lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Chúng tôi rút lại bài viết này. Kể từ khi tới Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2014, Điếu cày Nguyễn-văn-Hải đã không còn là tù nhân lương tâm đúng nghĩa. 

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, ngày 30-09-2015. 

***

Tổng Hợp Sự Lên Tiếng Cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Của Các Tổ Chức Nhân Quyền Việt Nam và Quốc Tế

blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

1, 2

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc tổng hợp (12/05/2011)

...

6/ Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới - Reporters Without Borders (http://en.rsf.org/)

Địa chỉ Facebook.

Chúng tôi đã gởi thông tin về anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến trụ sở trung ương, kể cả trang Fb của họ địa chỉ bên trên (ngày 12/05/2011).

Các tổ chức nhân quyền Việt Nam cũng như quốc tế đã lên tiếng về tình trạng của anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải.

Chúng ta còn phải vận động thêm các chính giới từ Âu sang Mỹ đến Á qua Úc.

Đồng thời gia tăng áp lực lên nhà  cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải làm sáng tỏ về sự bặt vô âm tín cũng như trả tự do cho anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải.

Là một thành viên của cộng đồng quốc tế, cũng như của Liên Hiệp Quốc, nhà cầm quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có bổn phận tôn trọng luật pháp quốc tế về dân quyền và nhân quyền mà họ đã đặt tay ký kết để có được sự hậu thuẫn tài chánh quốc tế hầu phát triễn quốc gia.

Do đó, việc làm sáng tỏ tình trạng sức khỏe cũng như trả tự do vô điều kiện cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng như những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác là việc làm cấp bách và cần thiết để xây dựng lại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Và đó là bổn phận phải làm.

Làm sáng tỏ thông tin và trả tự do cho blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải cũng như các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác sẽ cho các tổ chức tài chánh quốc tế, cũng như chính giới ngoại quốc đánh giá nhà cầm quyền Việt Nam sẽ là một đối tác tốt.

Về phía những người Việt Nam yêu chuộng tự do, công lý, sự thật (những chiến sĩ dân quyền, dân chủ và nhân quyền) ở trong và ngoài nước hãy thắt chặt tay nhau hơn nữa để gia tăng áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để họ phải trả lời rõ ràng về tin tức của anh Điếu Cày Nguyễn văn Hải và trả tự do cho anh.

Sự gia tăng áp lực của những người yêu chuộng tự do, công lý, sự thật nêu trên sẽ rất đơn giản. Đó là cùng nhau cổ vũ ngưng gởi tiền Việt Nam. Không tiền, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có muốn đàn áp những tiếng nói cho dân quyền và nhân quyền trong xứ cũng phải thận trọng.

Song song, khối người Việt hải ngoại cần phổ biến thông tin về đàn áp dân quyền, nhân quyền tại Việt Nam đến các định chế tài chánh quốc tế, yêu cầu họ đặt điều kiện tôn trọng dân quyền, nhân quyền đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước khi thỏa thuận những sự giúp đỡ về tài chánh cho Việt Nam. Những tôn trọng dân quyền, nhân quyền tại Việt Nam phải là những hành động cụ thể, kiểm chứng thông tin xác thật.

Đó là trả tự do hoàn toàn cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà người đầu tiên cần phải làm rõ ràng, đó là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Mỗi người hãy góp một bàn tay, một tấm lòng, một chữ ký, một bài viết, một like, một lần không gởi tiền về Việt Nam.

Chỉ có sự nỗ lực bền bĩ với trí tuệ sáng ngời, người Việt Nam chúng ta mới tạo được những kết quả cụ thể, trước là cởi trói cho những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị sau đó là cởi trói cho cả dân tộc Việt Nam.

Năm nay (2011), Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 30 năm bản “Tuyên ngôn về Xóa bỏ Mọi hình thức Bất bao dung và Kỳ thị vì lý do Tôn giáo và Tín ngưỡng” (trích Thông điệp Phật Đản Phật Lịch 2555 của Hòa  thượng Thích Quảng Độ).

Mọi việc vận động cho dân quyền, dân chủ và nhân quyền Việt Nam là hợp lòng dân, thuận ý trời.

Âu Châu ngày 12/05/2011, kỷ niệm 22 năm tham gia công tác cộng đồng.

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (Hội Sử-Học Việt Nam, website: http://truclamyentu.info)

Mọi đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, xin gởi về email: truclamyentu@truclamyentu.info
Đa tạ

1, 2

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site