lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Thư của Bác sĩ Trần Quốc Hưng gửi Thượng toạ Thích Giác Đẳng về hướng giải quyết sự xung động của Văn phòng II Viện Hoá Đạo bằng con đường đạo hạnh và pháp lý

Lời giới thiệu: Trong những ngày tới, Trang Nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sẽ mở thêm mục “Tâm tình Phật tử Bốn phương” để đăng tải những ý kiến, nỗi lòng, cùng suy nghĩ của người Phật tử trước hiện trạng loạn động đang vô tình hay cố ý phụ tay với Nhà nước Cộng sản âm mưu tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Âm mưu đã biến thành chính sách khủng bố và đàn áp GHPGVNTN suốt 40 năm qua tại Việt Nam.

Hôm nay chúng tôi xin đăng tải Thư của Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng gửi Thượng toạ Giác Đẳng và luật sư Steven Điêu đề xuất hướng giải quyết êm thấm theo tinh thần Phật giáo.

Do gần đây, nội bộ Giáo hội ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nỗi lên sự xung động tại Văn phòng II Viện Hoá Đạo kể từ khi Thượng toạ Giác Đẳng viết thư xin từ chức Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ hôm 4-8. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành Quyết Định số 20 ký ngày 8-8 chấp nhận sự từ chức này.

Việc từ chức và chấp nhận từ chức là chuyện bình thường của mọi tổ chức ngoài đời hay trong tôn giáo, khi người từ chức vì đau yếu, thiếu khả năng hay bất đồng ý kiến liên quan đến lập trường, đường lối của tổ chức. Chuyện đã xẩy ra một lần vào cuối năm 2013. Nhưng lần này trở nên phức tạp, vì có sự can dự của pháp lý Hoa Kỳ.

Do chỉ thị của Đức Tăng Thống, tháng 7 năm ngoái, 2014, Văn phòng II Viện Hoá Đạo đăng bạ pháp lý tại tiểu bang Texas để có thể đứng tên mua chùa Phật Quang làm trụ sở của Văn Phòng II, thay vì một cá nhân Tăng hay Cư sĩ, mà hậu quả dẫn tới tình trạng đã xẩy ra trong quá khứ, là khi có vấn đề, thì sở hữu chủ cá nhân chiếm đoạt ngôi chùa chung ấy. Ba người đề cử vào Ban Quản trị khi đăng bạ ngày 3-7-2014 gồm có TT Giác Đẳng, Cư sĩ Ỷ Lan và Cư sĩ Trần Đình Minh.

Thư từ chức của Thượng toạ Giác Đẳng viết ngày 4-8 với những hứa hẹn viết như sau:

THƯ TỪ CHỨC

“August 4, 2015

“Ngưỡng bạch Đức Tăng thống

“Kính bạch Hoà thượng quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo

“Con, tỳ kheo Giác Đẳng, nhận thấy sự bế tắc trong hiện tình Giáo hội chỉ còn cách từ nhiệm, để Phật sự chung được tiếp tục đi tới, nên xin từ nhiệm tất cả chức vụ trong Giáo hội. Dù thế nào thì con cũng tiếp tục ủng hộ nỗ lực phục hoạt GHPGVNTN và tôn chỉ hộ pháp, hộ quốc và hộ dân.

«Xin giáo hội sớm thỉnh cử người thay thế để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong vòng ba tuần lễ.

«Tất cả những sinh hoạt truyền thông của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo như radio, truyền hình, nguyệt san sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của vị kế nhiệm.

«Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý Giáo hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao.

«Nếu giáo hội cần thì chương trình Đại Học Hè Phật Giáo vẫn tiếp tục tổ chức tại chùa Pháp Luân và con sẽ tổ chức bằng tất cả khả năng có được.

«Đại Hội Khoáng Đại kỳ 10 tại San Jose cần có những quyết định cụ thể trước khi có thông bạch.

«Nguyện cầu Phật Pháp trường tồn và GHPGVNTN sớm vượt qua pháp nạn.

Kính

Tỳ kheo Giác Đẳng  »

Thế nhưng lời hứa mà chúng tôi bôi vàng trên đây không được thực hiện. Hoà thượng Huyền Việt được Đức Tăng Thống và Viện Hoá Đạo công cử làm Xử lý thường vụ đến gặp TT Giác Đẳng mong giải quyết trong sự hoà ái về việc bàn giao. Kể cả nợ nần Hoà thượng sẽ phụ trách. Nhưng TT Giác Đẳng từ khước. Trái lại Thượng toạ vẫn họp hành, quyết định mọi Phật sự hải ngoại ở Văn Phòng II Viện Hoá Đạo y như thời Thượng toạ còn tại chức.

