lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG_Phát Bùi tiếp tục đánh phá Thị Trưởng Tạ Đức Trí? 

https://youtu.be/0JvFu5LCZFk

 

Vietstar Media: Việt gian Phát Bùi „chụp mũ“ thị-trưởng Tạ-đức-Trí „giựt dây„ phân rẻ cộng-đồng

Phát Bùi, Garden Grove

tai do westminster, dam vinh hung

Mới đây, trang Nửa Vòng Trái Đất TV có phỏng vấn nghị viên Tài Đỗ về tấm hình này. Và ông ta đã nói rằng khi chụp hình này với Đàm Vĩnh Hưng cách đây...4, 5 năm về trước. Cách nói này khó thuyết phục được công luận.

Hình chụp bên trên, Tài Đỗ (khi chưa đắc cử nghị viên thành phố Westminster tháng 11 năm 2018) tự chụp hình chung với văn công việt cộng Đàm Vĩnh Hưng đêm ngày 18 tháng 10 năm 2018 trong nhà hàng Royal Sea Food ở Bolsa, nam California. Tấm hình này đã được gởi cho Janet Nguyễn và các ông Phan Kỳ Nhơn, Bùi Phát, nhưng những người này hoàn toàn im lặng và ém nhẹm chuyện này. 

Chris Phan

Published on Mar 9, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=75Nduc6nO8I

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/viet-gian-bui-phat-chup-mu-tt-ta-duc-tri-phan-re-cong-dong-viet.html

Giải mã kỳ 70: Tài Đổ Selfi với Đàm Vĩnh Hưng, Phan Kỳ Nhơn giả đò không biết?

PHONG TRAN

Published on Mar 15, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=28G7_PrYULE

 

Ngô Kỷ lên án Phát Bùi âm mưu giật giây "đấu tố" Thị trưởng Tạ Đức Trí

Ngo Ky

Published on Mar 9, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=LsWpy8S-t9o 

 

GIẢI MÃ KỲ 69: Phát Bùi dùng Ngô Thanh Vân "chụp mũ" Tạ Đức Trí?

PHONG TRAN

Published on Mar 8, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=IIpfyQnukds 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_bui-phat-dung-ngo-thanh-van-chup-mu-tt-ta-duc-tri.html

Nhân sĩ cộng đồng: nghị viên Tài Đỗ muốn chụp mũ thị trưởng Tạ-đức-Trí?

Published on Mar 2, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=i52XsfdWK74

 

Nhân sĩ cộng đồng: Phan Kỳ Nhơn chụp mũ Thị-trưởng Tạ-đức-Trí

Published on Feb 23, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=0APEhx-w9G0 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_phan-ky-nhon-chup-mu-tt-ta-duc-tri.html

Trần Nhật Phong 06/10/2018| GIẢI MÃ KỲ 16: PHAN KỲ NHƠN chuyên gia chụp mũ và nói láo

 

Ngô Kỷ phỏng vấn ông Lê Thành Quang chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Philadelphia phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng

 

Viet My Magazine: Đạo Đức Giả của vài nhân vật trong cộng đồng

https://vietmynewspaper.com/2019/03/10/dao-duc-gia-cua-vai-nhan-vat-trong-cong-dong/ 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/viet-my-magazine-dao-duc-gia-vai-nguoi-trong-cong-dong.html

Tuyên cáo chống đối Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Đỗ Phủ mượn cớ biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng để lấy phiếu

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuyen-cao-chong-bui-phat-pknhon-do-phu.html

Garden Grove Councilman Phát Bùi Called Out for Misrepresenting the Vietnamese Community

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/garden-grove-councilman-phat-bui-called-out.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site