lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Thư gởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất San Jose California

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-dai-hoi-pgvntn-sanjose-cali.html

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư quý Tăng Ni Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,

Chúng tôi rất hoan hỷ khi nhận được Bảng Lên Tiếng của Đại Hội 2018.

Tuy nhiên, không thấy giáo hội kêu gọi Phật tử đồng hành mà chỉ kêu gọi cùng góp lời cầu nguyện, và trong điều kiện có được, thể hiện sự đồng tâm với những người đang tranh đấu cho quê hương dân tộc. -ngưng trích-

Tại sao chỉ đồng tâm mà không đồng hành?

Đối với chúng tôi những người Phật tử đã và đang năng nổ yểm trợ, đồng hành (cùng đi) biểu tình với đồng bào trong nước chống luật đặc khu 99 năm, chống cộng sản Việt Nam phản quốc bán nước, đây là bảng lên tiếng thể hiện một sự án binh bất động. Nghĩa là chỉ ngồi một chỗ đọc, tụng kinh, không cùng bà con trong nước đi biểu tình...

Biểu tình chống luật đặc khu ở trong nước chỉ có một mình Đại đức Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, còn chư Tăng Ni Phật tử khác đang ở đâu, và thầy Đồng Long đã bị Việt cộng bắt cùng với thân mẫu là bà Trần thị Rươi. Thầy Thích Đồng Long là đệ tử của Hòa Thượng Thích Không Tánh - trụ trì chùa Liên Trì Quận 2, Thầy Đồng Long cũng đang là trụ trì 1 ngôi tịnh thất nhỏ ở Củ Chi lấy tên là chùa Liên Trì 2, nhiều lần bị nhà cầm quyền ngăn cản không cho xây chùa.

 

Trở lại văn bảng vừa được đại hội Phật giáo phổ biến, phần kết thúc không ghi là vị Tăng sĩ hay Hòa thượng, Thượng tọa, Ni Sư nào chịu trách nhiệm, chỉ ghi khơi khơi... Làm ngày 10 tháng 6 năm 2018 Tại Đại hội UBCV San Jose, Hoa Kỳ.

Năm 2013, quý vị tổ chức giỗ 50 năm của Hòa thượng Thích Quảng Đức và gay gắt lên tiếng chỉ trích tổng thống Ngô Đình Diệm, Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa đàn áp Phật giáo...

Và tại sao năm 1963, Tăng ni Phật tử lại hăng hái ào ào xuống đường chống chính phủ Ngô Đình Diệm, trong khi chính phủ Ngô Đình Diệm không hề đàn áp Phật giáo, không hề phản quốc bán nước cho người Mỹ cho giặc Tàu. Ngược lại chính phủ Ngô Đình Diệm hết lòng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt Nam Cộng Hòa từ Bắc vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau...Các năm 1964, 1966 Tăng Ni Phật tử lại xuống đường tiếp tục biểu tình quấy rối không cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tập trung vào nỗ lực chiến đấu chống cộng sản xâm lăng miền Nam...

Phật giáo Việt Nam Thống Nhất biểu tình chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Thích Quảng Đức

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất biểu tình chống chính quyền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa năm 1967

Phật giáo Việt Nam Thống Nhất biểu tình chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Thích Quảng Đức

Phật giáo Việt Nam Thống Nhất biểu tình chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Thích Quảng Đức

Năm 2013 Nhà cầm quyền Việt Cọng tưởng thưởng cho Phật Giáo bằng cách xây tượng của Thích Quảng Đức bị thiêu giúp lật đổ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa tại công viên 

Đảng cộng sản Việt Nam phản quốc, bán nước cho giặc tàu một cách quá lộ liễu, tại sao văn bảng, phần đầu lên tiếng mạnh mẻ, nhưng phần hành động chỉ kêu gọi Phật tử đồng tâm, không đồng hành...Có khác nào Hòa thượng Thích Quảng Độ mấy năm trước kêu gọi biểu tình tại gia...

Là một Phật tử khi đọc văn bảng này, không thấy được Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi của chư Tăng Ni Phật giáo Việt Nam trong đại hội Phật giáo vừa rồi, chúng tôi cho đó là thể hiện sự nhu nhược và rất thất vọng.

Hãy xem lại văn bảng và đính chánh đồng thời kêu gọi Phật tử đồng hành mạnh mẻ cùng người dân trong nước biểu tình chống luật đặc khu.

Đồng thời, chúng tôi kêu gọi chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, thiền môn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong vùng San Jose cũng như trong đại hội Phật giáo vừa qua hãy tích cực ủng hộ tài chánh cho đồng bào quốc nội biểu tình chống luật đặc khu 99 năm. Đây là bổn phận cao cả của các thầy cô và Phật tử giữa cơn quốc biến gia nguy. 

Phật tử chúng tôi không khó chịu, nhưng muốn đòi hỏi sự công bằng và trong sáng.

Tháng 06 ngày 21 năm 2018
Trúc Lâm Việt Quốc, hội sử-học Việt Nam

Hồ sơ đính kèm 

Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất San Jose California, Bảng Lên Tiếng của Đại Hội 2018

Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất San Jose California, Bảng Lên Tiếng của Đại Hội 2018

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site