lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Vote No Recall

http://www.truclamyentu.info/vote-no-recall2020.html

westminster vote no recall, california, usa, mayor tri ta, kimberly ho, Charlie Chi Nguyen

https://vote-no-recall.com/ 

Support: https://secure.anedot.com/tri-ta-for-mayor/donate 

Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 13: Sắc Lệnh Hai Điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN): Chống Bãi Nhiệm và Nghị Quyết Chống Nghị Quyết 36

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/sac-linh-hai-diem-cua-viet-cong.html

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Đây là loạt bài Cậy Đăng Không Trả Tiền về những vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng. Các báo chí Việt ngữ hầu hết không muốn đăng vì nhiều lý do khác nhau. Tôi mong các bạn hãy tiếp tay phổ biến bài viết này trong khả năng của các bạn để giải quyết bế tắc này.

Hành Trình Đối Đầu với Cộng Sản Việt Nam (CSVN)

Trọng tâm tiêu diệt hay khống chế cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không phải là điều gì mới mẻ đối với CSVN. Ngay cả trong cuộc chiến Việt Nam, họ đã xử dụng phương pháp đó để gầy dựng các thành phần phản chiến từ trong giới sinh viên Việt Nam du học tại nhiều quốc gia tây phương. Ngay từ ngày đầu của cuộc di tản hay vượt biên từ năm 1975 và trải qua nhiều làn sóng di tản khác, họ đã cài người trong số những thành phần tỵ nạn này với đầy đủ những biện pháp kiềm chế qua thân nhân hay các hình thức khác ngay từ Việt Nam. Trong các đợt định cư qua các chương trình tù nhân cải tạo hay đoàn tụ gia đình, đã có bao nhiêu trường hợp bị tráo đổi hồ sơ hay gài người của CSVN trong số những người đi định cư.

Mục tiêu này đã có ngay từ đầu cho dầu có hay không có Nghị Quyết 36 (NQ36). NQ36 được ban hành năm 2004 chỉ cụ thể hóa chính sách của CSVN qua nhiều chương trình và phương pháp để đạt được mục tiêu gây rối loạn hay chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại hay tối thiểu là khống chế hay làm tê liệt cộng đồng này qua nhiều chiêu bài khác nhau như chống cộng, yêu nước, xóa bỏ hận thù, xây dựng đất nước, đoàn kết, v..v.. Để đối phó với với mục tiêu của NQ36, cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi đã liên tục và đồng loạt có những hành động cụ thể và chính thức để vô hiệu hóa mục tiêu của NQ36 như: vận động cho các nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, nghị quyết chống các viên chức CSVN lai vãng trong các khu vực có đông người Việt Nam, nghị quyết chống treo cờ cộng sản, nghị quyết chống các hoạt động có lợi cho cộng sản, hay các nghị quyết bênh vực các mục tiêu truyền thống của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại như thuyền nhân Việt Nam, nạn nhân chế độ cộng sản, tự do tôn giáo, tự do dân chủ, v..v..

Tác giả và thành phần vận động chính cho các nghị quyết này thường là các vị dân cử gốc Việt và thành phố Westminster hay khu vực Little Saigon là nơi xuất phát của hầu hết các nghị quyết nêu trên. CSVN vẫn rất cay cú mỗi khi một nghị quyết này được thông qua tại Little Saigon hay hàng trăm nơi khác trên toàn Hoa Kỳ. Mỗi lần như vậy họ đều phải bó tay trước sức mạnh chính trị và sự ý thức của cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi, đặc biệt là tại khu vực Little Saigon. Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đã biết xử dụng sức mạnh chính trị của mình để đứng vững trong cuộc đấu trí đã kéo dài hơn 40 năm qua.

Trong cuộc tranh chấp gần đây tại thành phố (TP) Westminster, người ta thấy xuất hiện các thành phần thân cộng đội lốt truyền thông đã ra mặt tham dự hỗ trợ hay tiếp tay với nhiều thành phần tranh chấp với mục tiêu gây chia rẽ hay phân tán cộng đồng ra nhiều thành phần quan điểm đối chọi nhau. Các thành phần đối nghịch nhau này dựa trên các diễn đàn truyền thông đội lốt này để tiếp tục đánh phá và tiêu diệt lẫn nhau. Kết quả sau cùng là cộng đồng bị chia rẽ và ngư ông CSVN ngồi không thủ lợi.

Để đối phó với hiện tượng này, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã thông qua nghị quyết 4953 vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 https://www.facebook.com/100000147737230/posts/2849675105047386/ hay https://lfweblink.westminster-ca.gov/WebLink/DocView.aspx… thường được gọi là nghị quyết chống NQ36, nhằm vạch mặt và phơi trần các thành phần đội lốt này và những hành động và hậu quả đang xảy ra trước mắt và kêu gọi cộng đồng cư dân hãy đề cao cảnh giác và có những hành động đối phó thực tế.

