lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Thông Cáo Báo Chí Thành Lập Nhóm Truyền Thông Facebook
Và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng

(Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...)
Địa chỉ thông tin: website http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Kính gởi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Kính gởi các vị lãnh đạo các hội đoàn, tổ chức chính trị, đoàn thể của người Việt trong và ngoài nước

Kính gởi gia đình của các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm Việt Nam

Kính gởi quý đồng bào, đồng hương, quý vị thân hào nhân sĩ

Cùng quý anh chị em sinh viên du học sinh thân mến

Chúng tôi, một nhóm thành viên trang Facebook.com ưu tư trong tình hình nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp các nỗ lực vận động cho sự thật và công lý (mà chúng ta thường gọi là những chiến sĩ dân chủ, nhân quyền, hòa bình), tiêu biểu là anh Nguyễn Hữu Cầu, Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ, anhbaSG, anh Phạm Minh Hoàng, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, anh Vi Đức Hồi, cô Phạm Thanh Nghiêm. Ngoài ra còn có Mục sư Dương Kim Khải, Bà Trần Thị Thủy, Ông Nguyễn Thành Tâm, Ông Phạm Văn Thông, Ông Nguyễn Chí Thành, Bà Phạm Ngọc Hoa, Ông Cao Văn Tỉnh sắp bị đem ra xét xử ngày 30/05/2011 tại tỉnh Bến Tre.

Còn phải nêu đến tình hình nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa ngày càng có những hành vi ngang ngược hống hách xâm phạm lãnh thổ Việt Nam với sự đồng tình, nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Do đó, những người Việt Nam cho dù xuất thân từ khuynh hướng nào đi nữa nếu còn quan tâm đến vận mệnh đất nước cần có một tiếng nói chung trên lãnh vực truyền thông, internet để tạo tác động tốt trong việc vận động tự do cho những người tù nhân chính trị cũng như tù nhân lương tâm nêu trên. Và lên tiếng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

Vì vậy để tạo hiệu năng thêm nữa, những thành viên trên trang Facebook sẽ cùng nhau lập thành một Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (facebook, twitter, blogger, website...). Nhóm này có mục đích vận động tự do cho những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam bằng phương tiện internet. Lên tiếng về tình hình Trung quốc xâm lấn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam và hỗ trợ cho các nỗ lực đòi dân quyền, nhân quyền trong nước.

Cơ chế của Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (facebook, twitter, blogger, website...), là một cơ chế mở. Nghĩa là các nhóm, cá nhân đều có thể tham gia, nếu đồng ý với tiêu điểm là :

-> vận động tự do cho những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam. Song song hỗ trợ cho các nỗ lực đòi dân quyền, nhân quyền tại VN <-

-> Lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Trung quốc xấm lấn lãnh thổ, lãnh thổ Việt Nam trái phép <-

Cơ chế mở còn có nghĩa là khi có việc vận động, mọi người tụ lại phối hợp làm việc, khi xong việc, ai về tổ chức ấy để sinh hoạt. Cá nhân, nhóm hay tổ chức tham gia cơ chế mở của Nhóm Truyền Thông Facebook vẫn giữ nguyên đơn vị gốc, không cần thiết phải giải tán hay đổi tên gì cả.

Tinh thần sinh hoạt trong cơ chế mở của Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...) là, tất cả vì Việt Nam Dân quyền, Nhân quyền và Dân chủ; đối xử nhau trong tinh thần tôn trọng, lắng nghe, và như anh em một nhà.

Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (facebook, twitter, blogger, website, Paltalk...) sẽ có một người đại diện nhóm lên tiếng khi có nhu cầu. Người đại diện này mang danh xưng là điều hợp viên.

Khi Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...) được thành lập, những người đại diện các nhóm hoặc một số cá nhân ban hình thành sẽ đề cử ra 1 điều hợp viên. Điều hợp viên này có nhiệm kỳ là 1 năm. Sau đó, anh em bầu cử một đương sự mới, hoặc vẫn tín nhiệm người cũ tùy tình hình tại chỗ.

Như trên đã trình bày, điều quan trọng là Nhóm Truyền Thông Facebook hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...) làm thế nào tạo cho mình một thế và lực khả dĩ trong công cuộc vận động chung.

Nhóm Truyền Thông Facebook viết tắt là NTTFB;  hay Nhóm Truyền Thông Liên Mạng (Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...) viết tắt là NTTLM.

Thế: Để tạo tư thế cho NTTFB hay NTTLM, cần vận động thân hữu, bạn bè tham gia những events cũng như các online petition do Nhóm phát động. Tức là chúng ta vận động quần chúng làm Thế.

