lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Thanh-Sơn 

 

Kính gởi một ngày thành công

Hào Khí Vua Quang Trung

Thanh Sơn

Sáng nay đọc tin thấy nực cười
Tội nghiệp cho một lũ đười ươi
Ăn gian qúa nhiều nên dối lắm
Nhục nhã đưa tin qúa ngược đời

Chuyện cả thế gian đã biết rành
Biểu tình lừng lẫy qúa vang danh
Thế giới truyền hình ai cũng thấy
Cộng nô sắp sửa vỡ tan tành

Truyền hình đài vẹm chúng nói là
Chẳng có biểu tình nào xảy ra
Chỉ có ít người dân tự phát
Đảng tạo điều kiện cho đấy mà

Đười ươi Pắc Pó mới chui ra
Nửa người, nửa khỉ nửa tà ma
Mán rừng xuống phố chuyên nói dối
Cà rem phơi khô chất đầy nhà...

Cả bộ chính trị lũ gian tà
Rút đầu rút cổ chẳng thấy ra
Lạy ông Tàu phù xin tha thứ
Chúng con dâng ông Hoàng, Trường Sa 

Sao hèn với giặc ác với dân?
Tham lam dối trá ôi qúa bần!
Nòi giống Vua Hùng đâu có thế
Sao lại bán nước với buôn dân?

Hỡi đoàn quân đội với công an
Hãy mau quay lại giữ Giang San
Chớ nghe lời mấy tên bán Nước
Chúng đã bán dần Nước Việt Nam

Ngày 5 tháng 6 đã vang rền
Tuổi Trẻ thanh Niên đã vùng lên
Tự Do Dân Chủ đang dần đến
Trung kiên anh dũng thật vững bền

Việt Nam nòi giống của Vua Hùng
"Đuổi Thanh" hào khí Vua Quang Trung
"Bình Mông" của Thánh Trần Hưng Đạo
Toàn Dân tranh đấu cho đến cùng.

Thanh Sơn 07.06.2011
http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site