lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông cáo báo chí của dân cử gốc Việt quận Cam tổ-chức tưởng-niệm tháng 4 đen năm 2019

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-cao-bao-chi-tuong-niem-thang-4-den-2019-quan-cam.html

quan su viet nam, quân sử việt nam cộng hòa, huy hiệu

Thông Cáo Báo Chí

Kính gởi các cơ quan truyền-thông, báo chí, các Facebookers và Youtube Creators:

Ngày 18 tháng Tư năm 2019 nhóm anh, chị, em Dân cử tại Quận Cam, từ cấp tiểu bang xuống địa phương bao gồm:

Tyler Diệp Dân biểu tiểu-bang

Andrew Đỗ Giám-sát-viên quận Cam

Dina Nguyễn Giám-đốc sở Thủy-cục quận Cam

Tạ-đức-Trí Thị-trưởng thành-phố Westminster

Kimberly Hồ Phó thị-trưởng thành-phố Westminster

Charles Nguyễn-mạnh-Chí Nghị-viên thành-phố Westminster

Micheal Minh-Võ Nghị-viên thành-phố Foutain Valley

Andrew Nguyễn Ủy-viên Sở vệ-sinh Midway city

Nguyễn-quốc-Lân Giám-đốc hội-đồng giáo-dục thành-phố Garden Grove

Xavier Nguyễn Ủy-viên giáo-dục thành-phố Westminster

Cùng một số anh, chị, em giới trẻ và một số nhân-sĩ cộng-đồng sẽ đứng ra tổ-chức một cuộc họp báo, chủ đích nói về buổi tưởng-niệm ngày 30 tháng Tư sắp tới trong cộng-đồng chúng ta.

Buổi họp báo sẽ diễn ra ngày 18 tháng Tư năm 2019, lúc 11 giờ sáng tại trụ-sở của Dr Kimberly Hồ , cũng là Phó thị-trưởng của thành-phố Westminster, địa chỉ:

15201 Beach Blvd

Westminster, CA 92683

Liên-lac ban tổ-chức: 714 657 1694

Thay mặt ban tổ-chức trân trọng kính mời

***

Tưởng-niệm Tháng tư đen_Trả lại lịch-sử cho Việt-Nam Cộng-Hòa

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuong-niem-thang-4-den_tra-lai-lich-su-cho-viet-nam-cong-hoa.html

Tưởng-niệm

Tháng tư đen

Trả lại lịch-sử cho Việt-Nam Cộng-Hòa

Lấy lại những gì đã mất

Ngày thứ ba lúc 6 giờ chiều

30 tháng tư năm 2019

Tại khuôn viên tòa soạn báo Việt Mỹ 14190 Beach Blvd, Wesminster CA 92683

Do các Dân Cử gốc Việt cùng giới trẻ và các nhân-sĩ cộng-đồng tổ-chức

Dân biểu tiểu-bang California Tyler Diệp-miên-Trường

Giám-sát-viên quận Cam Andrew Đỗ

Giám-đốc sở Thủy-cục quận Cam Dina Nguyễn

Thị-trưởng thành-phố Westminster Tạ-đức-Trí

Phó thị-trưởng thành-phố Westminster Kimberly Hồ

Nghị-viên thành-phố Westminster Charles Nguyễn-mạnh-Chí

Nghị-viên thành-phố Foutain Valley Micheal Minh-Võ

Ủy-viên Sở vệ-sinh Midway city Andrew Nguyễn

Giám-đốc hội-đồng giáo-dục thành-phố Garden Grove Nguyễn-quốc-Lân

Ủy-viên giáo-dục thành-phố Westminster Xavier Nguyễn

Âm thanh – Ánh sáng – LED wallscreen:

Premiere Production

Ban nhạc: The Key

Cùng nhiều anh chị em nghệ-sĩ ở Quận Cam:

Ban Tù Ca Xuân-Điềm – Mai-lệ-Huyền – Băng-Châu – Quốc-Anh – Phượng-Mai – Hương-Thơ – Tuấn-Châu – Tiến-Dũng – Hoàng-Sơn – Đan-Vy

Được bảo trợ bởi các cơ quan truyền-thông:

Nhật báo người Việt – Radio Bolsa – Việt Links TV & Radio – Hệ thống truyền thông Việt – Mỹ – VNCR Radio – Vietface TV – Viet Sky TV – Viet Pho TV – NT10 TV – TNP Channel – Facebookers and youtube creators: Benny-Trương – Tân-Thái – Nghê-Lữ

Liên-lạc ban tổ-chức:

714 657 1694

Email: trannhatphongdaodien@yahoo.com

black avril, Tưởng-niệm Tháng tư đen Trả lại lịch-sử cho Việt-Nam Cộng-Hòa

hopbaotuongniemthang4den2019.pdf

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site