lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

quốc kỳ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Thư riêng về đơn-vị cũ Internet Trung-Cộng nói gì về KTH Trần-Khánh-Dư 

Mạng Lưới Hoàng-Trường, HQ.4

 Lời giới-thiệu của chủ-biên. Đào Dân đã viết về hoạt-động của HQ.16 trong trận Hải-Chiến Hoàng-Sa. Nguyễn-Đông-Mai và Vương-Văn-Hà đã viết về HQ.10. Về hoạt-động của Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ.4 chưa có Đoàn-Viên nào của chiến-hạm đó lên tiếng. Muốn cho cuốn sách “Tài-liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa” trình-bày nhiều khía-cạnh của cuộc hải-chiến, chúng tôi đã thuyết-phục thủy-thủ-đoàn HQ.4 cho sử-dụng bài viết này ở đây. HQ.4 là nỗ-lực chính mà Hải-Quân Việt-Nam đã đưa ra Hoàng-Sa. Bài viết này tuy có tính-cách riêng tư nhưng nhiều ít nói lên vai-trò của chiếc chủ-lực-hạm này một cách đặc-thù, chưa từng có trong quân-sử thế-giới: dùng tài-liệu của địch-thủ để tự tả lại những hoạt-động của mình…

* * * *

Viết cho người Vị-Quốc và cho người Đầu Bạc

Trước hết xin thắp nén hương cho Tử-Sĩ Hoàng-Sa khi mở đầu bài viết này.

Các Vị đã hy-sinh, vội vàng ra người thiên-cổ, nhưng không vô-ích. Tổ-Quốc và Dân-tộc đã ghi ơn.

Về những bạn thủy-thủ-đoàn năm đó, nhiều người trong chúng ta nay đã quá lục-tuần, vài vị đã ra người thiên-cổ, khá đông đồng-ngũ bắt đầu bệnh-hoạn. Bài này có tính-cách riêng tư dành nói chuyện với Thủy-thủ-đoàn của Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư, lược-duyệt cho những người còn tại-thế hồi-tưởng lại vai trò xứng-đáng của mình trong Hải-Chiến Hoàng-Sa.

Bạn nào đã được thăng-cấp hay nhận-lãnh huy-chương, là đại-diện HQ 4 trước quân-đội và quốc-gia, các bạn xứng-đáng vô-cùng. Cả những ai chưa từng được tưởng-thưởng xứng-đáng ngày ấy, xin nghe mấy lời đối-phương Trung-Cộng nói về chúng ta sau đây. Những chứng-tích này ít nhiều đem lại lẽ công-bằng cho vai trò của chiến-hạm nơi chốn tài-liệu lưu-trữ “tôn-nghiêm” sẽ còn mãi mãi về sau cho hậu-thế . Điều hiếm hoi này, đương-nhiên vì thuộc về lịch-sử, nên quý-hiếm hơn bất cứ những gì mà chúng ta đáng lẽ được thượng-cấp ban-phát nhưng có lẽ đã “tiếc rẻ”, không tuyên-dương ngày đó. 

Hãn-hữu, Tại sao vậy?

Đã có khá nhiều bài vở Việt-ngữ nói đến hoạt-động của HQ.4 tại Hoàng-Sa. Có một số bài nghiên-cứu nghiêm-chỉnh, nhưng cũng có nhiều bài viết kiểu tiểu-thuyết, tác-giả vì không biết mà lại muốn thi-vị-hoá tác-phẩm mình nên đã liều “nói mò”, vô-tình làm đau lòng chúng ta không ít.

Với những chiến-sĩ đã từng đổ mồ hôi, chịu đựng nỗi nhọc-nhằn gian-khổ cùng đồng-ngũ chấp-nhận việc hy-sinh xương máu trong bao nhiêu ngày đêm thức trắng bảo-vệ Hoàng-Sa, bài viết này khách-quan trích-dịch lại những lời tường-thuật của Trung-Cộng. Đây là những tin-tức tuy đến quá trễ, muộn-màng tới 30 năm trường tức bằng chiều dài một thế-hệ, nhưng thực-sự đã được mang đến như món quà đặc-biệt an-ủi chúng ta lúc tuổi về chiều xế bóng hôm nay.

