lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Tạ Phong Tần Tốt Nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ta-phong-tan-tot-nghiep-cao-cap-ly-luan-chinh-tri.html

Tạ Phong Tần (TPT) đã tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị vào ngày 12 tháng 11 năm 2005, bằng cấp này y thị dấu rất kỹ. Tuy nhiên đã được Fabooker Song Tran phổ biến và Fabooker Ngô Kỷ phổ biến trở lại.

Trúc Lâm Yên Tử phổ biến để rộng đường dư luận...

Kể từ khi TPT sang Mỹ, đương sự chưa làm được điều gì có lợi cho công cuộc chống cộng của người Việt tỵ nạn, ngược lại còn hùa theo Bùi Phát, Tài Đỗ, Phan Kỳ Nhơn để gây nhiễu thông tin trong cộng đồng, cũng như đã chống những người chống cộng.

Tại sao các ông Nguyễn Nhơn, Tran Hung lại không chỉ trích, chống đối TPT, ngược lại gọi Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nấm độc?

Phần chúng tôi chưa hề thấy Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (MNNNNQ) đã có những hành động, lời nói làm lợi cho bạo quyền Việt cộng cũng như chống người chống cộng như TPT? Có thể đó là ý kiến chủ quan của chúng tôi chăng?

Nếu các ông Nguyễn Nhơn, Tran Hung có bằng chứng gì cho thấy MNNNNQ là lợi cho bạo quyền Việt cộng cũng như làm hại cho cộng đồng chống cộng của chúng ta, vui lòng phổ biến để rộng đường dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tay phổ biến.

Đa tạ

Trúc Lâm Việt Quốc

Tạ Phong Tần (TPT) đã tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

***

Hệ thống chùa Tầm Nguyên Thượng tọa Thích Thông Lai Diễn hành ngày 01-12-2019 ngay tại đại lộ Bolsa thành phố Westminster chống hiệp định Thành Đô bạo quyền Việt cộng và ủng hộ thị trưởng Tạ Đức Trí (tựa do Trúc Lâm Yên Tử đặt lại)

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/chua-tam-nguyen-dien-hanh-ngay-01-12-2019.html

http://hethongchuatamnguyen.org/th244ngb225oc7853pnh7853t.html

Tứ Ân,

_ Ơn Tổ Quốc
_ Ơn Thầy Tổ
_ Ơn Cha Mẹ
_ Ơn Đàn Na Tín Thí

Lời Đức Bổn Sư đã dạy những người Tu Hành theo Đạo Phật đều phải Ghi Nhớ và Thực Hành.

Mùa Lễ Thanksgiving tại Hoa Kỳ đang đến, người dân Hoa Kỳ đang tưng bừng vui vẽ để Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban cho đất nước Hoa Kỳ đầy đủ những phương tiện, những cơ hội tốt trên mãnh đất mầu mở nầy.

Chúng ta là những người VN vì giai đoạn đau thương của Dân Tộc phải lưu vong trên đất nước này, trong khi những Đồng Bào, những con người VN đau khổ vì không đủ phương tiện tài chánh để vượt biên, vì vậy cũng không có cơ hội để đi bảo lảnh và cũng không có những người thân học tập cải tạo để được đi theo diện tỵ nạn v.v… đành phải cam chịu sống trong sự áp bức bất công, bị dày xéo trong một xã hội mà lẽ phải nằm trên đầu súng của công an và những kẻ cầm quyền…

Vì Ơn Tổ Quốc, mang ơn các bực Tiền Nhân đã Dựng Nước và Giữ Nước, Ơn Thầy Tổ đã giúp cho Khai Mỡ Trí Tuệ và Lòng Từ Bi, thương tất cả đồng loại, Ơn Cha Mẹ để ngày hôm nay có tấm thân tứ đại này, Ơn Đàn Na Tín Thí đã cúng dường nuôi nấng và đã cho những mái Chùa che mưa nắng để có phương tiện Tu Học, nên Tỳ Kheo Thích Thông Lai hôm nay mượn ngày Lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ để kêu gọi tất cả người Việt Quốc Gia trên khắp Thế Giới, hãy cùng nhau tay trong tay xuống đường, để nói lên tiếng nói Tự Do Dân Chủ Chống Bất Công cho những người Việt đang còn ở trong nước bị đọa đày.

Gióng lên một tiếng nói cho các nước văn minh, các cơ quan Nhân Quyền Thế Giới biết được sự tàn bạo của đảng cộng sản cai trị. Nói lên cho khắp Thế Giới biết, người VN không chấp nhân bọn thái thú bán nước cho tàu, dưới danh nghĩa Hiệp Ước Thành Đô.

