lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

BẢN LÊN TIẾNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM

BẢN LÊN TIẾNG

Nhận định rằng:

1. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một chế độ độc tài đảng trị đã tước đoạt các quyền tự do căn bản của một người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do Báo chí, tự do lập hội nên Tiến sĩ Nguyễn Quang A đại diện cho giới trí thức yêu nước trong viện Nghiên cứu Phát Triển IDS đã tuyên bố giải thể để phản đối hành vi độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

2. Bất chấp phản ứng của giới trí thức yêu nước, thanh niên sinh viên, văn nghệ sĩ và các tướng lãnh cùng các quân nhân yêu nước phản đối hành động dâng đất nhường biển cho Trung Cộng. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn cho Trung Cộng độc quyền khai thác bauxite trên Cao nguyên, biến vùng đất này trở thành một nhượng địa của Trung Cộng, không đếm xỉa gì đến những hậu qủa vô cùng tai hại của thảm họa Bauxite đối với đất nước và nhân dân.

3. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tổ chức cái gọi là Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long đúng vào ngày Quốc Khánh 1-10 của nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa như một chư hầu kiểu mới của Trung Cộng. Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt, mở đầu cho thời kỳ đô hộ mới của Tầu Cộng với những tên Thái Thú “Xác Việt Hồn Tầu”.

Chúng tôi, toàn thể người Việt Nam yêu nước tại quốc nội và Quốc ngoại đồng thanh lên tiếng:

1. Nhiệt liệt ủng hộ thái độ dấn thân phản kháng của giới trí thức yêu nước.

2. Nhiệt liệt ủng hộ tinh thần yêu nước của thanh niên sinh viên, các văn nghệ sĩ và nhất là các tướng lãnh và quân nhân yêu nước đã bày tỏ thái độ quyết liệt đối với tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, bè lũ tay sai hại dân bán nước. Đặc biệt, kiến nghị ngày 9-10-2010 của trí thức yêu nước đòi hỏi giành lại quyền làm chủ đất nước của toàn dân Việt Nam.

3. Cực lực lên án hành động Bán nước và vơ vét tiền nhân dân đóng thuế của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đã đến lúc toàn quân, toàn dân Việt Nam cùng nắm chặt tay nhau đứng lên tranh đấu, xuống đường biểu tình ôn hòa bất bạo động nhưng cương quyết bất hợp tác, đình công, không họp chợ, không đến trường để giành lại quyền tự do Dân chủ, giành lại quyền sống làm người từ tay bạo quyền Cộng Sản. Hơn 3 triệu đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại sẽ làm hết sức mình để cùng với đồng bào cứu dân cứu nước.

Làm tại Việt Nam Hải ngoại ngày 26 tháng 10 năm 2010

Mặt Trận Dân Tộc Cứu Nguy Việt Nam:
Nhà Biên Khảo Lịch sử Phạm Trần Anh.

1.Liên Minh Dân Tộc Việt Nam: Nhà văn Chu Tấn.
2. Hội Nghiên Cứu Lịch sử Việt Nam: Nhà Bình Luận Chu Chi Nam.
3. Ủy Ban Hòa Hợp Dân Tộc và Tôn Giáo: TS Chính Trị học Nguyễn Anh Tuấn.
4. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình và cho Hoàng Sa Trường Sa: LS Nguyễn Thành.
5. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (Hải Ngoại): Ông Vũ Hoàng Hải.
7. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân tộc Việt Nam, Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Viet Nam & Hoa Kỳ: Hội Trưởng Mục Sư Nguyễn Công Chính Việt Nam.
8. Đại Việt Quốc Dân Đảng: TS Phan Văn Song Chủ Tịch.
9. Coalition of American Citizen For Freedom and Democracy: BS Nguyễn Hy Vọng
10. Việt Nam Quốc Dân Đảng : Lê Sơn Hà, Phó Tổng Bí Thư Ngoại vụ.
11. Truyền Thông Toàn cầu Global Viet Media: Dr Nghiêm Phú.
12. Diễn Đàn Tự Do Dân Chủ: Ông Nguyễn Duy Nghiêu.
13. Câu Lạc Bộ Dân Chủ Tự Do: Ông Nguyễn Cao Nguyên.
14. Câu Lạc Bộ Thi Văn Tao Đàn Hải Ngoại: Nhà Thơ Vũ Lang.
15. Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ: Ông Đoàn Thế Cường.
16. Cộng Đồng Việt Nam Cleverland: Ông Nguyễn Hữu Lễ.
17. Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Cambodia: Ông Nguyễn Phùng Phong.
18. Hội Đồng Việt Nam Tự Do: Ông Phan Như Hữu.
19. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản: Đại Diện BS Nguyễn Quốc Quân.
20. Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai: TS Nguyễn Thanh Liêm.
21. Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam: TS Mai Thanh Truyết CT/HĐQT.
22. Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh: Ông Trần Ngọc Thiệu.
23. Hội Đồng Lãnh đạo Đảng Dân Tộc VN:TS Hà Thế Ruyệt, Phó CT.
24. Tổ chức Hưng Việt: Ông Nguyễn Kiện.
25. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo: Ông Phạm Đức Hậu.
26. Hội Cử Tri Việt Mỹ: Ông Hoa Thế Nhân.
27. Hội Đồng Hương Biên Hòa: Bà Duyên Trang.
28. Hội Nữ Quân Nhân Nam Cali: Bà Phạm Diệu Chi.
29. Hội Đồng Hương Thái Bình: Bà Đào Bích Ty.
30. Hội Đồng Hương Hải Dương: BS Phạm Nguyên Lương.
31. Hội Đền Hùng Úc Châu: Ông Phạm Ngọc Điệp
32. Ái Hữu Quốc Gia Nghĩa Tử: Ông Ngô Chí Thiềng.
33. Liên Minh Quang Phục Việt Nam : LS Trần Sơn Hà.
34. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng WA: Đinh Hùng Chấn:, Hội Trưởng.
35. Phân Khu Hội Cựu TNCTVN Tacoma WA: Cao Hữu Thiên CT.

