lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Nhóm Truyền Thông Facebook

Nhóm Truyền Thông Liên Mạng
(Facebook, Twitter, Blog, Website, Email, Paltalk...)
Địa chỉ thông tin: website http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Báo động về Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt: Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh

Ý kiến của Lm TNLT Nguyễn Văn Lý

Huế ngày 02-07-2011

  1. Tôi ủng hộ việc phải Khẩn Cấp Báo Động của Nhóm Truyền Thông Facebook Và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng Trúc Lâm Yên Tử.

 2. Tôi ghi nhận 90 Nhân sĩ quốc nội ký tên trong Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt (BTCĐB) ngày 25-6-2011 có thể có thiện chí thực tâm muốn bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, hoặc một số trong họ thực lòng muốn chuộc lại lỗi lầm đã qua, vì đã ngây thơ ủng hộ việc Nhuộm Đỏ VN bằng Chủ nghĩa

CS. Chính khẩu hiệu “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” đã bị CSVN lợi dụng để giết chết và gây hại cho hàng chục triệu Đồng bào và gia đình Dân VN 2 miền, đã góp phần tạo nên đại thảm trạng và đại quốc nạn VN XHCN hiện thời. Nay không nên dùng khẩu hiệu có màu Việt Cộng ấy để tạo thêm hỏa mù cho Tàu Cộng nữa.

 3. Tôi nghĩ BTCĐB này dù chưa phải là sản phẩm do phe Nguyễn Phú Trọng dàn dựng đi nữa, thì thực chất cũng tạo cớ cho Bộ Chính trị ĐCSVN khóa XI hiện nay lợi dụng tối đa để :

- vừa xoa dịu sự phẫn nộ của Dân VN ngày càng dâng cao,

- vừa đánh lạc hướng phong trào biểu tình cho đến chỗ bị dẹp hẳn,

- vừa tiến hành việc nô dịch VN dần dần thành thuộc địa của Tàu Cộng không thể tránh, nếu Toàn Dân VN không quyết đồng tâm hiệp lực đề kháng thật mạnh mẽ cho đến thành công.

4. Tôi hoàn toàn đồng ý với Trúc Lâm Yên Tử là không thể tin vào một lời tuyên bố chỉ có tính chiếu lệ (mà bất cứ một người Dân Việt nào cũng phải nói tương tự thế) của ông Nguyễn Tấn Dũng mà BTCĐB đã trích dẫn có tính dựa hơi làm lá chắn hoặc rất ngây ngô. Dân VN không thể ngây ngô tin những lời tuyên bố xảo quyệt loại này, mà chỉ muốn thấy những hành động quyết liệt, cụ thể…

5. Nhất là tôi hoàn toàn đồng ý với Trúc Lâm Yên Tử, như tôi đã nhiều lần khẳng định, là vấn đề an ninh của VN và của Biển Đông phải được quốc tế hóa, đa phương hóa thì VN mới cơ may được bảo vệ. Còn nếu chủ trương chỉ “nên, cần phải” thảo luận song phương giữa Đại Sư Phụ Tàu Cộng và Tiểu Đệ Tử đồng lõa CSVN, thì VN bị bóp mũi chết ngắt không kịp ngáp. Tại sao BCT ĐCSVN hiểu quá rõ điều này, dù một em học sinh VN cũng hiểu, mà vẫn răm rắp vâng phục Đại Sư Phụ Tàu Cộng như vậy ???

6. Tóm lại, dù được biên soạn với động cơ nào, hoặc vì khá dài những Vị tham gia không nghiên cứu cân nhắc kỹ hết được, BTCĐB này lợi thì ít mà hại thì nhiều, rất dễ bị cả Tàu Cộng lẫn Việt Cộng lợi dụng cho những âm mưu thâm độc của Nhị Cộng. Vì thế, tôi kính đề nghị 90 Nhân sĩ tác giả BTCĐB, nếu có thiện tâm muốn hết lòng Cứu Nước, Quí Vị cần bổ sung việc phải quốc tế hóa vấn đề an ninh Biển Đông ngay.