Ngày 18-8, sau khi từ chức 14 ngày, Thượng toạ triệu tập một buổi họp gồm những người LẠ, không có chức vụ gì trong Văn phòng II Viện Hoá Đạo để đưa 6 thành viên mới toàn Người Lạ vào Ban Quản trị của tổ chức đăng bạ pháp lý năm ngoái. Cư sĩ Ỷ Lan là một trong 3 người có chân trong Ban Quản trị đầu tiên, không được mời họp. Nói về luật pháp Hoa Kỳ, thì đây là việc làm bất hợp pháp. Một ngày sau, TT Giác Đẳng viết thư cho Cư sĩ Ỷ Lan yêu cầu bỏ phiếu đồng thuận cho 6 Người Lạ này. Cư sĩ Ỷ Lan hồi âm yêu cầu Thượng toạ gửi cho xem Nội quy / Bylaws có khoản nào cho phép Thượng toạ triệu tập buổi họp trong 24 tiếng đồng hồ? và quyền ra tối hậu thư phải đồng ý hay không việc đưa 6 người lạ vào Ban Quản trị trong vòng 24 tiếng đồng hồ  ?

TT Giác Đẳng hồi đáp rằng, nếu không chịu bỏ phiếu thì sẽ bị xem như phiếu trắng, nhưng chẳng cung cấp bản Nội quy / Bylaws như Cư sĩ Ỷ Lan đòi hỏi. Phải chăng vì lẽ đăng bạ pháp lý nhưng suốt năm qua Thượng toạ không hề nộp Nội quy Hội cho nhà đương cục! Những buổi họp sau đó, Thượng toạ tự biên tự diễn bất chấp luật pháp, không có Bylaws, chia chác chức vụ cho nhau. Ông luật sư Steven chưa một ngày làm thành viên GHPGVNTN được Thượng toạ trao cho chức Chủ tịch Ban Quản trị điều hành Văn phòng II VHĐ GHPGVNTN!

TT Giác Đẳng vẫn tiến hành Đại hội tháng 10 mặc dù Đức Tăng Thống cũng như Viện Hoá Đạo không công nhận việc làm này. Trong cuộc phỏng vấn ngày  14-9, Đức Tăng Thống nói rõ là Đại hội này bất hợp pháp, đặc biệt nếu gọi là «Khoáng Đại» như trong Cẩm Nang Thượng toạ đang cho phổ biến). Lý do là từ ngày 4-8 Thượng toạ không còn chức vụ gì trong GHPGVNTN hải ngoại. TT tuyên bố rằng Đại hội trình bày việc tạo mãi chùa Phật Quang cho những người đã cúng dường tài chánh hay cho mượn để tạo mãi chùa Phật Quang. Chuyện mà chỉ cần một báo cáo gửi đi là đủ.

Nhưng điều quan trọng mà bức thư của Bác sĩ Trần Quốc Hưng lưu ý đưa ra, là bản Nội quy / Bylaws do ông «Chủ tịch» Steven Điều cùng với 5 Người Lạ trong cái gọi là Ban Quản trị thực hiện, đang biến một tổ chức tôn giáo là Văn phòng II Viện Hoá Đạo GHPGVNTN thành một tổ chức chính trị, khi đọc rõ mục tiêu của Ban Quản trị có những sinh hoạt ngoài phạm vi tôn giáo. Nguy hiểm hơn, ngày nào tổ chức giải tán thì tài sản sở hữu của hội sẽ trao tặng cho một đảng phái chính trị hay các nhà hoạt động chính trị. Xin vào Link sau đây: http://pttpgqt.org/wp-content/uploads/2015/09/Steven-Dieu-Bylaws-2015.pdf để đọc toàn văn 14 trang Nội quy /Bylaws của luật sư Steven Điêu, mà Bác sĩ Trần Quốc Hưng bình luận.

Thêm nữa, bản chất của tổ chức đăng bạ không dân chủ tí nào, vì hội viên chỉ có quyền đóng tiền ủng hộ và góp ý kiến. Nhưng không có quyền biểu quyết việc gì của hội. Toàn quyền biểu quyết nằm trong tay TT Giác Đẳng ông Trần Đình Minh và 6 người lạ mới đưa vào. Chẳng dính dáng gì đến GHPGVNTN có truyền thống lịch sử và bề dày đạo lý.