Tác-giả những trang Websites trên mạng điện-toán toàn-cầu, trực-tiếp hay gián-tiếp, sẽ được kể dưới đây. Dù là kẻ thù truyền-kiếp của dân-tộc, trong chiến-trận vì nghĩa cả và bổn-phận, trách-nhiệm có khác nhau, họ cũng là quân-nhân như chúng ta, đối-diện sống chết. Mà đã khoác áo chiến-binh, con người lính nào cũng tôn-trọng danh-dự, không quá tồi-tàn muối mặt như những dân chính-trị đầu cơ, ham dương-danh và vị-kỷ cá-nhân.

Vì nỗi đau đớn khi nghĩa-vụ không tròn, vì sự dầy vò khi “mất hải-đảo” to lớn quá, thủy-thủ đoàn Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư giữ im-lặng đã khá lâu. Sự âm-thầm chịu đựng của gần 200 linh-hồn “ngậm bồ hòn” phải nghe những lời viển-vông. Thật là vô-cớ, bỗng-dưng cả đơn-vị phải chịu những áp-lực tinh-thần đáng kể[24]. Ba thập-niên qua, chúng ta tuy bị công-tâm thúc-dục, chưa từng ai viết nên lời tự-sự, bản trần tình hay bản hồi-ký nào. Trong cõi thâm-sâu ý-thức, ai không mong đợi đôi lời công-bằng nói cho phải lẽ, hầu an-ủi trước khi được nằm xuống thanh-thản !?

Các Hạm-Trưởng HQ.5 và HQ.4 đã từng trần-tình trong một buổi hội-ngộ Tất-niên tại San José mấy năm về trước: “Tại Hoàng-Sa năm 1974, Chúng tôi đã tác-xạ cho đến khi tất cả các dàn đại-pháo bất-khiển-dụng và đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Chúng tôi đã tuyệt-đối tuân-lệnh như một quân-nhân gương mẫu theo lệnh cấp trên. Lệnh trên bảo đánh, chúng tôi đánh. Sau khi đánh hết sức, lệnh trên bảo chúng tôi mang tàu về Hoàng-Sa ủi lên đảo, dùng xác tàu và xác mình để làm chứng-tích chủ-quyền. Chúng tôi đã từng dẫn-lộ chiến-hạm hướng về cõi chết…”

Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư cũng như 3 chiến-hạm đồng-đội đã tròn bổn-phận quốc-gia giao-phó. Không phải ai cũng tin vậy và nhiều lời xì xào hay bài viết “nói mò” ra đời làm đoạn đời còn lại của chúng ta mang ít nhiều u-uất.  

Không mấy khi ở trên đời, “Nhất-điểm lương-tâm” của người “Chiến-sĩ Trung-Cộng bên kia” còn xuất-hiện. Bỏ qua những phần tuyên-truyền láo khoét kiểu Thực-dân, quên đi kiểu phách lối của những “đấng con trời”, dẹp hết những hào-nhoáng tô rồng vẽ phượng của Hồng-quân Cộng-Sản Trung-Hoa, tác-giả những trang Internet đó cho thấy rõ-ràng vai trò tác-chiến của Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư oai-hùng dũng-mãnh như thế nào trong trận hải-chiến đầu tiên của lịch-sử Việt-Nam và cũng như của hải-quân toàn cõi Đông-Nam-Á bản-địa!? 

Ghi công ai?

Ngoài những mục-đích chung phục-hồi danh-dự của một đơn-vị Hải-quân giữ vai đàn chị trong Hạm-đội Việt-Nam như đã nêu trên, tác-giả muốn nhân dịp này đặt vinh-dự lần đầu tiên trong quân-sử, ghi-nhận công-lao hàng đầu đích-thực cho các thủy-binh ngày ấy. Nhờ ai mà hình-ảnh đơn-vị bừng sáng như vậy? Con cá HQ.4 dương vây há miệng lẹ-làng tấn-công đớp mồi rõ ràng là nhờ phần căn-bản vững-chắc của các bạn đoàn-viên. Chiến-hạm đã đều-đặn đoạt ưu-hạng mỗi lần thi-đua, huấn-luyện ngoài khơi hay tác-chiến thực-sự ngoài chiến-tuyến. Nơi thao-trường sóng gió, chúng ta đổ mồ-hôi nhiều hơn ai hết; ngoài chiến-trường rõ ràng chúng ta tiết-kiệm máu xương.

