lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

The Punishment of Xi Jinping and the Chinese Communist Party by the Magnitsky Act

Sign this petition: https://petitions.whitehouse.gov/petition/punishment-xi-jinping-and-chinese-communist-party-ccp-magnitsky-act  

Created by V.Q. on August 19, 2018

Since the CCP has appeared in 1921 until Xi Jinping took command in 2012, Xi and the CCP have inflicted horrible crimes against world humanity including the peoples of Vietnam, Cambodia, Laos, Uyghurs, Tibet, Mongolia, Falun Gong. Note that Xi became a dictator-for-life of China in 2017

Notably, The CCP committed 31 crimes of genocide, invasion of war, destruction of marine environment; Most recently, Xi Jinping pardoned 200,000 prisoners with life sentences and sent them all to Vietnam to rob, rape women, kill Vietnamese people who protested against the 99-year SAEZ Bill.

We urge the US government to punish dictator Xi Jinping and the CCP by exercising the Magnitsky Act to uphold the justice to the millions of innocent victims who died horribly under the CCP’s bullets for decades.

***

Tiếng Việt: Từ ngày đảng cộng sản Tàu xuất hiện năm 1921 cho đến ngày Tập Cận Bình nắm quyền chỉ huy năm 2012, họ Tập và Tàu cộng đã gây nên muôn vàn tội ác đối với nhân loại nói chung, các dân tộc Việt Nam, Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ, Pháp Luân Công, Phi Luật Tân, Cao Miên, Ai Lao v.v....Năm 2017 họ Tập tự biến thành nhà độc tài thống trị vĩnh viễn nước Tàu.

Tiêu biểu là 31 tội ác diệt chủng, phát động chiến tranh xâm lược, tàn phá môi trường biển, cướp bóc tài nguyên các nước lân cận cũng như một số nước ở Phi Châu; Họ còn đàn áp nhân quyền, hủy diệt nhân sinh không nương tay, bành trướng quyền lực để cướp đất qua kế hoạch một vành đai một con đường. Gần đây nhất Tập Cận Bình tha bổng cho 200 ngàn tù nhân chung thân và xua họ tràn sang Việt Nam để cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, giết chóc những người dân Việt Nam biểu tình chống luật đặc khu 99 năm.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy trừng trị nhà độc tài Tập Cận Bình và đảng cộng sản Tàu bằng cách áp dụng đạo luật Magnitsky để trả lại công lý cho hàng triệu triệu nạn nhân vô tội đã chết thảm khốc dưới nòng súng của họ từ mấy mươi năm qua.

Tháng 8 ngày 14 năm 2018

Trúc Lâm Việt Quốc

Cách thức ký tên:

Ghi Tên Gọi - Tên Họ & Email đang dùng. Rồi Click vào ô SIGN NOW.

2. Đợi 30 giây, tại Hộp Thư Email của Quý Vị, sẽ có 1 Email của Chương Trình tiêu đề ACTION NEEDING : VERIFY YOUR SIGNATURE. (Cần xác nhận chữ ký)

Quý Vị Open Email đó, Click vào dòng chữ CONFIRM YOUR SIGNATURE BY CLICKING HERE. (CLICK vào đây để xác nhận chữ ký của Bạn). Thế là XONG. Cảm ơn Quý Vị.

***

The Punishment of Xi Jinping and the Chinese Communist Party by the Magnitsky Act

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/the-punishment-xi-jingping-ccp-by-magnitsky-act.html

Since the Chinese Communist Party (CCP) has appeared in 1921 until Xi Jinping took command in 2012, Xi and Chinese Communists have inflicted horrible crimes against world humanity including the peoples of Vietnam, Uyghur, Tibet, Mongolia, Falun Gong, Philippines, Cambodia, Laos, etc. Note that Xi became a dictator-for-life of China in 2017.

Notably, Communist Chinese committed 31 crimes of genocide, invasion of war, destruction of marine environment, looting of resources in neighboring Asian countries as well as some countries in Africa; They also suppress human rights, destroy human lives without the feeling of sorrow and compassion; expand power to rob the land by a plan called “A belt of a road.” Most recently, Xi Jinping pardoned 200,000 prisoners with life sentences and sent them all to Vietnam to rob, rape women, kill Vietnamese people who protested against the 99-year Special-Economic-Zone Bill.

We urge the US government to punish dictator Xi Jinping and the CCP by exercising the Magnitsky Act to uphold the justice to the millions of innocent victims who died horribly under the CCP’s bullets for decades.

En ver by V.G.T

August 14, 2018
Trúc Lâm Việt Quốc

***

Phản đối thành phố Garden Grove; Nghị viên Bùi Phát lạm dụng chức vụ bán đất cho Tàu cộng - Tổng cộng 271 người đã ký tên (tính đến ngày 16-08-2018, change.org, petitions.whitehouse.gov, secure.avaaz.org)

https://secure.avaaz.org/en/petition/Steven_R_Jones_Mayor_of_

En ver by V.G.T

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site