lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Lý Tống Ó Đen đã về với Tổ Quốc Không Gian

Ly tong o den, air force of the Republic of Vietnam

Anh hùng Lý Tống Ó Đen 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ly-tong-o-den-da-ra-di.html

Người anh hùng Lý Tống Ó Đen, một chiến sĩ quốc gia anh-hùng, can-đảm, luôn trung thành với lý tưởng chống cộng đến cuối cuộc đời đã vĩnh viễn ra đi lúc 9 giờ 16 phút tối ngày 05 tháng 04 năm 2019, hưởng thọ 74 tuổi.

Tờ báo bưu-điện nam Tàu (South China Morning Post) buổi sáng đã đăng tin sự từ-trần của anh-hùng Lý-Tống tại tiểu-bang California, Hoa-Kỳ với tựa-đề Ex-fighter pilot Ly Tong, who hjacked Vietnam Airline plane with plastic kinife and coat hanger before parachuting into swamp, dies at 74.

Anh đã hội ngô cùng các anh hùng Không-Quân Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn-huy-Ánh, Trần-thế-Vinh cùng hàng vạn anh hùng bất tử khác của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hội sử-học Việt Nam chân thành gởi lời chia buồn đến quý gia quyến anh hùng Lý Tống.

Nguyện cầu hương linh của anh an hưởng nơi cõi vĩnh-hằng.

Tháng 4, ngày 8 năm 2019

Trúc Lâm Việt Quốc, hội sử-học Việt Nam

 


 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site