lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Thư không niêm thứ nhất gởi ông Cù Thái Hòa – Hội trưởng Không Quân San Diego

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-khong-niem-thu-1-goi-cthai-hoa.html

Chào ông Cù Thái Hòa,

Nghe được tin người con của ông về Việt Nam, để đúc tượng anh-hùng Không Quân Lý-Tống và đem sang Hoa Kỳ để dựng tại thành phố Westminster.

Chúng tôi rất sửng-sốt và phẫn-nộ về nguồn tin này.

Tuy nhiên trong một chừng mực, ông vui lòng mau chóng lên tiếng chính thức về việc vừa nêu trên đối với dư luận của cộng đồng.

Mong rằng cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới cần lên tiếng mạnh mẽ đối với vấn đề nêu trên tương tự như trường hợp của xướng ngôn viên Nguyễn Ngọc Ngạn.

Thân chào và chờ tin của ông.

Trúc Lâm Việt Quốc, tháng 01 năm 2020

Thông tin liên quan:

1/ Trust Media Network https://www.youtube.com/channel/UCR-WQ1-vUfOC5XQIUT_3Vgw


Việt Nam và Hoàng Kiều âm mưu gì khi đúc tượng “khủng bố“ Lý-Tống ở Nam Định. Chuyện gì xảy ra? https://www.youtube.com/watch?v=kSEvAfU04pA

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site