Vì hiểm nguy phá hoại tôn giáo này, mà chúng tôi xin phép Bác sĩ Trần Quốc Hưng cho phổ biến bức thư Bác sĩ gửi TT Giác Đẳng và những người lạ trong Ban Quản trị do ông luật sư Steven Điêu đứng đầu, mà Bác sĩ đưa lên mạng ngày 24-9-2015.

Thật hiếm khi đọc dược một bức thư mang tinh thần lục hoà của Phật giáo từ lý luận đến hướng giải quyết. Một bức thư kết hợp trọn đủ vừa đạo hạnh vừa pháp lý.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

THƯ CỦA BÁC SĨ TRẦN QUỐC HƯNG GỬI THƯỢNG TỌA GIÁC ĐẲNG

Kính bạch Thầy Giác Đẳng,

Con xin phép được kính chúc Thầy mạnh khỏe. Từ lúc con đến thăm Thầy ở chùa đến nay đã hơn một tháng, con biết Thầy đã rất bận rộn. Con vẫn hằng nhớ lời Thầy dạy là làm Phật sự thì phải bình tâm. Con muốn viết vài dòng để thăm Thầy và cũng cúi đầu xin Thầy, đã đến nước này, thì thôi mình phủi áo ra đi. Vua Trần Nhân Tông còn bỏ nguyên cả ngai vàng. Một cái chức thành viên Ban Quản Trị con biết chẳng có gì đáng để Thầy phải lưu luyến. Một bước ra đi, Thầy sẽ cứu nguy cho toàn thể Giáo Hội. Cá nhân con sẽ dùng Pháp Luân làm nơi nương tựa và luôn luôn nhớ đến Thầy như là gương sáng cho con để suốt đời tu thân dưỡng tánh.

Kính thưa quí anh trong Hội Đồng Quản Trị,

Đối với quí anh, Minh Phúc là bậc hậu bối về đường đời cũng như đường đạo. Ngay từ lúc đầu, Minh Phúc vẫn tin rằng cái tổ chức UBCV – GHPGVNTN là một cái thuyền tạm đủ để đưa chúng ta qua đến bến bờ mới. Quí anh, những người có danh vọng và sự nghiệp mà bỏ thời giờ và công sức ra lèo lái con thuyền này, là những người đáng được thán phục. Ước mong sao sau này, Minh Phúc sẽ có dịp ngồi cùng quí anh vui cười vỗ tay hát bài Sen Trắng. Hôm nay, Minh Phúc xin thưa với quí anh là mình đã lầm. Minh Phúc xin được chia sẽ nguyên do cùng quí anh vì Minh Phúc nghĩ, nếu mình lầm thì biết đâu quí anh cũng vậy? Trong khi đó những thư mà Minh Phúc có viết trước đây biết đâu đã làm ảnh hưởng sai lạc cho người khác. Nếu biết mà không đính chính thì đúng là làm ác vậy.

Cũng như mọi sự lường gạt tinh vi, nó bắt đầu bằng một vài chuyện nhỏ nhặt. Đầu tiên, về vấn đề chính danh, tên gọi của tổ chức là một sự tráo danh của Giáo Hội mẹ ở Việt Nam. Từ khi sáng lập, đã có lời kêu gọi là danh từ hải ngoại  (overseas) được cộng vào với danh xưng của tổ chức nhưng đã không được đáp ứng. Đây là manh nha của một soán nghịch. Suốt hơn một năm trời, tổ chức đã không có một nội qui chỉ đạo, mặc dầu người đăng bạ hiểu được nhu cầu cần thiết của nó. Không có nội qui đưa đến những mập mờ về mục đích, hệ thống quản trị, đường lối điều hành, và nhất là biện pháp tài chánh.

Cơ hội đến khi Luật Sư Steven Dieu, hiểu được những vấn nạn của Giáo Hội và tâm thức vô vị lợi của TT Giác Đẳng, vận động Thầy và quí anh để nắm lấy vai trò lãnh đạo của UBCV – GHPGVNTN. Quí anh, một phần vì tâm hồn trong sáng của những người Phật Tử, một phần vì cảm kích tài năng và sự năng động của Luật Sư, nhẹ dạ đưa chiếc thuyền UBCV – GHPGVNTN cho một người mà quí anh chị nghĩ, nhờ vào khả năng luật pháp, có thể lèo lái qua những sóng gió đương thời. Minh Phúc nghĩ, nếu như đứng vào vị trí của quí anh, chắc Minh Phúc cũng không làm khác.