7. Trong khi các tác giả chưa bổ sung BTCĐB điều rất hệ trọng cốt tử này, kính đề nghị Đồng bào đừng nhẹ dạ ký tên ủng hộ BTCĐB này, kẻo bị lợi dụng lừa gạt thêm như đã từng bị lừa gạt quá nhiều lần trong lịch sử rồi.

Kính đồng tình cảnh báo,

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý.

-----------

Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt ghi ngày 25/06/2011 tại Sài Gòn (tức thành phố Hồ chí Minh), Nhóm Truyền Thông Facebook và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng nhận được ngày 27/06/2011.

Tổng quát chúng tôi nhận xét Bản Tuyên Cáo đặc biệt này đã có được nhiều điểm tích cực trên sự nhận định tình hình cũng như các hình thức phản kháng Trung cộng gây hấn, xâm lược lãnh hải Việt Nam và đáng được sự ủng hộ sâu rộng của mọi tầng lớp người Việt Nam.

Tuy nhiên khi đọc đến phần Nhận Định ở điểm 4 được ghi như sau:

Xin trích:

4. Những lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 08/06/2011 tại Nha Trang: “ Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ Quốc”, đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam.

Hết trích
...

Nếu chúng tôi nhớ không lầm chính ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, là người ký quyết định cho phép Trung cộng khai thác Bauxit ở Tây nguyên. Mặc dù đã có rất nhiều kiến nghị thư của những người cựu cán bộ đảng viên cao cấp của đảng cộng sản can gián không nên cho người Tàu khai thác vùng đất này sẽ nguy hại đến an ninh quốc phòng của đất nước. Trong những người gởi kiến nghị thư để can gián dự án Bauxit Tây Nguyên có tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh v.v...

Kết quả là ông Nguyễn Tấn Dũng đã thản nhiên tiếp tục dự án Bauxit Tây nguyên và cho đó là "chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt Nam".

Chủ trương lớn tức là sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ của Trung cộng, là đồng hóa dân Việt thành dân Tàu qua nhiều hình thức khác nhau, là đảng Cộng sản Việt Nam dựa hẳn vào đảng Cộng sản Tàu để được tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam.

Điểm 4 trong Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt này đã là sự xoa dịu, trấn an lòng căm phẫn của người dân đối với Trung cộng. Những người soạn Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt này vô tình hay cố ý làm nổi bật điểm này qua lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Nha Trang ngày 08/06/2011 nhưng lại không đề cập thêm vấn đề đa phương, quốc tế hóa cho biển Đông.

Từ đầu văn bản cho đến cuối bản văn, không có một chữ nào đề cập đến quốc tế hóa, đa phương hóa vấn đề biển Đông.

Một người có hai mặt như ông Nguyễn Tấn Dũng làm sao có thể tạo được sự tin tưởng, làm sao có thể gọi là  "đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam" cho được?

Ngày 25/6/2011 tại Bắc Kinh, Thứ Trưởng Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên lãnh đạo cao cấp đã có cuộc họp song phương với Ủy Viên Quốc Vụ Trung Cộng là Đới Bỉnh Quốc, để chuyển ý kiến của đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ 2 đảng cộng sản và tình hình biển Đông những ngày gần đây.   

Nếu bàn thảo song phương với nhà cầm quyền Trung cộng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hoàn toàn yếu thế. Nghĩa là đầu hàng. Cho nên bản Tuyên cáo đặc biệt này nhằm tìm kiếm hậu thuẫn người dân Việt Nam trên việc hội thảo song phương với Trung cộng.

Không đa phương hóa, quốc tế hóa biển Đông chắc chắn Việt Nam sẽ thua thiệt nhiều hơn nữa qua những mật ước mà không ai biết được nội dung ra sao.

Một ngày nào đó, khi bản tuyên cáo đặc biệt này với số lượng người ủng hộ lên đến hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ trưng ra và nói đây là bằng chứng nhân dân Việt Nam ủng hộ đàm phán song phương với Trung quốc.

Đây là điều nguy hiểm sẽ khiến cho các cuộc biểu tình thưa thớt người đi và xẹp dần.