Anh thủy-thủ nhận lệnh đã thi-hành đầy-đủ, cấp chỉ-huy đòi hỏi gì thêm khi chính Ông có thể không tròn bổn-phận hay từng sai-lầm trong chỉ-đạo. Bảo bắn, Anh Thủy-thủ đã bắn. Bảo “đừng bỏ tàu”, Anh Thủy-thủ đành chết nếu con tàu chìm[25]. Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư đứng vị-thế nào trong hải-đội hay nói rộng ra xếp hạng nào trong Hải-Quân, những ai từng mang quân-phục trắng thời đầu thập-niên 1970 đều rõ. Khi đối-diện Hải-Quân Trung-Cộng cho dù một trọi hai, cho dù có lúc chỉ đơn-độc súng 76.2 ly (3 in.) vẫn chống-trả hùng-dũng trước đại-pháo 100 ly nòng dài (3.9 in.) cộng thêm 4 cây phòng-không 37 ly xạ-tốc[26] của Trung-Cộng. Cái khả-năng hải-hành tác-chiến, cái hào-khí, thành-tích sẵn có, uy-danh đơn-vị đã thể-hiện một cách đương-nhiên như thường-nhật. Không ai phút chốc, từ Cú thành Tiên. Mà phượng-hoàng sơ-sanh cũng khác xa quạ già trăm tuổi… Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ.4 dù gặp “lời ong tiếng ve”, xem ra vẫn hy-vọng sáng ngời trong hải-sử!

Những gì của Cesar, xin trả lại Cesar 

Trung-Cộng Đề-cập tới Vai trò HQ.4 từ khi nào?

Ngay sau khi Hải-chiến chấm-dứt, Bộ máy tuyên-truyền vĩ-đại của Trung-Cộng hoạt-động mạnh mẽ để tung khói mù chủ-quyền Hoàng-Sa khắp thế-gìới. Trong khi hàng triệu cuốn sách lớn “Tây-Sa Hải-Chiến” phát ra cho một tỷ người Tàu trong nước, mấy trăm ngàn cuốn thơ (verse) nhỏ hơn đã được dịch vội-vàng sang tiếng Anh. Sách nhan-đề “Tây-Sa Hải-Chiến, Tường-thuật bằng Thơ”-Battle of the Hsisha Archipelago- xuất-bản tại Bắc-Kinh ngày 10-3-1974 đã được phổ-biến ở hải-ngoại, tất cả các trường đại-học Hoa-kỳ đều được tặng miễn-phí.

Tác-giả Chang Yung-Mei đề-cập ngay đến ý-đồ áp-dụng “chiến-thuật tông tàu” khi chiến-hạm ta xuất-hiện tại Hoàng-Sa (trang 16) làm Trung-Cộng rất ngán, phải vận-chuyển tránh né. Ba trang sau, tác-giả này tả lại nỗ-lực tiên-khởi của hải-đội Trung-Cộng là hạ-thủ ngay “soái-hạm” HQ.4 (trang 19). Nguyên-văn Anh-ngữ được chép lại như sau:

… Again and again to the pirates;

But relying on their greater tonnage

The Saigon warships

Persist in their provocation:

Time and again they try to ram our vessels

But for all their savagery and craftiness

They can only scratch the bulwarks… (page 16)

… Fire! Forward!

The people's shells seem to have eyes,

Each shot is dead on target:

The enemy flagship catches fire,

Their command is paralysed … page 19)

Trang web http://www.huaxia.com/zt/2002-29/104678.html mô-tả việc HQ.4 tông tàu 407, phá nát đài chỉ-huy chiến-thuyền Trung-Cộng sáng ngày 18-1-1974. Bản dịch trên Internet như sau đây: On 18th the morning, the South Vietnamese destroyer "Chen Qingyu (Tran Khanh Du)" invades nearby Ganquan Island the sea area, carries on the provocation, hits the Chinese 407th fishing vessel, the bridge is destroyed

Cha tôi (HQ Trung-Cộng) kể chuyện gì về Hải-chiến Hoàng-Sa?

