lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Thông Điệp Cách Mạng Hoa Sen

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-diep-cach-mang-hoa-sen.html

Cách Mạng Hoa Sen, lotus revolution

Kính gửi đồng bào Việt Nam,

TỔ QUỐC VIỆT NAM LÂM NGUY

Đây là tiếng thét xuất phát từ ý thức tinh thần dân tộc. Lòng dân căm phẫn trước sự phản nước hại dân của đảng CSVN và phẫn nộ trước sự xâm lược của giặc bành trướng Bắc Kinh. Do đó, muốn cứu nước thoát khỏi sự cai trị tàn ác của đảng CSVN và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trước hành động xâm lăng của giặc bành trướng Bắc Kinh thì toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên cường bất khuất, quyết tâm dẹp giặc nội xâm và chống giặc ngoại xâm.Thông điệp này là một tín hiệu đanh thép gửi đến đảng và chính quyền CSVN.

1. Ngày nay hàng chữ “HS.TS. là của Việt Nam” đã được đồng bào công khai trong các cuộc biểu tình chống giặc bành trướng Bắc Kinh. Yêu cầu đảng và nhà nước CSVN phải trả tự do tức khắc cho những đồng bào yêu nước đã viết hàng chữ “HS. TS là của Việt Nam” hay các khẩu hiệu khác hoặc các hành động bài tỏ lòng yêu nước qua các cuộc biểu tình ôn hoà chống giặc bành trướng Bắc Kinh xâm lược mà đã bị công an đàn áp, bắt giam trong thời gian trưóc đây. Đồng thời ngay lập tức chấm dứt mọi hành động đàn áp và bức tử lòng yêu nước của người dân Việt chống giặc ngoại xâm trong tương lai vì nhân dân biểu tình ôn hoà chống giặc bá quyền Bắc Kinh xâm lược là biểu lộ lòng yêu nước, cho nên họ không có tội, lực lượng công an đàn áp họ chính là chống lại người yêu nưóc hay bức tử lòng ái quốc của nhân dân Việt Nam. Kẻ nào chống lại người yêu nước, bức tử lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.

2. Yêu cầu đảng và chính quyền CSVN phải công bố trước quốc dân Việt Nam:

a. Tinh thần các cuộc họp giữa đảng CSVN và đảng CSTH vào năm 1990 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tàu cộng.

b. Tinh thần các cuộc họp giữa đảng CSVN và CSTH liên quan đến chủ quyền biên giới trên đất liền, biển và hải đảo đưa đến hiệp định biên giới năm 1999 và biển năm 2000.

c. Tinh thần các cuộc họp giữa đảng CSVN và CSTH liên quan đến biển VN và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trưòng Sa đã dẫn đến công hàm do Phạm văn Đồng ký năm 1958.

d. Tinh thần các cuộc họp giữa đảng CSVN và CSTH liên quan đến biển đông và vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

e. Tinh thần cuộc họp giữa “đặc phái viên” của VN và giới chức

Bắc Kinh vào ngày 25/6/2011 liên quan đến chủ quyền hải đảo Hoàng Sa, Truờng Sa và biển Đông của Việt Nam.

3. Những chiến binh trong hàng ngũ QĐNDVN và dân quân cán chính ở địa phương trong cuộc chiến Việt-Trung 1979-1989.

Họ đã anh dũng hy sinh mạng sống, xuơng máu, thân nhân và tài sản chống binh lực Tàu cộng xâm lược để giữ vẹn toàn từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc, nhưng họ đã bị chính “đồng chí” của họ là đảng và chính quyền CSVN phản bội chỉ vì muốn giữ vị thế lãnh đạo đất nưóc mà cam tâm dâng hàng chục ngàn cây số đất đai ở biên giới cho bọn bành trướng Bắc Kinh. Nỗi căm hờn này tồn tại theo thời gian để những chiến binh anh dũng này gìờ đây đã len lỏi vào ở những vị trí cao trong QĐNDVN hay ở những vị trí cao trong hệ thống đảng và chính quyền CSVN để chờ ngày quật khởi để đòi lại công lý cho sự hy sinh và mất mát của dân tộc đã bị đảng CSVN lừa gạt lòng ái quốc. Cũng có người giờ đây lê lết tha phương cầu thực bị bạc đãi, họ đã đưọc những gì sau sự hy sinh bảo vệ đất nưóc đến thân thể tàn phế, nghèo nàn rách nát? Họ cũng đã nhận ra đưọc đảng CSVN đã lừa gạt tinh thần ái quốc. Trong khi đảng và nhà nưóc CSVN đang ở trong nhung lụa, nhà cao của rộng, tiền muôn bạc vạn do tham nhũng. Có phải vì thế mà họ phải bán nưóc cho bành trướng Bắc Kinh, ra tay đàn áp đồng bào ngõ hầu tiếp tục cai trị dân tộc Việt Nam?  Đảng và chính quyền CSVN phải trả lời trước lịch sử và nhận lấy hậu quả đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.