Chưa hết, khi phổ biến bản tuyên cáo đặc biệt này ngày 25/06/2011 trùng với ngày hội thảo song phương giữa 2 đảng cộng sản Việt Nam và Trung quốc tại Bắc Kinh họ đã không bổ túc liền chi tiết quan trọng này. Đây là một điều rất đáng quan tâm. Và đến hôm nay, ngày 30/06/2011, vẫn chưa thấy bổ túc chi tiết về hội nghị song phương giữa hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Cộng sản Tàu ở Bắc Kinh ngày 25/06/2011.

Điều nguy hiểm đáng nói hơn qua hội nghị này, hai đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đã chính thức khóa miệng, khóa tay Hoa Kỳ cũng như dư luận quốc tế nếu muốn lên tiếng binh vực dân tộc Việt Nam trong vấn đề  biển Đông (theo bài viết Kế Hoạch Thâm Độc Mới của tác giả Lê Văn Ấn).

Đảng cộng sản VN đang diễn một tấn tuồng tâm lý rất ngoạn mục để làm xẹp phong trào biểu tình. Mà trong đó, Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt này vô tình hay cố ý đã tiếp tay tạo ấn tượng khiến cho dư luận tưởng lầm rằng đảng Cộng sản Việt Nam sẽ "Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ Quốc" lời của ông Nguyễn Tấn Dũng (hết trích).

90 vị nhân sĩ đầu tiên tham gia Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt phản kháng Trung cộng đã không bị làm khó dễ hay bắt bớ gì cả.

Thế thì tại sao nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng lên tiếng về việc thác Bản Giốc bị mất về tay Trung cộng và ông đã bị bắt và mất tích cho đến ngày hôm nay.

Ngoài ra còn có tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ lên án một số viên chức đứng đầu 10 tỉnh cho thuê rừng đầu nguồn ở những nơi chiến lược cho các công ty Tầu Hoa lục, Đài Loan và Hương cảng trong 50 năm lại bị bắt giam và cầm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

Chưa hết ngày 11 tháng 6 năm 2009 Tsls Cù Huy Hà Vũ gửi đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam, và ông Nguyễn tấn Dũng đã trả thù cá nhân Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ bằng cách xử án bắt giam với bản án nêu trên.

Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói được như trên (phát biểu ở Nha Trang ngày 08/06/2011), thì hãy thả ngay lập tức và vô điều kiện nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng như tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ. Vì hai người này vô tội, họ chỉ làm bổn phận một công dân bảo vệ đất nước trước sự xâm lấn của Trung cộng giống như lời của ông thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã phát biểu mà thôi.

Đây là một nghi vấn lớn đối với Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt này, cũng như khả năng tin tưởng tới đâu lời phát biểu ngày 08/06 tại Nha Trang của ông Nguyễn tấn Dũng.

Chúng tôi đề nghị những người soạn thảo Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt : Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam hãy đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề biển Đông bằng những hành động cụ thể.

Do những lý do nêu trên, chúng tôi cho rằng Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt: Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh hoàn toàn là sản phẩm do phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam dàn dựng để hóa giải các nỗ lực phản kháng chống Trung cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam; cũng như hợp thức hóa việc chuyển nhượng dần đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa như trường hợp của Tây Tạng, Nội Mông.

Chúng tôi thiết tha mời gọi người Việt Nam trong và ngoài nước không ký tên ủng hộ Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt: Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh; đồng thời những ai đã ký rồi hãy nhanh chóng viết điện thư rút lại chữ ký của mình kẻo không thì muộn mất.

Chúng tôi ghi nhận (ngày 30/06/2011) trên trang blog Nguyễn Xuân Diện, basam1 có đăng tải nhiệt tình Bản tuyên Cáo đặc biệt với khoảng 650 chữ ký, vậy xin người phụ trách hai trang blog nêu trên đăng tải văn bản này của chúng tôi để rộng đường dư luận.

Trân trọng kính chào quý vị

Hải ngoại ngày 30/06/2011

Nhóm Truyền Thông Facebook Và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site