Ngay sau khi nghị quyết này được thông qua, các thành phần truyền thông đội lốt này như đĩa phải vôi đã cực lực lên tiếng phản đối và càng tỏ ra trắng trợn hơn trong việc chia rẽ cộng đồng với hy vọng triệt tiêu nghị quyết này. Đáng kể hơn hết là Đảng CSVN đã ra tay để bảo vệ NQ36 và hỗ trợ các thành phần truyền thông đội lốt này. Họ còn đi xa hơn một bước là chỉ đạo mục tiêu vận động bãi nhiệm tại TP Westminster để tận diệt mọi gốc rễ của thành trì chống cộng. Đó là mục tiêu và là chủ đề của bài viết này.

Cộng Sản Việt Nam đã hiện rõ bàn tay lông lá.

Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã chính thức nhập cuộc một cách lộ liễu. Nhật Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN đã đăng một bài xã luận trực tiếp phản đối nghị quyết chống nghị quyết 36 và hỗ trợ cuộc vận động bãi nhiệm tại TP Westminster. https://nhandan.com.vn/…/41699402-loi-dung-la-bai-chong-con…. Đây là lần đầu tiên một cơ quan ngôn luận có thẩm quyền nhất tại Việt Nam đã ra mặt can thiệp vào một cuộc tranh cãi chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt đối tượng là cả ba vị dân cử gốc Việt. Bài xã luận này đã đề ra hai mục tiêu rõ ràng, đó là (1) hỗ trợ cuộc vận động bãi nhiệm, và (2) chống lại nghị quyết chống NQ36.

Đảng CSVN đã nhìn nhận ra rằng thành công trong cuộc vận động bãi nhiệm là cơ hội duy nhất họ có được để triệt tiêu thành trì của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại hải ngoại. Sự thành công này sẽ có tác dụng thanh lọc các lớp dân cử sắp tới tại Westminster cũng như các thành phần dân cử hỗ trợ cộng đồng tỵ nạn Việt Nam trong khu vực Little Saigon. Đây là cơ hội ngàn vàng mà họ chưa bao giờ có được trong suốt hơn 40 năm qua.

Bên cạnh đó, mục tiêu chống lại NQ36 là để bảo vệ các thành phần thân cộng của họ đang hoạt động trong các khu vực dầu sôi lửa bỏng cũng như ngăn ngừa nghị quyết này có thể lan tràn đến các thành phố khác như họ đã thấy đối với nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ hay nghị quyết chống viên chức CSVN lai vãng trong các khu vực có đông người Việt Nam.

Phản ứng của thành phần phá hoại cộng đồng

Ngay sau khi sắc lệnh hai điểm này được ban hành, các thành phần truyền thông đội lốt hay phá hoại cộng đồng đã ra mặt gia tăng mức độ hành động của họ để nhắm vào mục tiêu thi hành hai điểm trọng tâm trong sắc lệnh này. Hãy xem kỹ các hiện tượng này.

Hiện Tượng Tỷ Phú Hoàng Kiều

Nếu theo dõi tất cả các phát ngôn, talk how, hành động hay thông điệp trên nhiều diễn đàn khác nhau, người ta thấy ông tỷ phú này chỉ nhắm vào hai mục tiêu chính mà thôi, đó là bãi nhiệm và nghị quyết chống NQ36. Bên cạnh việc bỏ ra hàng triệu dollar để vận động cho bãi nhiệm, ông tỷ phú này đã luôn nhắc đến nghị quyết chống NQ36, vịn cớ rằng nghị quyết này đã nhắm vào ông ta. Một người có kiến thức, biết đọc văn bản tiếng Anh hay tiếng Việt thì biết rõ là nghị quyết này không nhắm vào ông ta, nhưng ông ta có thể chỉ dùng cái cớ đó để liên tục chỉ trích và vận động chống lại nghị quyết này.

Không những đặt ra mục tiêu bãi bỏ nghị quyết này một khi ông ta thành công trong việc sắp đặt các chức vụ thị trưởng hay nghị viên trong thành phố Westminster, ông tỷ phú này còn đưa ra mục tiêu sửa đổi luật tự do ngôn luận, tự do phát biểu hay mạ lỵ để ông ta có thể tự do phát đơn kiện bất cứ ai nói xấu về ông ta mà không bị kiện ngược lại để buộc ông ta phải trả tiền vì kiện người vô cớ hay chỉ để bịt miệng thiên hạ (anti-strategic litigation against public participation – anti-SLAP).

Thực sự không thể biết được là vô tình hay cố ý, hiểu biết hay không hiểu biết mà ông tỷ phú này đã thi hành đúng hai điểm mà sắc lệnh của Đảng CSVN đã đưa ra. Mộng ước của ông tỷ phú này rõ ràng là vô căn cứ, nhưng rất buồn là trong cộng đồng Việt Nam vẫn có người mong rằng ông ta sẽ thành công.

Hiện Tượng Nguyễn Phương Hùng

Cũng giống như ông tỷ phú Hoàng Kiều, nhân vật Nguyễn Phương Hùng đã luôn vỗ ngực và tự xưng nghị quyết chống NQ36 là nhắm vào ông ta và liên tục đặt vấn đề về nghị quyết này cùng với vận động bãi nhiệm trong phần lớn các chương trình talk show trên chương trình KBC Hải Ngoại của ông ta. Khuynh hướng phổ biến tin tức một chiều của nhân vật này cho thấy đây không phải là một cơ quan truyền thông thực sự mà chỉ là một bình phong để thực hiện các mục tiêu mà ông ta thường nói đến trên diễn đàn riêng biệt của ông ta. Trọng tâm của các chương trình một mình, một chợ và một chiều của ông ta chỉ đáp ứng hai mục tiêu của sắc lệnh hai điểm của CSVN mà thôi.

