lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông báo đặc biệt sau lễ tưởng-niệm và cầu hồn thứ 55 cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm, quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-cao-dac-biet-sau-le-tuong-niem-55-nam-tt-ngo-dinh-diem.html

Để tránh sự hiểu lầm trong Cộng Đồng sau những buổi lễ Tưởng Niệm,Cầu Siêu,Cầu Hồn và sự thật đã sáng tỏ;Theo tin nhắn của Hoà thượng Thích Quảng Ba "Sự vinh danh này làm đau khổ tủi nhục đông đảo Phật tử tại Úc".

(xin xem đính kèm phần dưới)

TT Ngô Đình Diệm ưu đãi Phật Giáo điển hình 4  việc dưới là làm tủi nhục Phật tử ? Thưa HT Thích Quảng Ba!

1./  Khu đất mênh mông khoảng gần giữa đường Công Lý nay là chùa Vĩnh Nghiêm được chính phủ TT Diệm cấp,Bộ tài chánh  không dám quyết định. Khi trình lên TT Diệm nói:”Làm chùa thì cho ngay đi”,chỉ lấy 1 đồng tượng trưng . Khu đất Viện Hóa Đạo đường Trần Quốc Toản cũng được gíup và khởi sự thời TT Diệm.

2./  Chùa Xá Lợi được xây cất năm 1958 với kinh phí 2 triệu đồng VNCH (thời đó gía 1 tô phở 2,3 đồng) số tiền được trích ra từ qũy Xã Hội của Phủ Tổng Thống và trao cho ông Mai Thọ Truyền chủ trì xây cất với mục đích phát triển và kiện toàn tổ chức Phật Giáo.

3./  TT Diệm nhận được giải thưởng dành cho người Lãnh đạo xuất sắc Á Châu  ( Leadership Magsaysay) 10.000 USD năm 1956 đã tặng lại cho Đức Đạt- Lai- Lạt- Ma của Tây Tạng.

4./Thủ tướng Shri Jawaharlal Nehru: “Các chính phủ Úc, Mỹ và Tân Tây Lan đã viện trợ 10 lakhs Rupees, 4,75,000 Rupees, 2,63,920 Rupeesg. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời TT Diệm tặng 1300 tấn gạo”.Cho Tây Tạng thời điểm 1960 có bốn quốc gia, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa.

Hội THNVQGTNCS/UC nhiều năm qua chúng tôi vẫn tổ chức lễ Tưởng Niệm; Cầu Hồn cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ. Cũng cầu cho các Linh hồn Quân Dân Cán Chính và Quân đội Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ VNCH, cùng các Linh hồn  Các Chiến Sỉ Đồng Bào đã bỏ mình vì chế độ dã man csVN để chúng ta ngày nay được an vui .

Lễ tưởng niệm và cầu hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Lễ tưởng niệm và cầu hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Lễ tưởng niệm và cầu hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Lễ tưởng niệm và cầu hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Trong mỗi buổi lễ số Phật tử tham dự không ít; Người có nhân nghĩa phải ghi công họ (Trong đó đa số là Phật tử) từ 1954 đến 1975 những Vong Linh trên lúc sinh thời họ đã bảo vệ thể chế VNCH,nên không có những trường hợp bách hại gây tự thiêu thật sự hàng loạt và gây đau khổ cho hàng trăm tăng sỹ như thời csBV cai trị từ năm 1975 đến nay điển hình sau;thưa Hòa Thượng Thích Quảng Ba có thấy những đau khổ sự việc dưới!!: 

-"Ngày 02-11-1975 (Sau 6 tháng cs cai trị) 12 vị Tăng Ni và Phật Tử ở Chùa Dược Sư, Cần Thơ. Các vị này đã tự thiêu thật sự để phản đối nhà cầm quyền cs đàn áp tự do tôn giáo.”

-Năm 1978 HT Thích Thiện Minh đã bị nhà cầm quyền cộng sản đánh chết trong tù... 

-Tháng 11-2009 tại chùa Phổ Quang Tây Úc tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo của Hà Nội thì những tượng Phật bị đập gãy đầu. Thượng tọa Thích Phước Nhơn cho biết các thành viên của giáo hội tại Sydney và Melbourne cũng nhận được nhiều cú điện thoại hăm dọa.

-Năm 2013 Việt cộng chặt đầu tượng Phật Bà Quan Âm, đập phá và đốt kinh sách nơi thờ tự tại khu du lịch Bà Rá, tỉnh Bình Phước - Việt Nam.

Hầu hết những tên lãnh đạo csVN đều theo Phật Giáo nên đã đặt Hồ ngang hàng Đức Phật để thờ sau 1975, đến nay chùa và tượng Phật vẩn còn bị kéo sập đập phá như chùa của thày Thích Không Tánh và chùa An Cư của HT Thiện Phước.

