lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Tuần hành trên Bolsa 1/12/2019 : ChốngViệt gian xâm nhập và đánh phá Little Saigon

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuan-hanh-bolsa-01-12-19.html

PHONG TRAN  

https://www.youtube.com/watch?v=0_y_7KH8zi8

Trích đoạn:
…Trước khi con mời linh mục cùng con dâng lời cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam ở bên kia bờ đại dương được thoát khỏi cộng sản...Kính thưa quý vị, hôm nay con là Tỳ kheo Thích Thông Lai có mặt tại Little Sài Gòn thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn, có nhiều người nói con là Tạ Đức Trí mướn về đây để ủng hộ Tạ Đức Trí, xin lỗi không có ai mướn được Thích Thông Lai này đâu.

Thứ nhất ở tại thành phố Westminster này đệ tử hệ thống chùa Tầm Nguyên không có nhiều, nhưng có khoảng 750 lá phiếu đã bầu cho thị trưởng Tạ Đức Trí, cho nên tôi phải về đây để bảo vệ cho một người con của hệ thống chùa Tâm Nguyên, con của HO, con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do thứ nhất tôi về đây.

Lý do thứ hai, hiệp nghị thành đô Việt cộng bán nước cho Tàu cộng còn có chưa đầy một tháng chúng nó đã lần lượt thi hành ở Việt Nam ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được đảng cộng sản thông qua mới vừa trong tuần lễ vừa qua. Cho nên tôi về đây để đem tất cả Tăng đoàn của hệ thống chùa Tầm Nguyên và tất cả chúng tôi không công nhận mật ước Thành Đô.

Kế đó, Sài Gòn lớn đã tạm thời mất, không thể nào, 44 năm qua tất cả đồng bào chúng ta, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát quốc gia, những thuyền nhân vượt biển đã đóng góp xương máu để xây dựng được Little Sài Gòn cho nên tôi về đây vì tôi có bổn phận trả ơn Tổ Quốc, bảo vệ Sài Gòn nhỏ không rơi vào tay Tàu cộng và Việt cộng.

Kế đến là tôi biết rõ có một âm mưu rất lớn do Tàu cộng chi tiền cho những tên trọc phú để đánh phá cộng đồng, đánh phá thị trưởng Westminster và đó là chúng đang thực hiện nghị quyết 36 cho nên tất cả những cộng đồng đang chiến đấu ở đây đều chống cộng nhưng khác đường lối chiến đấu, cho nên nghị quyết 36 đã thọc gậy bánh xe để cố tình chia rẽ cộng đồng cho nên 36 triệu đô la nó đã dồn vô đây để đánh vào thủ đô người tỵ nạn.

Cho nên tôi kêu gọi các cộng đồng hãy thức tỉnh và bắt tay nhau, kẻ thù của chúng ta là Việt cộng và Tàu cộng chứ không phải là Tạ Đức Trí.

Và một lần nữa con xin tất cả những người Công giáo và Phật giáo chúng ta hãy đoàn kết giống như con và cha Linh mục Nguyên Thanh đã sát cánh cùng nhau trên 5 năm. Hôm nay con xin nhường lời lại cho cha có đôi lời nói cùng với Phật tử và giáo dân. Đó là tinh thần thương yêu đùm bọc để đánh tan nghị quyết 36 mà thị trưởng Tạ Đức Trí đã thông qua tháng rồi...không phải lời nói mà chúng ta phải đoàn kết thưong yêu, muốn chống lại nghị quyết 36 là tất cả người Việt quốc gia, các tổ chức chống cộng, các hội đoàn, các chính phủ ở đây phải đoàn kết. Chúng ta đoàn kết sẽ đánh tan nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam...-ngưng trích- Thượng tọa Thích Thông Lai (phút 9:57-12:58)

...Sài Gòn thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa từ ngày đổi thành hồ chí minh thì hàng triệu người đã phải bỏ mình dưới đáy biển, trong rừng sâu, trong các trại cải tạo, và tất cả những nhà mặt tiền, những đất đai nhà cửa của tôn giáo của tư nhân đều bị vào tay những đảng viên cộng sản.

Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi vì Sài Gòn đã biến thành hồ chí minh. Ngày nay nghe những đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền máu của Pháp Luân Công, của Duy Ngô Nhĩ của những tử tù Tàu cộng là những giọt máu vô tội đã được hút lên để bán đi khắp thế giới và đồng tiền dơ bẩn đó đã rải lên Sài Gòn nhỏ của chúng ta và từ những tiền đó, Sài Gòn nhỏ đang bắt đầu nhuốm máu. Cho nên chúng ta không để Sài Gòn nhỏ trở thành hồ chí minh nhỏ lần nữa, mọi người chúng ta bảo vệ các nghị quyết của thị trưởng và hội đồng thành phố Westminster cấm không cho các phái đoàn Việt cộng lai vãng ở thành phố; Ở Sài Gòn nhỏ cấm không cho cờ đỏ sao vàng bay trên thành phố và cấm không cho Việt gian tuyên truyền ở thành phố chúng ta. Nếu chúng ta không đoàn kết không bảo vệ thành trì Sài Gòn nhỏ của chúng ta, thì chúng ta có muốn là mai mốt mở mắt ra lại thấy cờ máu của Tàu cộng, Trung cộng, Việt cộng bay trên đại lộ Trần Hưng Đạo Bolsa hay không?

Tất cả chúng ta có mặt hôm nay để nói lên tinh thần đoàn kết bảo vệ thành trì chống cộng và bảo vệ cho sự tự do của Sài Gòn nhỏ... - ngưng trích- Linh mục Nguyên Thanh . (ở phút 14 :15 đến 16:06)

Người Việt chúng ta hãy đoàn kết để chống Tàu cộng và Việt cộng.

Đoàn kết để đánh tan nghị quyết 36 của Việt cộng

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site