Lực: Khi đã vận động được quần chúng làm Thế rồi, chúng ta vận động tiếp các tổ chức Nhân quyền Việt Nam như Mạng Lưới Nhân Quyền VN của Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người VN của giáo sư Võ Văn Ái, Ủy Ban Cứu Nguy Người Vượt Biển của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổ chức Quốc Tế phát triển Việt Nam của tiến sĩ Ngô Văn Tuấn, Ủy ban Luật gia của Luật sư Nguyễn hữu Thống v.v...cùng lên tiếng hỗ trợ cho tiếng nói của NTTFB hay NTTLM.

Khi đã có ThếLực ở một tầm mức nào đó, chúng ta tiến hành vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ân xá quốc tế, Human rights watch, các tổ chức phi chánh phủ, các tổ chức ở các cộng đồng khác như Tây tạng, Miến Điện, Trung hoa, Lào, Miên để tạo sự đồng thuận (tương lai xa),  cũng như các cơ quan truyền thông ngoại quốc, các chính giới lên tiếng cho những đề nghị của chúng ta.

Sự lên tiếng đó sẽ có tác động ngược lại vào trong nước đến cơ chế cầm quyền ở Việt Nam, khiến họ phải lắng nghe những gì chúng ta đề nghị. Ngoài ra những sự lên tiếng của NTTFB hay NTTLM sẽ gởi đến nhà cầm quyền Trung quốc cũng như các sứ quán của họ tại địa phương chúng ta cư trú để phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Đó là chưa kể trong lúc làm việc, chúng ta tìm kiếm những người VN nào làm việc trong các định chế tài chánh quốc tế để làm hậu thuẩn.

Sau khi đã đồng thuận để hình thành NTTFB hay NTTLM, những công tác cụ thể là:

1/ Thảo một Thông Cáo báo chí gởi đi các nơi với nội dung:

- Mục đích thành lập đánh động dư luận trong và ngoài nước VN về tình hình dân quyền và nhân quyền.

- Kêu gọi sự hỗ trợ của mọi tầng lớp người quan tâm đến mục tiêu của chúng ta.

- Đề tên những nhóm cũng như cá nhân hình thành NTTFB.

- Tuyên cáo lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung quốc qua sự kiện 3 tàu Hải giám số 72, 17 và 84 xâm nhập trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam cắt cáp thăm dò. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý.

2/ Tiến hành vận động tự do cho các tù nhân lương tâm nêu ở đầu trang, đặc biệt truy tìm thông tin của anh Điếu Cày Nguyễn văn Hải.

Nhóm sẽ tự động giải tán khi tình hình Việt Nam tươi sáng hơn, nghĩa là đã hiện diện một chế độ dân chủ thật sự.

Thân chào và mến chúc mọi người chân cứng đá mềm trong nỗ lực vì tương lai của một Việt Nam tươi sáng hơn.

Ngày 27/05/2011

Điều lệ căn bản: Trong văn bản có đề cập NTTFB và NTTLM là cơ chế mở. Nhưng có một số quy định căn bản để sự vận hành của Nhóm được thông suốt.

Trang web thông tin của Nhóm sẽ là trang web của Điều Hợp Viên.

Người có trách nhiệm điều hành Nhóm là 1 Điều hợp viên có nhiệm vụ 1 năm. Người này là thành viên của Nhóm Hình Thành. Đương sự có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của Nhóm trên lãnh vực truyền thông, internet trong hai mục tiêu:

-> vận động tự do cho những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam. Song song hỗ trợ cho các nỗ lực đòi dân quyền, nhân quyền tại VN <-

-> Lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Trung quốc xấm lấn lãnh thổ, lãnh thổ Việt Nam trái phép <-

Sau thời gian 1 năm, một nhân sự khác trong Nhóm Hình Thành sẽ thay thế, hoặc do tình nguyện, hoặc do trong Nhóm Hình Thành đề cử với sự chấp nhận của đa số thành viên.

Trong giai đoạn hình thành của NTTFB và NTTLM, Điều Hợp Viên là Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc nhiệm kỳ từ 0 giờ ngày 28/05/2011 đến 0 giờ ngày 27/05/2012.

Nhóm Hình Thành được điều chỉnh thành Ban Điều Hành với sự tham gia của nhiều nhân sự khác để sự vận hành được tốt đẹp hơn.

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của tất cả thành viên Facebook cũng như các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở trong và ngoài nước để cho tiếng nói của chúng ta ngày càng có trọng lượng hơn được lắng nghe hơn trong tiến trình vận động cho dân quyền và nhân quyền Việt Nam.

Đồng thời hướng lời kêu gọi này đến các tổ chức, đảng phái chính trị người Việt trong và ngoài nước bảo trợ, yểm trợ cho công tác truyền thông của NTTFB và NTTLM.

Ban điều hành đồng ký tên:

Duong Doi Soi Da, Hoàng Việt, Tuấn Nguyễn, anh Việt Dzũng, Hạnh Dương, Chau Xuan Nguyen, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

*** Nhóm này đã âm thầm giải tán từ tháng 05-2012 vì hoạt động không hữu hiệu. 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site