Cộng Đồng NVTD/NSW Tưởng Niệm Tiền Nhân,những Vị Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân cùng hàng triệu Nạn Nhân cs,khi nằm xuống xác phủ cờ Vàng mà họ đã chạy theo từ miền Bắc,miền Trung Nam,chạy ra hải ngoại.Không có đoàn người nào đi theo cờ đỏ đến với csBV hoặc cs Tầu để nói "Tưởng Niệm là phạm pháp" ý định này nay đã  xuất "khẩu"ra hải ngoại phần nhiều bằng con đường tu sĩ,nó đã phản lại chữ hiếu trong "Tứ Trọng Ân của Phật Gíao".

Sự hy sinh của BCH/CĐNVTD/NSW phải được những người có niềm tin tôn giáo biết cám ơn, hợp tác với BCH/CĐ và làm lễ Tưởng Niệm,Cầu Hồn,Cầu Siêu cho những người đã đem mạng sống để bảo vệ đất nước Chính Thể VNCH,họ là Cao Đài,Phật Giáo,Công Giáo,Tin Lành,Hòa Hảo cùng chung biểu tượng cờ Vàng không hề có chủ chương gây đau khổ như trên với PG;Họ vì nước vì dân quên mình bằng chứng là TT Diệm trong giờ phút cuối đời:

"Cuộc nổi loạn năm 1963 TT Diệm đứng trước thập tử nhất sinh;" Đại Tá Duệ xin TT Diệm ra lệnh để đưa Thiết giáp và LLĐB đến bắt các Tướng tá cầm đầu.Tướng Đôn cũng đã xác nhận nếu có lệnh của TT Diệm thì "Chúng tôi thua".TT Diệm đã không ra lệnh, còn lớn tiếng với Đại Tá Duệ rằng Quân Đội là để bảo vệ Quốc Gia…chứ không để tàn sát lẫn nhau.
Tôi thưa: Nhưng người ta đánh mình thì mình phải đánh lại chứ Tổng Thống. Chẳng lẽ để phải chết sao?
Ông quát lên: Chết thì đã sao".  (tránh được cuộc đổ máu kinh khiếp )

(Đại tá Nguyễn hữu Duệ (Phật tử) những ngày bênTT Ngô Đình Diệm)

Sydney 16/11/2018

Liên Nguyễn   (PTTQ/HTHNVQGTNCS/SYDNEY) 

Một dấu ấn đặc biệt nhân dịp lễ Tưởng  Niệm TT Diệm thứ 55 này có được một sự hòa hợp giữa CH hàng đầu cùng trong HCSVSQTBTĐ/NSW Phạm Văn Thông và CH Phan Văn Phước. Vì đã có sự bất hòa rất nhiều năm qua, nay cùng có sự tác động của THCQN/LBUC và kẻ Post chi tiết này là Liên Nguyễn choàng vai hai anh cùng tỏ ra rất thiện tâm trong lúc thăm hỏi bà Tuyết cháu TT Ngô Đình Diệm sau Lễ Cầu Hồn tại Thánh Đường Fairfield 9/11/2018.

************
Cộng Đồng, nhận được"tin nhắn"từ Hoà thượng Thích Quảng Ba, tu sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Úc,Chùa Vạn Hạnh ở Canberra. Nội dung  như sau: 
——-//////———-
HT Thích Quảng Ba viết:

*VIỆC GÌ PHẢI VINH DANH NGÔ ĐÌNH DIỆM?

Kính gửi CĐNVTD Liên bang và các Tiểu bang.

Cộng đồng NVTD.NSW sẽ nhân danh CĐNVTD kỵ giỗ, vinh danh Cụ Diệm hôm 4.11.

Từ 1964, năm nào cũng có nhiều thân nhân, đồng đạo, đồng đảng của cụ Diệm kỵ giỗ vinh danh Cụ.

Gần đây thêm nhóm Phục hồi Tinh thần Ngô Đình Diệm.

30 + năm qua không có CĐNVD nào làm chuyện này.
Nay can hệ gì, cần thiết gì mà 1 CĐNVTD nhân danh đại diện tất cả người Việt tại NSW trong đó 50% là Phật Giáo, 37% Thiên Chúa Giáo, lại cần kỵ giỗ?
Ai cũng nhớ rõ gia đình Cụ Diệm đã làm gì với PGVN? Với Cao Đài Hoà Hảo? Với các đảng phái chống Cộng khác?

Sự nhân danh các Phật Tử để vinh danh Cụ Diệm là sỉ nhục, phản bội cái tập thể lập ra, bầu ra CĐNVTD,NSW? Xin hỏi ông Chủ tịch CĐLB và các tiểu bang sẽ có thái độ gì với CĐNSW? Sự vinh danh này làm đau khổ tủi nhục đông đảo Phật tử tại Úc.

Ký tên (Hoà thượng Thích Quảng Ba).

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site