lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Tưởng Niệm 45 Năm Hải Chiến Hoàng Sa

19/01/1974 - 19/01/2019 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuong-niem-45-nam-hai-chien-hoang-sa.html

Danh sách 75 tử-sĩ Hoàng-Sa 

http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/hqvnch_danh-sach-anh-hung-hoang-sa-19-01-1974.htm

Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia duy nhất dám đánh Tàu cộng xâm lăng

Nguyễn Quân

vietnam history, l`histoire du Vietnam, no south china sea

hoang sa, paracels, spratly fight again to china

hoang sa, paracels, spratly fight again to china

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: TƯỞNG NIỆM 45 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-01-1974 của Truyền hình VietV

https://www.youtube.com/watch?v=ZV9dIhcV5iQ&feature=youtu.be


Người dân Hà Nội tại Tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm tưởng niệm 75 CS/HQ/VNCH hy sinh 45 năm trước.

https://www.youtube.com/watch?v=Dtjjw-RC0K0 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGƯỜI DÂN LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM 75 TỬ SĨ HOÀNG SA TỪ HÀ NỘI VÀO SÀI GÒN NĂM NÀY NGÀY 19-01-2019

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

honoring our hereos paracels battle 1974-2019, tuong niem 45 nam chien si hoang sa

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site