4. Năm 2007, khi tuổi trẻ sinh viên học sinh xuống đường lên án bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược thì đã bị đảng và chính quyền CSVN đàn áp thô bạo. Nỗi căm hờn này cũng theo thời gian cho đến ngày nay thì tuồi trẻ sinh viên học sinh vào thời điểm đó đã trưởng thành và đã len lỏi vào ở vị trí cao trong các cơ chế chính trị, hành chính, kinh tế, xã hội để chờ thời cơ đòi lại công lý mà đảng CSVN đã đàn áp và bức tử lòng ái quốc… Đảng và chính quyền CSVN phải trả lời trước lịch sử về hành vi đàn áp người dân yêu nước để bảo vệ bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược.

5. Để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, những người chủ trương đã dày công nghiên cứu và rút ra những tinh túy cùng các bài học quí giá từ các cuộc cách mạng trên thế giới:

a. Cuộc cách mạng Hoa Lài đã phế bỏ chế độ độc tài tại Tunisia và Ai Cập năm 2011.

b. Cuộc cách mạng tại Liên Xô đã phế bỏ chủ nghĩa cộng sản năm 1991.

c. Cuộc cách mạng tại các nưóc Đông Âu đã phế bỏ chế độ cộng sản năm 1989.

Trong đó cuộc cách mạng Nhung tại Tiệp Khắc là một điển hình với một lộ đồ chuyển giao quyền lực của đảng Cộng Sản Tiệp cho nhân dân Tiệp Khắc một cách hoà bình và mọi vận hành của đất nước đều tốt đẹp. Cuộc tranh đấu được bắt đầu bằng Hiến Chương 77 và không hình thành một tổ chức đấu tranh cho đến khi Hiến Chương được phổ biến rộng rãi và được người dân Tiệp Khắc đón nhận, cũng từ thời điểm đó cuộc đấu tranh bất bạo động đã đưọc thực hiện dẫn đến cuộc cách mạng Nhung đòi Tự Do Dân Chủ  thành công. Ở nước ta, đã có nhiều bản Tuyên Ngôn ra đời kêu gọi đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam đó chính là ý dân, do đó thuận theo dân ý và đáp ứng khát vọng Tự Do Dân Chủ của toàn dân, những người khởi xướng cuộc cách mạng dân tộc Việt Nam đã chọn bản Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền ra đời vào tháng 5 năm 2008. Sau đó vào tháng 12 năm 2008 thì Hiến Chương 08 ra đời tại Trung Hoa. Điều này cho thấy dân tộc Việt Nam và dân Tàu đều có khát vọng về Tự Do Dân Chủ đồng thời muốn thoát khỏi sự cai trị dã man chủ nghĩa cộng sản phi nhân tàn bạo.

Thông Điệp Cách Mạng Hoa Sen 2

Đảng và chính quyền CSVN đã phản nước hại dân và đàn áp khốc liệt lòng yêu nước của đồng bào trước hoạ xâm lăng của bọn giặc bành trướng Bắc Kinh cần phải được chấm dứt đồng thời phải trao trả quyền dân tộc tự quyết lại cho dân tộc Việt Nam. Nếu đảng và chính quyền CSVN nhất quyết dành quyền độc đảng lãnh đạo đất nước mà còn cấu kết, cam tâm cúi đầu làm tay sai qua luận điệu “16 chữ vàng và 4 tốt” để tiếp tục dâng đất, biển và hải đảo cho giặc bành trướng Bắc Kinh,  tiếp tục gia tăng đàn áp lòng yêu nước chống ngoại xâm của đồng bào Việt Nam thì con đường cách mạng giải thể chế độ cộng sản chắc chắn sẽ thực hiện như đã xẩy ra ở nước Rumania thuộc đông âu là không thể tránh khỏi. Đây là thông điệp với tín hiệu đanh thép gởi đến đảng và chính quyền CSVN.