Thân-sinh tác-giả viết bài khi đó là một người hải-quân Trung-Cộng 30 tuổi, nay kể lại cho con trai nghe về trận chiến Ông tham-dự khi phục-vụ trên Hộ-Tống-Hạm Kronstadt số 274. Website này tìm thấy tại http://mymemo.xilubbs.com.

Sử-dụng phương-tiện dịch-thuật Hán-Anh trên mạng lưới internet, chúng ta được nghe tường-trình khá chính-xác, xin lược-dịch như sau:

- Hải-đội Trung-Cộng nhận-định HQ.4 là soái-hạm nên các chiến-hạm của họ đồng loạt tác-xạ trực-tiếp -omnidirectional it sent the artillery- (với hy-vọng triệt-hạ HQ.4) nhưng kết-quả là sau 10 phút giao-tranh, chiến-hạm của Ông ta bị trúng đạn xuyên-phá, rồi đài chỉ-huy lại trúng đạn nữa, nếu như không gặp may mắn, tất cả đồng-đội Ông ta (như bom nổ) đã bị hủy-diệt hoàn-toàn… Đoạn dịch ra Anh-ngữ như sau:

… we actually thought their fourth ship were the command ship (actually is five), also omnidirectional it sent the artillery. Result ten minute after we 274 hit the first round armor piercer (hit in 前甲板 above). Afterwards another round hit hits the control tower 下甲板, luckily was the armor piercer, if were demolition bomb that we may all.

- Tác-giả cũng kể khá chi-tiết về những cái chết của “chính-ủy” và đồng-đội của Ông ta. Thời-gian chiến-trận kéo dài 30 phút, Ông ta thoáng thấy Việt-Nam còn lại 3 tàu, chưa (giám) kết-luận là Hộ-Tống-Hạm (HQ.10) có lẽ chìm hay không, nhưng vì tàu của Ông bị thương-tích (trúng đạn) nặng nề quá phải lo trước hết là di-tản ngay về đảo Yongxing. Đoạn trích-dịch như sau:

… the fight ended, around the fight time equals about 30 minutes. When past 9 o'clock, we by far discover the South Vietnamese escort ship looked like is short one, thereupon we concluded they had one possibly sink, 9 20 minute, because our ship wound was too heavy, first evacuated, goes the Yongxing island.

Đoạn trích-dịch như sau:

… the fight ended, around the fight time equals about 30 minutes. When past 9 o'clock, we by far discover the South Vietnamese escort ship looked like is short one, thereupon we concluded they had one possibly sink, 9 20 minute, because our ship wound was too heavy, first evacuated, goes the Yongxing island.

Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư qua cái nhìn Trung-Cộng

Người Trung-Hoa có “tự-ái chủng-tộc” kiêu-căng vô-cùng, cả đến những anh-hùng bậc nhất của xứ ta như vua Quang-Trung hay Đức Thánh Trần mà họ còn cố hạ giá-trị xuống thấp cho bằng được. Thế mà sau trận Hải-chiến Hoàng-Sa. Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư cũng như cả lực-lượng Việt-Nam lại được hãn-hữu ghi-công: Cùng với HQ.16 HQ.5, Tàu Trần-Khánh-Dư và HQ.10 cùng nhau xâm-lăng Hoàng-Sa (sic!) ngăn-cản hai tàu cá 402, 407, gây hấn , hạ cờ Trung-Hoa, bắn giết ngư-dân và chiếm đóng hải-đảo. Trích-dịch đoạn này như sau: January 15th to 18th Li the outstanding number (Lý Thường Kiệt HQ16, Chen is often even (Trần Bình Trọng HQ5) 重号, Chen celebrates the fine jade number (Trần Khánh Dư HQ4) and the escort ship gets angry the Tao number (Nhựt-Tảo HQ.10) one after another invades west the sand 永乐群岛 sea area, to is engaged in the production in here Chinese South China Sea fishery company's fishing vessel 402, 407 crazily carries on the provocation, to flutters the People's Republic of China national flag 甘泉 the island fires the artillery, kills injures the Chinese fisherman and the militiaman multi- people, and one after another seized the money island, 甘泉 the island.

