lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Thị trưởng Tạ Đức Trí: Chưa có một dân cử gốc Việt nào bị kết tội, truy tố tham nhũng trong 27 năm

PHONG TRAN

Published on Sep 3, 2019

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tt-ta-duc-tri-27-nam-chua-co-dcv-bi-ket-toi-truy-to-tham-nhung.html

***

Nhóm người đòi bãi nhiệm thị trưởng chống cộng Tạ Đức Trí đã vi phạm luật bầu cử của Hoa-Kỳ, cho nên việc thất bại đã được thấy trước ngay từ khi chưa khởi sự.

Hoa-Kỳ là đất nước có luật-lệ rõ ràng, những trường hợp vi-phạm luật pháp như vậy sẽ không bị bỏ qua, cho dù họ có muốn rút tay đi nữa, thì việc đã quá muộn...

*** 

Nhân sĩ cộng đồng: Hoàng Kiều nổ cở nào trong vụ đòi bãi nhiệm thị trưởng chống cộng Tạ Đức Trí ?

PHONG TRAN

Published on Sep 1, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=_I2oUm1sLII 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_hkieu-no-co-nao-trong-viec-doi-turat-phe-thi-truong-chong-cong.html

 

Người dân thành phố Westminster hãy cảnh giác những kẻ lường gạt xin chữ ký (nhóm Bùi Phát, Tài Đỗ và Hoàng Kiều), hãy hỏi kỹ, ký cho chuyện gì, dứt khoát không ký bãi nhiệm thị trưởng Tạ Đức Trí đồng thời hãy từ chối ngay lập tức cũng như báo cho nhân viên công lực nếu có trường hợp lạm dụng, thúc ép, hăm dọa. 

***

"Bố Già" Trần Thái Văn họp báo: "Cháu" Hoàng Kiều có thể phủi đít đi tù???

PHONG TRAN

Published on Aug 28, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=150RYBYvihA 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tran-thai-van-hop-bao.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site