6. Đồng hành với dân tộc:

Cuộc cách mạng dân tộc luôn nêu cao tinh thần yêu nước và bất khuất của dân tộc Việt, vận dụng kho tàng ái quốc quí báu trong nhân dân vì đó chính là ý dân. Trong kho tàng quí báu đó sẽ chọn lựa tiêu biểu những động lực để vận động và thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc:

- Bản Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền đã ra đời và được phổ biến trong nhân dân (tháng 5 năm 2008).

- Bản nhạc Đáp Lời Sông Núi.

- Bản nhạc Tuổi Trẻ Chúng Tôi.

- Bản nhạc Dậy Mà Đi.

- Bản nhạc Niềm Tin Việt Nam.

- Bản cổ nhạc Ngọn Sóng Hoa Sen.

- Các biểu ngữ, hình vẽ chống Tàu cộng…

- Và còn vô số những tác phẩm, nhạc phẩm tràn đầy lòng ái quốc trong nhân dân…

Trân trọng tri ân quí tác giả đã cống hiến những tác phẩm có giá trị cho xã hội để ca ngợi và nung đúc tinh thần ái quốc của toàn dân Việt trong đó có tuổi trẻ can đảm đứng lên chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.

7. Lịch sử đã tái diễn:

- Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, giặc phương Bắc nhiều lần xâm chiếm nưóc ta. Năm 1974 Tàu cộng tiến đánh và chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà. Ngay cùng một trong hệ thống XHCN, nhưng Tàu cộng cũng xâm chiếm và đưa đến cuộc chiến tranh Việt Trung 1979-1989.

Năm 1988 Tàu cộng lại tiến chiếm một số đảo ở Trường Sa. Đến hiện nay Tàu cộng lại khoanh vùng biển Đông gọi là “vùng biển lưởi bò” rồi ngang nhiên tuyên bố vùng biển này thuộc chủ quyền của họ.

Lịch sử lại tái diễn là Tàu cộng luôn luôn có ý đồ xâm chiếm đất nưóc Việt Nam. Đó có phải là láng giềng tốt không? Hay chính bọn bá quyền Bắc Kinh là giặc xâm lưọc?

- Đảng CSVN sang thần phục Tàu cộng tại Thành Đô năm 1990, tiếp theo là những hiệp định bán đất và biển cho Tàu cộng. Ngày nay Tàu cộng lại khoanh vùng “lưỡi bò” và tuyên bố chủ quyền biển, họ gây hấn và bạo hành trên biển. Một lần nữa đảng CSVN lại sang thần phục với luận điệu “16 chữ vàng và 4 tốt” chấp nhận đối thoại song phương mà giặc bành trưóng Bắc Kinh đã dạy. Đối thoại song phương là quỷ kế của Tàu cộng để bá chiếm biển Đông và ăn cướp tài nguyên của Việt Nam, thế mà đảng CSVN cam tâm van xin chấp nhận. Đó có phải là quyết tâm bảo vệ tổ quốc hay là nhẫn tâm bán nước cúi đầu thần phục Tàu cộng của đảng CSVN?

- Bọn bành trướng Bắc Kinh bạo hành ngang ngược trong hải phận Việt Nam và hàng năm lại cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ngay trên hải phận Việt Nam. Họ tiếp tục đụng chìm tàu ngư dân, bắn giết ngư phủ, bắt giam người và tịch thu tài sản rồi tống tiền như hải tặc… những hành động bạo hành này vẫn tái diễn trong nhiều năm qua cho đến ngày hôm nay. Họ đã cắt cáp tàu Bình Minh 02 và lại tái diễn cắt cáp tàu Viking ll.