Tất cả người Việt Quốc Gia có phương tiện, hãy cùng Đồng Hành với Thượng Tọa Thích Thông Lai, Linh Mục Nguyên Thanh, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí và Tăng Đoàn Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên vào sáng ngày 01 tháng 12 năm 2019 tại Bolsa Blvd, Thủ Phũ của người Việt Tỵ Nạn.

Các vị ở các Tiểu Bang không về được, hãy Hội Họp cùng nhau tại Địa Phương của mình, đưa những Biểu Ngữ phản đối Vi Phạm Nhân Quyền, phản đối bất công của chế độ cộng sản VN đến các văn phòng của các vị dân cử tại địa phương, những Quốc Gia có Tòa Đại Sứ Trung Cộng, Tòa Đại Sứ VN, thì người Việt Quốc Gia đưa tiếng nói phản đối tại đó.

Và trong nước, những con người VN đau khổ, các bạn không còn gì để mất, theo thời gian của chế độ các bạn đang sống, tìm đâu tương lai cho con cái, tìm đâu ra cuộc sống khi chung quanh toàn là chất độc, tìm đâu ra thuốc thật để chữa căn bịnh thông thường, chớ đừng nói đến những căn bịnh ngặt nghèo, những đe dọa lấy đi sinh mạng của các bạn, của gia đình các bạn, hàng ngày bởi cướp bóc, công an tàn ác, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp không an toàn và đau đớn nhứt là thực phẩm hàng ngày, biết là có độc mà vẫn phải ăn.

Các bạn hãy cùng nhau xuống đường ngày 01 tháng 12, để Đấu Tranh cho Quyền Được Sống. Ba mươi ngày nữa thôi … khi Hiệp Định Thành Đô được thực hiện, bọn tàu cộng và các thái thú sẽ còn tàn ác gấp trăm ngàn lần bọn cộng sản VN.

_ CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI…

_ CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU… TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HÃY CÙNG NHAU BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC, HÃY CÙNG NHAU CẤT TIẾNG NÓI CHO HƠN CHÍN MƯƠI TRIỆU ĐỒNG BÀO VN BỊ ĐỌA ĐÀY ÁP BỨC.

_HÃY CÙNG NHAU XÓA ĐI SỰ CAI TRỊ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.

_ HÃY CÙNG NHAU QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG.

***

"Ghế Nguội" Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Bãi nhiệm bị "tè le" vì dân Việt đuổi chạy không kịp

PHONG TRAN

Published on Oct 3, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=WI1ekHsCUYg 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ls-nguyen-quoc-lan_bai-nhiem-bi-le-te.html

***

Lá cãi tập 5 : Trần Nhật Phong bắt "trọc phú" xin lổi vì ăn nói "mất dậy"

PHONG TRAN

Published on Sep 25, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=3A9w01yB_OA

 

 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_bat-troc-phu-xin-loi-vi-an-noi-mat-day.html

***

"Lá cãi" Số 4 : Khi trọc phú "diễu hề" gây chú ý bị phản ứng ngược!!!

PHONG TRAN

Published on Sep 19, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=b1syZZGg61c 

 

 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_khi-troc-phu-dieu-he-bi-phan-ung-nguoc.html

***

Vietstar media: Vì sao nghị viên Phát Bùi bị loại khỏi ban tổ chức "Diễn hành Tết"?

Published on Aug 16, 2019 

Chris Phan

https://www.youtube.com/watch?v=xQ363zYNcpY 

 

 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia-vi-sao-bphat-bi-loai-khoi-dien-hanh-tet2020.html

***

Vietstar media: Luật Sư Đỗ Phủ bí mật đưa vợ "giao du" với Việt cộng (?)

Published on Sep 20, 2019 

Chris Phan

https://www.youtube.com/watch?v=ZnvBRmQAW3o 

 

 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia-lsdphu-dua-vo-giao-du-voi-vc.html

***

Vietstar media: Hoạt động của Hoàng Kiều, Phát Bùi, Tài Đỗ...có lãnh đạo Việt cộng chỉ đạo (?)

Published on Sep 5, 2019 

Chris Phan

https://www.youtube.com/watch?v=bTmwYn4D2gU 

 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia-hoat-dong-hkieu-pbui-tdo-co-vc-chi-dao.html

***

Thành phố Westminster sẽ kiện tp Hoàng Kiều

Streamed live on Sep 13, 2019  

VY MEDIA DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ

https://www.youtube.com/watch?v=t0eLDApmc-E 

 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tp-westminster-se-kien-hoang-kieu.html

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site