lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Thư gởi các bạn trẻ Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam.

Atlanta ngày 20 tháng 7 năm 2011

Thưa các bạn thân mến!

Người Việt có câu: "Bé cậy cha, già cậy con" nói lên mối tương quan hữu ái từ trong gia đình, đến quốc gia, dân tộc. Chúng tôi thuộc thế hệ trước, dẫu không có đóng góp nào cho quốc gia, thậm chí còn tắc trách trong công cuộc bảo vệ Miền Nam tự do, nay có hối hận, âu cũng muộn màng, dù có ước muốn to lớn, nhưng trước quy luật hiển nhiên không cho trẻ mãi, để thực hiện hoài bảo. Chính vì vậy tôi viết tâm tình này kiến nghị các bạn, mong được xem xét và thực hiện.

Thưa các bạn: Quân Trung Cộng từ lâu xâm lược lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, qua nhiều hình thức, chắc chắn các bạn đã biết, trước vấn nạn này đồng bào trong nước biểu tình trước tòa Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự Trung Cộng và họ bị đàn áp, đánh đập, bị bắt bớ, giam cầm, chắc chắn các bạn đã biết. Ngoài ra Cộng Đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới cũng lần lượt biểu tình, lên án: Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam buôn dân, bán nước và đàn áp dân lành, lên án Trung Cộng xâm lược vv...Chắc chắn các bạn đã biết.

Nay kiến nghị các bạn trẻ, trực tiếp có thể Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại tiểu Georgia, đứng lên tiên khởi lập Ban Tranh Đấu, sau đó ra thư mời toàn thể đồng hương được tham dự góp ý. Để chúng ta tiếp tục có văn bản, kêu gọi người Việt trên toàn thế giới cùng liên kết thành một tổ chức thống nhất. Chọn một thời điểm, tổng tranh đấu trước hai địa điểm:

Tòa đại sứ, hoặc Tổng Lãnh Sự Việt Cộng và Trung Cộng.

Trên đây là những nét đại cương, kiến nghị Tuổi Trẻ - Thanh Niên - Sinh Viên Học Sinh, đứng ra lãnh đạo tổ chức và toàn thể người Việt từ bé đến già tích cực hưởng ứng tham gia.

Từng bước thực hiện:

1- Lập Ban Tranh Đấu Toàn Thế Giới. (kể cả trong nước)

2- Đặt tên chiến dịch Quang Trung.

3- Nhạc hiệu chiến dịch: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang.

4- Văn bản nội dung chính, khi biểu tình: Lên án CSVN buôn dân, bán nước, yêu cầu chấm dứt bán, cho thuê đất, dưới bất cứ hình thức nào, xóa bỏ phố Tàu, đòi hỏi thả khỏi nhà giam (*) vô điều kiện những nhà ái quốc tranh đấu cho quê hương, đòi hỏi chế độ công khai hóa những thỏa thuận với Bắc Kinh...

5- Yêu cầu Trung Cộng chấm dứt xâm lược Việt Nam, trả lại phần lãnh thổ, lãnh hải đã cướp trước đây, chấm dứt cướp bóc và giết chết, giam cầm ngư phủ Việt Nam.

6- Băng rôn, khẩu hiệu cờ quốc gia đồng hương tự túc, nên viết chữ IN rõ ràng dễ đọc.

7- Phân phối flyer, truyền đơn để thế giới cùng biết tội ác Trung Cộng và Việt Cộng.

8- Thông báo truyền thông, báo chí, truyền hình tại địa phương biết, trước khi biểu tình độ 1 tuần lễ.