Trong một thời gian gần đây, ông ta đã tích cực chống lại cuộc diễn hành Tết tại Westminster vì cuộc diễn hành này được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ba vị dân cử gốc Việt tại Westminster cũng như nhiều vị dân cử gốc Việt khác. Nhưng rồi ông ta nhận ra rằng đó là hành động chó sủa trăng rằm tháng 8 nên thôi không nói đến nữa. Tuy nhiên, nỗ lực đó cũng không ngoài mục đích vận động cho cuộc bãi nhiệm tại Westminster, vì sự thành công của cuộc diễn hành này sẽ có liên hệ trực tiếp đến cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster.

Không ai có thể nghi ngờ là nhân vật này đã tích cực vận động cho hai mục tiêu vận động bãi nhiệm và nghị quyết chống NQ36 của ông ta.

Hiện Tượng Khải Đào

Đây là nhân vận đã loay hoay trong lãnh vực truyền thông nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây cũng nhập bọn vào nhóm Youtube với mục tiêu vận động bãi nhiệm và chống đối nghị quyết chống NQ36. Ông ra tranh cử nhiều lần và đều bị thất bại. Hiện nay ông đang ghi danh tranh cử vào một chức vụ nghị viên trong trường hợp cuộc vận động bãi nhiệm thành công.

Mới đây ông ta đã bị chống đối khi có mặt tại buổi xuống đường của đoàn Phật tử của Hòa Thượng Thích Thông Lai tại trường tiểu học Warner tại Westminster. Khải Đào đã vịn vào cớ này mà cáo buộc rằng nghị quyết chống NQ36 của thành phố đã tạo ra tình trạng chống cộng hung hăng như ông ta cáo buộc và qui trách nhiệm cho Hội Đồng Thành Phố đã thông qua nghị quyết này. Thực ra, nhân vật Khải Đào này đã từng nổi tiếng là lội ngược dòng với cộng đồng Việt Nam từ lâu và sự có mặt có tính cách thách thức một cách dở ngươi của ông ta tại một buổi xuống đường chống cộng hăng say như vậy đương nhiên là sẽ đưa đến sự thách thức, cãi cọ và sĩ vã. Khải Đào đã mặc nhiên thóa mạ các vị lãnh đạo tinh thần và các phật tử với những từ ngữ thô bạo như lũ côn đồ, du côn, đầu trọc. Tuy nhiên, nhóm này đã không hề đụng chạm đến thân xác ông ta. Đây là hiện tượng xảy ra rất thường tại khu phố Little Saigon nếu ai hiểu được tâm trạng của những cư dân này đối với những ai được coi là cộng sản hay có khuynh hướng thân cộng.

Tóm lại, đây chỉ là cái cớ để xuyên tạc về nghị quyết chống NQ36 cộng với mục tiêu vận động hỗ trợ bãi nhiệm chứ không phải một sự việc tấn công hay bạo động như ông ta cáo buộc.

Phản ứng của cộng đồng

Một điều rất ngạc nhiên là với sự tràn ngập của các thế lực nhằm triệt tiêu cộng đồng như mọi người đang chứng chiến hiện nay, hầu như không có một tiếng nói nào từ các thành phần lãnh đạo nồng cốt trong cộng đồng. Các chủ tịch cộng đồng như ông Phát Bùi thì coi như không tính vì chính ông ta còn tuyên bố trên các diễn đàn Youtube cho rằng những phát biểu của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều nhằm thóa mạ các lực lượng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hay bôi bác chính nghĩa chống cộng của cộng đồng Việt Nam chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các cơ quan truyền thông Việt Nam thì bị phân tán bởi áp lực của tiền bạc từ phía ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Một số các cơ quan truyền thông khác vẫn kiên cường chống lại áp lực của tiền bạc này, nhưng áp lực của tiền bạc sẽ có lợi thế hơn chính nghĩa và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng.

Có một điều đáng buồn là các nhóm cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) chỉ đủ can đảm để tuyên bố là không can dự vào vấn đề này. Hành động này tương tự như một người cha có hai đứa con đang tranh cãi nhau, nhưng khi chó sói đến vồ đi một đứa, người cha không dám ra tay vì sợ đứa con này nghĩ mình thương hay ghét đứa kia. Vậy mà họ vẫn thích mặc bộ quân phục có mang phù hiệu có dòng chữ rất lớn là Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.

Cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi, đặc biệt là các cư dân tại TP Westminster, phải tự lo cho chính mình. Chúng ta không thể trông mong gì vào các cấp lãnh đạo cộng đồng, truyền thông Việt Ngữ hay các nhóm “mang danh” cựu quân nhân VNCH.
https://www.facebook.com/100000147737230/posts/3183749508306609/

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site