Chỉ có một điểm hơi ngoa là tuy tông-phá tàu cá, bắn thị-uy với dân-quân Trung-Hoa, nhưng HQ.4 không cố-ý giết người nào của họ. Nhờ bề ngoài uy-thế dũng-mãnh của HQ.4 mà quân Trung-Hoa đành rút lui, hai tàu TC vòng ra phía sau rút người về. Nhân-viên đổ-bộ của HQ.4 thành-công chiếm lại đảo.

Vai trò Quân Ủy Trung-Ương Trung-Cộng

Có lẽ là lần đầu tiên trong hải-sử thế-giới, một chiếc tàu địch nhỏ bé như HQ.4 ngay khi xuất-hiện ngoài chiến-trường lại được Tình-báo Trung-Ương của Trung-Cộng đánh giá cao, họ sợ bị tàu ta tấn-công bất-thần. Rồi cả Thủ-lãnh Cộng-Sản Đảng (lớn nhất thế-giới) và Chủ-tịch Nhà Nước (hơn một tỷ dân) đặc-biệt đích-thân theo-dõi kỹ-lưỡng và chỉ-thị trực-tiếp cho Tư-Lệnh chiến-trường thi-hành chiến-thuật[33] “đánh rắn phải đánh rập đầu” như vậy. Sách lược "đánh vào chỗ mạnh nhất của Mao Trạch Ðông" lại được mang ra làm tiêu-chuẩn. Đầu rắn và chỗ mạnh nhất chỉ “soái-hạm” HQ.4.

Hình chụp từ HQ.4: Chiếc tàu võ-trang Nam-Ngư 407 ngoan-cố này

bị “tông” bên tả-hạm sau đó chừng 10 phút. 

“Hai đánh một, chẳng chột cũng què” chăng. Chúng ta phục-vụ trên HQ.4 ngày đó, đều biết rằng sau hải-chiến, chúng ta vẫn tiếp-tục công-tác tại Vùng Duyên-hải Đà-Nẵng không hề-hấn gì. 

lịch sử việt nam

Bức hình chụp ngày hải-chiến 19-1-1974. Dưới sự điều-động tại chỗ của HQ Thiếu-Tá Nguyễn-Thành-Sắc, Hạm-phó HQ.4; pháo-đội 76.2 ly này đã làm nên lịch-sử khi góp công lớn đánh gục phân-đoàn Kronstadt của Trung-Cộng.           

Ta hãy xem cách kể-chuyên kiểu kiếm-hiệp trong một bài viết cuả “Lão Ngư-Ông Già”: West war --- China sea war history in sand miracle by Old fish people đặc-biệt chỉ kể về chiến-hạm chúng ta như sau: Các Tàu Trung-Quốc số 271, 274 tập trung hỏa-lực thẳng vào tàu số 4 của Hải Quân Nam Việt-Nam. Dàn hải-pháo chính, đài kiểm-xạ, hệ-thống chỉ-huy và trung-tâm truyền-tin mảnh vụn rơi xuống tung-toé… con tàu bị tấn-công nặng nề, hệ-thống truyền-tin và điều-hành bất khiển-dụng, (HQ.4) ngập chìm trong khói dầy đặc. (Translated from http://mymemo.myetang.com/war79/file/301.htm: “Center the side 271, 274 ships firepower, specially towards the South Vietnamese 4th ship main artillery, fire control, the communication and the command system fall in torrents…this ship or the communication which hits is severed, the direction malfunctions, shipboard braved the thick smoke…”

Có một website khác của TC còn nói thời-điểm nào đài chỉ-huy HQ.4 trúng đạn, sân giữ phát hỏa, Antenne Radar hải-hành và phòng-không… và cả chi-tiết nhỏ như giây cờ trúng đạn làm quốc-kỳ rớt xuống…  