(Viết bằng ba ngôn ngữ: Việt Hoa Mỹ)

Trên đây vài điều khái quát sơ khởi, tùy các bạn họp bàn quyết định chi tiết về sau, nhưng tựu trung chúng ta nhất loạt xuống đường tranh đấu từ một chiến dịch Quang Trung, vì điều kiện sinh sống khắp nơi, chọn một thời điểm thống nhất, là việc không thực hiện được, bởi những múi giờ khác nhau, do dó chỉ cần tương đối có thể chọn cuối tuần. Hải ngoại nên chọn ngày thường vì các Tòa Đại Sứ đóng cửa cuối tuần.

Thưa các bạn: Ngoài ra ông bà ta cũng thường nói "Thấy việc nghĩa không hành động, không phải kẻ dũng" (Kiến ngãi bất vi, vô dõng giả)

Tôi không dám khuyến khích các bạn trở thành người dũng, song qua hai cuộc chiến tranh thế giới (1914 - 1918 & 1939 - 1945) Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nên không có điều kiện thể hiện lòng quả cảm anh dũng dân tộc, cũng như ngày nay dưới ách cai trị của Cộng Sản, khiến người dân khiếp nhược trước quân Trung Cộng xâm lược. Nhưng thế giới nầy mấy ai biết, Việt Nam vào năm 40 sau Tây Lịch, từng có giới nữ lưu đầu tiên của nhân loại phất cờ nương tử, đánh tan quân Tàu chiếm được 65 thành Trì, sau đó hai Trăm năm bà Triệu khởi nghĩa dương cao cờ độc lập, có Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán, khai sinh nền độc lập cho dân tộc, năm 939. Mấy ai trên thế giới biết dân tộc Việt có khái niệm và áp dụng dân chủ rất sớm vào ngày 21 tháng 12 năm 1284. Triệu tập Hội Nghị Diên Hồng quyết định vận nước, trước vó ngựa xâm lược quân Mông Cổ, nhờ ý chí toàn dân, nước ta đã đánh tan 50 vạn quân Mông Cổ, không còn manh giáp.

Thưa các bạn: Máu đào ông cha từng từng thấm hàng ngàn trang sử oai hùng, bảo vệ non sông, giống nòi. Xưa oai hùng là thế, ngày nay trước vấn nạn Trung Cộng xâm lược, đồng bào trong nước tuy bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt bớ, tra tấn bằng nhiều nhục hình. Thế nhưng họ vẫn kiên tâm thể hiện nhiệt huyết yêu nước, hiên ngang đối diện, đối thoại trước quân thù , trước bọn Việt gian. Nơi hải ngoại mong các bạn suy nghĩ: Hằng ngày chen vai vào lớp học, hoặc nơi hãng xưởng, cùng các sắc dân khác như: Do Thái, Nhật Bản, Pháp, Đức, Ai Cập, Libya, tuy họ chưa đặt câu hỏi hôm nay, nhưng đến lúc nào đó họ sẽ ngạc nhiên vì sự im lặng của các bạn trẻ Việt Nam.

Tôi không dám khuyến khích các bạn thành kẻ dũng, chỉ mong các bạn vì danh dự của một dân tộc, thể hiện nghĩa cử, xứng đáng mang tên Việt Nam.

- Gia đình tôi sẵn sàng để các bạn trẻ sai khiến, bất cứ việc gì trong tranh đấu, như: Mang thức ăn, nước uống, dán băng rôn, căng biểu ngữ và nhặt rác trong khu vực biểu tình...vv...

Trân trọng

Nguyễn Mậu Hiệp
(Ông Bút)

Giải thích:

* Thả khỏi nhà giam, chứ không phải: Trả tự do, Cộng Sản làm gì có tự do để trả!

- Từ trước đến nay viết bài tôi chỉ biết đăng trên hai tờ báo: Tổ Quốc và Hồn Nước, nay vì việc chung mong quý vị biết cơ quan ngôn luận khác, ngoài 2 tờ báo này. Nhờ quý vị đăng tiếp, nếu qúy vị bằng lòng với nội dung tâm thư. Xin chân thành tri ơn. - nmh (ôb) 11 giờ 53' Atlanta

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site