lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thông báo thay thư mời: Lễ tưởng-niệm cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/le-tuong-niem-tong-thong-ngo-dinh-diem-4-11-18.html

Lễ tưởng-niệm cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm

 

BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM do CĐNVTD/NSW  tổ chức lúc 11giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 tại TTSHCĐ số 6-8 Bibbys Place Bonnyrigg NSW. AUSTRALIA.

LỄ CẦU HỒN

Hội Thân hữu người Việt Quốc Gia Tỵ nạn Cộng sản NSW/Úc Châu

Số 42B Brandon Ave Bankstown, NSW 2200
Tel : 02 97967162 Mob : 0405328639

Hội chúng tôi mỗi năm đều tổ chức Lễ Giổ Câu Hồn Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và Bào Đệ . Đồng thời cầu nguyện cho các Linh hồn Quân Dân Cán Chính và Quân đội Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, cùng các Linh hồn Đồng Bào đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm Tự Do, cũng như cầu nguyện cho Các Chiến Sĩ Đồng Bào đã bỏ mình vì chế độ cộng sản Việt Nam.

Thánh lễ Cầu Hồn sẽ được Tổ Chức tại: Thánh Đường Our Lady of The Rosary

Địa Chỉ : 18 Vine St , Fairfield ,NSW 2165 ( gần Fairfield Station )

Thời gian : lúc 19 pm ( 7 gìơ tối ) , ngày thứ sáu , 9/11/2018.

Trân trọng kính mời qúy vị đại diện các tôn giáo,hội đoàn, đoàn thể, truyền thông và đồng bào bớt chút thì giờ đến tham dự, sự hiện diện diện của qúy vị nói lên lòng tri  ân Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Người đã yêu nước thương dân, suốt cuộc đời hy sinh phục vụ Tổ Quốc và cũng cầu nguyện cho các LINH HỒN đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa để chúng ta được an vui.     

Thay mặt Ban Tổ Chức ,
Hội trưởng
Lê văn Thái Phone: 0402115048 Email: thai_le12@hotmail.com
Phụ tá : Phạm văn Thông , Email :thongvanpham@33@yahoo.com
Liên Nguyễn Email: liennguyen2907@7mail.com

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site