Những điều mong đợi

Lúc khởi-sự, công việc truy-tìm tài-liệu Trung-Cộng về Hải Chiến Hoàng-Sa thực-sự rất khó-khăn. Với sự kiên-trì, sau khi đã nắm vững những chiều khóa (keywords chữ Hán) biết cách dịch (internet translator), đây là một thích-thú lớn, phần thưởng không ít. Người viết đã sưu-tầm về hải-chiến trên Biển Đông và chuyển-ngữ thành một hồ-sơ rất lớn (chừng 600 trang giấy khổ 5.5 X 8.5). Bây giờ đến lúc khai-thác, thời-gian phải bỏ ra suy-nghĩ để hiểu hết ý của tác-giả TC rất lâu. Translator chỉ cho chúng ta một mớ chữ lộn-xộn, cần phải có người thông-thạo Hán-Văn (Chinese “vivant”) giúp đỡ nữa, mới mong hiểu biết đầy-đủ.

“Mạng Lưới Hoàng Trường HQ.4” chúng tôi được anh em thúc-đẩy, nhưng chỉ có khả-năng hạn-chế, làm việc tài-tử. Hy-vọng các Nhà Biên-Khảo Hải-Chiến Hoàng-Sa sẽ công-bố, trình-bày thêm chi-tiết để chúng ta được thỏa-mãn tính tò-mò. 

Với các chiến-hạm đồng-đội tại Hoàng-Sa năm xưa.

HQ.4 là cao-thủ tả-xung hữu-đột , không dễ gì bị bại. Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư là chủ-lực vững-vàng suốt cuộc chiến. Website Trung-Cộng nói về HQ.4 như thế thì đủ rõ. Chúng ta vẫn khiêm-nhường không từng nói cứu-trợ ai, nhưng rõ ràng không có ai phải chịu một chút gánh nặng nào cứu-trợ chúng ta thoát vòng chiến!

Sau trận đánh ác-liệt ngoài biển rộng, chiến-hạm chỉ hy-sinh nhân-mạng rất ít, tình-trạng kỹ-thuật vẫn giữ nguyên như vậy cho đến ngày cuối của VNCH. Tuy vậy thủy-thủ-đoàn chúng ta cũng ghi ơn lời lẽ “thân-ái và thương-tiếc” của vị Chỉ-Huy-Trưởng, cố HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc khi Ông viết rằng: …tất nhiên Hải-Đội Đặc-Nhiệm không thể để bị thiệt-hại một Khu-trục-hạm mà HQVN chỉ có tổng-cộng 2 chiếc mà thôi…

Bản-thân chúng tôi đau đớn “bị bệnh” nên đơn-phương “quờ-quạng” đi tìm phương thuốc an-thần cho chúng tôi một cách hơi vị-kỷ. Thành-thật xin Quý-vị Độc-giả ngày nay và Lịch-Sử ngày mai đại-lượng tha-thứ cho. Tiếc rằng chúng tôi kém không kiếm được nhiều. Mong tất cả các bạn đồng-ngũ năm xưa được may mắn hơn chúng tôi, hãy tự đi tìm thuốc giải-cứu. Chúc các bạn may mắn, chắc chắn sẽ thấy!  

Hoàng-Trường HQ.4

Phụ-chú 1

Một số Websites Trung-Cộng có đề-cập tới vai-trò HQ.4:

http://www.xingguolian.com/mymemo/war79/file/313.htm

http://www.chinatelecom.com.cn/sxgz/20020612/00001250.html

http://mymemo.myetang.com/war79/file/301.htm

http://www.rmtwb.net/jlb/attention/bwlh/22.htm

http://chinaha.myrice.com/military/history/2000/003/hist-587.htmhttp://www.ccjs.net/1117/171/23.HTM

http://www.ccjs.net/1117/171/23.HTM

http://www.ccjs.net/worldnews/data/20020409111550.htm

http://thebook.yeah.net

http://www.easysea.com/junshi/smdx/ http://210.79.226.16:81/cetin2/qk/xdjs/b/xd1999/xd99105.htm http://www.ccjs.net/worldnews/data/20020409111550.htm http://www.jdnets.com/army/war/cisa.asp

http://www.hq.xinhuanet.com/tbgz/xisha/xisha.htm

http://www.china-hero.org/xisha.htm

http://www.navy-home.com/hzzh6.htm

http://www.ccjs.net/worldnews1/data/20010723095357.htm

http://www.armystar.com/html/new_page_139.htm

http://www.huaxia.com/zt/2002-29/104678.html

http://www.gmdaily.com.cn/readers_s.nsf/655908a8c876e7cc4825674b004adf98/99b2687dd4cda40580256ca300620884

