lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Hậu biểu tình Đàm Vĩnh Hưng ở Bolsa: Tố cáo ông Phan Kỳ Nhơn có mưu đồ

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hau-bieu-tinh-chong-dvh-o-bolsa.html

 

Vụ biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng và tầng ngầm chính trị Bolsa

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bieu-tinh-chong-dam-vinh-hung_tang-ngam-chi-tri-bolsa.html

 

***

Tóm tắt: Nguyễn Phú Trọng GIẢ, một nhân viên gián điệp của cục tình báo Hoa nam sẽ nhậm chức chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Chỉ còn hai ngày nữa số phận Việt Nam hoàn toàn nằm trong tầm tay quyết định của người Việt Nam... Nếu không muốn Việt Nam trở thành bãi chiến trường giữa Liên quân Hoa Kỳ cùng đồng minh chống lại Tàu cộng, ngay bây giờ người dân Việt Nam hãy mạnh mẻ đứng lên biểu tình chống đối; Đồng thời các lực lượng quân sự Cộng sản Việt Nam hãy tích cực hợp tác với Liên Quân để tập trận ngoài biển Đông và Tập Cận Bình sẽ không có cớ gì để xua quân vào xâm lăng Việt Nam được. -ngưng trích-

Mời nghe:  

Hòa thượng Thích Thông Lai_Nguyễn Phú Trọng GIẢ sẽ nhậm chức Chủ Tịch Nước vào ngày 23/10

 

HT Thích Thông Lai công bố TIN MẬT TBT Nguyễn Phú Trọng không thể XUẤT HIỆN tại kỳ họp thứ 6 

 

***

Tóm tắt: Phan Kỳ Nhơn cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa, rồi kêu gọi người dân biểu tình chống ; Trong cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, Phan Kỳ Nhơn cho người ra để khiêu khích cảnh sát. Lẽ đương nhiên cảnh sát phải thi hành nhiệm vụ của họ. Và ông Nhơn dùng sự kiện này để làm khó thị trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí cũng như ông Tyler Diệp với mục đích ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử sắp diễn ra trong hai tuần nữa...-ngưng trích-

Mời nghe: 

Giải mã đám «thổ tả» gốc Việt kỳ 25: Cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa rồi biểu tình chống

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/giai-ma-thoi-su_tran-nhat-phong_cho-dam-vinh-hung-vao-bolsa-roi-bieu-tinh.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site