NHÂN SĨ ỦNG HỘ:

1. TT Thích Thiện Minh: Tù Nhân Lương Tâm, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam.
2. Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Quản xứ An Bằng, TGP Huế.
3. Linh Mục Nguyễn Văn Lý: Tù Nhân Lương Tâm tại Nhà Chung Tòa Giám Mục TGP Huế..
4. Linh Mục Phan Văn Lợi: Tù Nhân Lương tâm, Quản chế tại gia Huế.
5. Linh Mục Nguyên Thanh: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam.
6. Hòa Thượng Thích Nhật Ban: Tù Nhân Lương Tâm, Việt Nam.
7. Hòa Thượng Thích Không Tánh: Tù Nhân Tôn Giáo, Chùa Liên Trì Giáo Hội PGVNTN, Sài Gòn Việt Nam.
8. TT Thích Chơn Tâm, GHPGVNTN, Việt Nam.
9. Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Xưân Vinh.
10. Cố vấn CP Việt Nam Cộng Hòa: BS Nghiêm Phú.
11. BS Lê Thị Lễ USA.
12. GS Phan Thị Độ Australia.
13. GS Nguyễn Thị Hiền Suisse.
14. Linh Mục Augustino Phạm Sơn Hà OSB Germany.
15. GS Nguyễn Chính Kết.
16. Lê Hưng Quốc Thái Lan.
17. Nhà văn Trần Việt Nhân Việt Nam.
18. Ông Trần Hưng Quốc, Việt Nam.
19. LS Đoàn Thanh Liêm: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Việt Nam.
20. Nhân sĩ Lê Quang Liêm, Phật Giáo Hòa Hảo:
Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam.
21. Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo: Cao Đài
Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam.
22. Lê Minh Triết: Tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo.
23. Nhân sĩ Nguyễn Hữu Đĩnh: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam.
24. LS Lê Duy San USA.
25. GS Nguyễn Ngọc Bích: Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ.

Xin mời quý Hội Đoàn Đoàn Thể, quý Nhân sĩ cùng ký tên vào BẢN LÊN TIẾNG để nói lên quyết tâm của đồng bào Trong nước và Hải ngoại cương quyết đấu tranh giải thể chế độ CS bạo tàn để cứu dân cứu nước. Xin gửi thư về quocvietanhpham@yahoo.com

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Kính thư

Phạm Trần Anh
Xin quý vị vui lòng tiếp tay phổ biến BẢN LÊN TIẾNG đến tất cả những người VN yêu nước ở Quốc nội và Quốc Ngoại để chúng ta cùng góp phần chuyển đổi lịch sử, Cứu dân Cứu Nước. Ký tên ủng hộ xin Liên lạc với quocvietanhpham@yahoo.com

HÃY HƯỞNG ƯNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CS ĐỂ ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG LÀM NGƯỜI, ĐẤU TRANH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN CỘNG SẢN BẰNG CÁCH:

FORWARD NHỮNG BẢN TIN TRÊN EMAIL CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, NHẤT LÀ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC.

ANH CHỊ EM THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG NƯỚC, KHI NHẬN ĐƯỢC BẢN TIN LẠI TIẾP TỤC GỬI ĐI CHO CÁC ANH EM THÂN HỮU ĐỂ TẠO THÀNH MỘT ĐỢT SÓNG THẦN “TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ CS”

MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM

TRANH ĐẤU CHO MỘT VIỆT NAM NGÀY MAI TƯƠI SÁNG:

- DÂN TỘC: ĐỘC LẬP THỰC SỰ.
- DÂN QUYỀN: DÂN CHỦ TỰ DO THỰC SỰ.
- DÂN SINH: ẤM NO HẠNH PHÚC THỰC SỰ.

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site