lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Kỷ-Niệm 58 Năm Thành Lập Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến

Oct 1, 2012by Ne Du

Lễ Sinh Nhật lần thứ 58 của SĐ TQLC, đơn vị Tổng trừ bị QLVNCH đã được tổ chức hết sức trang trọng trong tình chiến hữu vào lúc 5:00PM ngày 30/9/2012 tại nhà hàng Phú Lâm, San Jose với khoảng 300 người tham dự. NT Cựu Thiếu Tướng Tư Lệnh Bùi Thế Lân đã được các chiến hữu đón tiếp rất tình nghĩa và trân trọng. Một clip về những hình ảnh oai hùng của các chiến sĩ Mũ Xanh, đặc biệt chiến công tái chiếm Cổ Thành Quãng Trị vào mùa Hè 72 đã được MX Trần Văn Khỏe sưu tập và thực hiện rất công phu...

Một vài hình ảnh tiêu-biểu:

kỷ-niệm 58 năm thành lập binh chủng Thủy-Quân Lục-Chiến

sư đoàn thủy quân lụch chiến

kỷ niệm 58 năm thành lập sư đoàn thủy quân lục chiến

Trọn bộ hình ảnh buổi lễ

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site