- Đảng và nhà cầm quyền CSVN không dám lên tiếng phản đối Bắc Kinh xâm lược và những vụ bạo hành của bọn bành trưóng Bắc Kinh ngày ngày càng bạo ngược hơn. Sự im lặng đầy nghi vấn này của đảng CSVN vẫn tiếp tục tái diễn trong nhiều năm qua cho đến ngày hôm nay.

- Năm 2007 đảng và chính quyền CSVN đàn áp khốc liệt đồng bào Việt Nam trong đó có tuổi trẻ sinh viên học sinh đã xuống đưòng phản đối bọn giặc bành trướng  Bắc Kinh xâm lược. Năm nay 2011, một lần nữa đảng và chính quyền CSVN lại ra tay đàn áp đồng bào, trong đó có tuổi trẻ sinh viên học sinh vì lòng yêu nưóc chống giặc bành trướng Bắc Kinh.

Lịch sử tái diễn đã khẳng định một cách dứt khoát rằng đảng và chính quyền CSVN đã rắp tâm bán nưóc, quyết tâm tiêu diệt và bức tử lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam, nhưng càng bị đàn áp thì lòng dân căm phẫn càng đè nén, càng sôi sục dữ dội và sẽ bùng lên mạnh liệt. “Nơi nào có đàn áp, bóc lột; nơi đó có đó có dân nổi dậy đấu tranh”, câu này không của ai hơn là của Lénine mà đảng và chính quyền CSVN thuộc lòng và đã từng dùng nó như cẩm nang truyên truyền vận động quần chúng. Khi lòng dân Việt Nam bao gồm mọi thành phần giai cấp xã hội và lòng quân đã giao động đồng thời đưa ra tín hiệu không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng và chính quyền CSVN phản nước hại dân. Cho nên đảng và chính quyền CSVN phải rời khỏi quyền lực lãnh đạo đất nước trao quyền dân tộc tự quyết lại cho dân tộc Việt Nam trong hoà bình như cuộc cách mạng Nhung ở nước Tiệp Khắc để tránh một cuộc chính biến như ở nước Rumania.

Trong thời gian qua, đảng và chính quyền CSVN đã qui động một lực lượng an ninh hùng hậu và tìm đủ phương cách từ truy lùng, kể cả dùng mọi thủ đoạn đê hèn để xuyên tạc, ly gián, hăm doạ … ngõ hầu tìm ra những nhân tố, những đầu não chủ trương thực hiện cuộc cách mạng dân tộc. Nhưng mọi thủ đoạn điều bị thất bại vì nhân tố cách mạng dân tộc đã có khắp nơi từ trung ương đến địa phương trong hệ thống đảng và chính quyền CSVN, khi thời cơ đến sẽ công bố Hội Đồng Cách Mạng và hành động.

Muốn cứu nước thoát khỏi nanh vuốt bá quyền Bắc Kinh thì phải tước quyền lực cai trị đất nước của đảng CSVN đồng thời phải xây dựng một thể chế Tự Do Dân Chủ để tách rời vĩnh viễn khỏi quỹ đạo Xã Hội Chủ Nghĩa là cái chủ nghĩa bất nhân tàn bạo đã bị nhân loại trên toàn thế giới lên án và đào thải. Sau khi tước quyền lực cai trị của đảng CSVN, phế bỏ chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, Hội Đồng Cách Mạng Dân Tộc sẽ trao quyền dân tộc tự quyết tại cho nhân dân Việt Nam qua một cuộc trưng cầu dân ý để thiết lập một chính thể Tự Do Dân Chủ và nhân bản. Quôc Hội đa nguyên đa đảng và Chính Quyền do dân và vì dân ra đời với tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Sau khi ban hành Hiến Pháp, toàn dân, toàn quân phải xây dựng và bảo vệ đất nưóc trong tinh thần thượng tôn pháp luật. Sau đó tân chính phủ sẽ tuyên bố vô hiệu hoá mọi hiệp uớc, hiệp định về biên giới, biển và hải đảo mà đảng CSVN đã ký kết với Bắc Kinh.

TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM

Việt Nam, ngày 1 tháng 7 năm 2011

Sinh viên học sinh Hà Nội-Huế-Sàigòn và các tỉnh thành
Thông Điệp_Cách Mạng Hoa Sen được lưu trữ tại website: http://www.butthepvietnam.webs.com/ (trang này đã bị công an đánh sập)

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site