Sau khi dịch ra Anh-ngữ, đôi khi chúng ta gặp những đoạn nửa Tàu, nửa Anh cần phải suy-ngẫm mới hiểu, như sau:

- West the sand 自卫反击 wartime, Ye Jianying first arrives the engagement control room, with Deng Xiaoping which afterwards rushes to shoulder to shoulder directs

- West the sand 自卫反击 wartime, Ye Jianying first arrives the engagement control room, with Deng Xiaoping which afterwards rushes to shoulder to shoulder directs.

 Phụ-chú 2

Một số Websites dịch-thuật miễn-phí:

http://world.altavista.com/

http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html

http://www.wordzone.com/

Lưu-ý các nguyên-bản Hoa-ngữ thường thấy trên Internet chia làm 2 loại, chúng ta cần lưu-tâm để bấm đúng chỗ trên “máy dịch”:

- Chinese (simplified)

- Chinese (traditional) 

quân sự việt nam, hoàng sa, trường sa, quan su viet nam, quansuvn, lichsuvietnam, hq4 trần khánh Giư, trần khánh dư

HQ.4 Xung Trận Hoàng-Sa 

Phụ-chú 3

Tại nhiều nơi dọc duyên-hải Hoa-Nam, Trung-Cộng đã xây-dựng Đài Tử-Sĩ. Ngay ở Hoàng-Sa, những danh-tính “Tây-Sa Tử-Sĩ” sau đây được thấy trên mạng điện-toán:

马松柏 Horse pine and cypress Mã Tòng Bách

周锡通 Zhou Xi Tong               Chu Tích Thông

曾端阳 Passed Zeng Tuan        Tăng Thụy Dương
王成芳 Wang Cheng fragrant    Vương Thành Phương
姜广有 Jiang Guang You          Khương Quảng Hữu
王再雄 Wang Tsai Hsiung         Vương Tái Hùng
林汉超 Lin Han Chao               Lâm Hán Siêu
文金云 Wen Jin Yun                 Văn Kim Vân
黄有春 Huang You Chun          Hoàng Hữu Xuân
李开支 Li expenditure   Lý Khai Chi

郭顺福 Guo Shun Fu                Quách Thuận Phúc

郭玉东 Guo Yu Dong               Quách Ngọc Ðông
罗华胜 Poplar pinery                Dương Tòng Lâm
罗华胜 Luo 华胜                     La Hoa Thắng
周友芳 Zhou You Fang            Chu Hữu Phương

曾明贵 Zeng Ming Gui  Tăng Minh Quý
何德金 What 德金                   Hà Ðức Kim
石 造     The stone makes           Thạch Tạo

 quân sự việt nam, quân sử việt nam, hoàng sa, trường sa, quan su viet nam, quansuvn, lichsuvietnam, hq4 trần khánh Giư, trần khánh dư

Trung-Cộng xây nhiều đài kỷ-niệm và ghi tên Tử-sĩ “Tây-Sa Hải-Chiến” tại các tỉnh Hoa-Nam, cũng như tại đảo Hải-Nam và Hoàng-Sa. Việt-Nam chúng ta có chính-nghĩa, nhưng đài kỷ-niệm lại không dựng mà tên Tử-sĩ hy-sinh cũng chưa được bia nào ghi-chép.

hộ tống hạm pce của trung cộng

Đặc-tính Hộ-Tống-Hạm PCE.

quân sự việt nam, quân sử việt nam, hoàng sa, trường sa, quan su viet nam, quansuvn, lichsuvietnam, hq4 trần khánh Giư, trần khánh dư, hq10

quân sự việt nam, quân sử việt nam, hoàng sa, trường sa, quan su viet nam, quansuvn, lichsuvietnam, hq4 trần khánh Giư, trần khánh dư, hq 16, viẹt nam cộng hòa

Thư-viện bồ-đề online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site