lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Viet My Magazine: Phát Bùi cho tiền các dân cử bỏ phiếu hạn chế con em chúng ta và cho phép cộng sản vào dạy tại các trường đại học công lập

https://vietmynewspaper.com/2019/03/24/phat-bui-cho-tien-cac-dan-cu-bo-phieu-han-che-con-em-chung-ta-va-cho-phep-cong-san-vao-day-tai-cac-truong-dai-hoc-cong-lap/ 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietmy-magazine_phat-bui-cho-tien-cac-dan-bieu.html

Những Bằng chứng hiển nhiên kèm theo đây cho thấy PHÁT BÙI đã ủng hộ tiền bạc cho các dân cử ngoại bang như cựu Dân Biểu Jose Solorio người đã bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật SCA 5 và các Dự Luật tương tự như AB 2047 và SB 185 nhằm hạn chế các con em chúng ta sau khi tốt nghiệp trung học sẽ bị hạn chế ghi danh vào các trường đại học công lập University of California và California State University.

Jose Solorio cũng đã chấp thuận Dự Luật AB 1322 sáu lần cho phép các đảng viên Cộng Sản được dạy học tại các trường công lập và làm việc tại tiểu bang California.  Trong khi cộng đồng người Việt vận động chữ ký để phản đối những dự luật này, Phát Bùi đã không lên tiếng phản đối ông Jose Solorio hoặc đứ ng chung với cộng đồng để cùng tranh đấu chống lại các dự luật tai hại này. Theo bản Báo Cáo Tài Chính với Cơ Quan Bầu Cử tiểu bang, cho thấy Phát Bùi ủng hộ tài chánh cho Jose Solorio nhiều lần:
• Ngày 7 tháng 11, 2006 Phát Bùi ủng hộ Jose $2,000.00.
• Ngày 27 tháng 9, 2007 Phát Bùi lại ủng hộ Jose $1,500.

garden grove phat bui, jose solario

Phát Bùi, Garden Grove

 

***

Ngô Kỷ lên án Phát Bùi âm mưu giật giây "đấu tố" Thị trưởng Tạ Đức Trí

Ngo Ky

Published on Mar 9, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=LsWpy8S-t9o 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ngo-ky-len-an-bui-phat-am-muu-dau-to-tt-ta-duc-tri.html

 

Nhân sĩ cộng đồng: Có phải Phát Bùi ủng hộ buôn nội tạng từ VN qua Trung cộng?

PHONG TRAN

Published on Mar 9, 2019

 https://www.youtube.com/watch?v=arHY-iBaUhc

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_co-phai-bui-phat-ung-ho-buon-noi-tang-o-trung-cong.html

 

Nhân sĩ cộng đồng: nghị viên Tài Đỗ muốn chụp mũ thị trưởng Tạ-đức-Trí?

Published on Mar 2, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=i52XsfdWK74 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_tai-do-chup-mu-thi-truong-ta-duc-tri.html

Nhân sĩ cộng đồng: Phan Kỳ Nhơn chụp mũ Thị-trưởng Tạ-đức-Trí

Published on Feb 23, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=0APEhx-w9G0 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_phan-ky-nhon-chup-mu-tt-ta-duc-tri.html

Garden Grove Councilman Phát Bùi Called Out for Misrepresenting the Vietnamese Community

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/garden-grove-councilman-phat-bui-called-out.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site