hùng,

Máu phun lai láng nhuộm hồng thái dương.

 

Gương chính khí can trường,bất khuất,

Đầu từng người lần lượt rơi theo:

“Việt-Nam vạn-tuế !”

tung hô Mười Ba Liệt-Sĩ đi vào sử xanh.

 

Dù chí lớn chưa thành đại nghiệp !

Cứu muôn dân trên khắp ba Miền

Giang sơn ba dãy gắn liền,

Thực dân đô hộ nối liền máu xương.

 

Gương bất-khuất con Hồng, cháu Lạc

Trang sử xanh ghi tạc lòng son.

Trước sau, rồi bọn thực dân

Đường cùng ôm nhục ! Hỡi quân tham tàn !


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site