Nhưng để trả lại thành tâm của quí anh chỉ là những man trá. Man trá đầu tiên là việc bầu cử quí anh vào Hội Đồng Quản Trị đã không được thực hiện đúng pháp luật. Là người cố vấn, Luật Sư đã không giải thích là muốn bầu thì phải họp Hội Đồng Quản Trị đầu tiên, mà muốn họp thì phải có thư hẹn ít nhất là trước 3 ngày. Như quí anh đã biết, quí anh được bầu vào HDQT ngày 18/8. Sáng 19/8 luc 5:56 AM, mới có một kêu gọi mời HDQT cũ họp vào lúc 10:00 AM  (4 giờ sau) để thông qua danh sách của HDQT mới, một hình thức đặt cái cày trước con trâu  (xin lỗi quí anh, tiếng Việt của Minh Phúc lâu ngày không dùng, không được trau chuốt). Buổi họp này xảy ra vào ngày 20/8, một ngày sau lời mời, như vậy là phi pháp. Danh sách này đã được Luật Sư trình với tiểu bang vào ngày 22/8  (xem Nonprofit Periodic Report). Những buổi họp sau đó chỉ là giả tạo vì ván đã đóng thuyền rồi. Luật Sư chắc cũng không có trình với quí anh là dựa trên luật pháp đăng bạ của tiểu bang Texas, muốn tăng số lượng của HDQT từ 3 lên 9, UBCV – GHPGVNTN cần phải có một bổ túc nội qui  (xem Sec. 22.103 của Business Organizations Code), mà lúc đó đâu có nội qui, lấy gì mà bổ túc?  

Đáng buồn là chúng ta đôi khi có suy nghĩ luật pháp là một cái gì có thể bóp méo được. Xin thưa rằng đó là luật rừng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Luật pháp Mỹ không phải như vậy, đã là luật thì văn bản rất là rõ ràng, và người luật sư hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Vâng, thưa qúi anh, Minh Phúc biết là Luật Sư đã có đưa ra đầu tháng 9 một bản thảo nội qui (xin đính kèm). Trễ còn hơn không, chắc quí anh nghĩ. Nhưng trong trường hợp này, trễ còn tệ hơn không. Xin quí anh giúp Minh Phúc, nếu phân tích có gì sai thì xin cho ý kiến.

Nói đến thuận ngôn, mục đích ban đầu của UBCV – GHPGVNTN là “phát huy Phật Giáo, Phật học và hướng dẫn Phật pháp; bảo vệ quyền làm người công nhận bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; và vận động cho một Việt Nam tự do và dân chủ.” Những mục tiêu nầy phảng phất tư tưởng Hộ Quốc, Hộ Dân, Hộ Pháp của Đức Tăng Thống. Thêm vào đó, mục tiêu mới của tổ chức của Luật Sư sẽ là “sự tiến bộ của các cộng đồng người Việt gốc Mỹ ở Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam ở Việt Nam; tích cực bảo vệ và bảo tồn cộng đồng Việt Nam tránh những đối xử và phân biệt bất công; thúc đẩy những mục tiêu đúng đắng của người Việt gốc Mỹ  (?); và chia xẻ những quan điểm và giup tuyên truyền những vấn đề quan tâm của người Việt gốc Mỹ và dân tộc Việt”  (xin lỗi Minh Phúc chỉ là người thông dịch, không chịu trách nhiệm về văn từ, nếu quí anh muốn tham khảo lối hành văn này xin xem trang 1, Section 1.3 của Steven Dieu Bylaws). Các mục tiêu sau này, mặc dầu cao cả, sẽ làm UBCV – GHPGVNTN biến dạng từ một tổ chức tôn giáo thành một tổ chức dân sự, có tính cách sinh hoạt chính trị.

Chính trị ở đây không có cùng ý nghĩa với nguyện vọng tự do dân chủ cho Việt Nam. Chính trị ở đây rõ ràng mang ý nghĩa tham chính. Section 10.1 nói rõ là tiền quỹ của tổ chức sẽ được dùng vào “contributions and expenditures to or on behalf of federal, state or local candidates or political committees …”  (các đóng góp và phí tổn cho các ứng cử viên liên bang, tiểu bang hay địa phương hoặc là các ủy ban chính trị. Trang 11). Theo Section 13.2, trang 13, trong trường hợp UBCV – GHPGVNTN bị giải thể, tài sản còn lại, dựa trên văn kiện này, sẽ trở thành “contributions to political candidates, political parties, other political committees, charities, etc., as determined by ¾ vote of the Board of Directors”  (các đóng góp cho ứng cử viên chính trị, các đảng phái chính trị, cac ủy ban chính trị khác, các tổ chức từ thiện, vân vân, như được quyết định bởi ¾ số phiếu của Hội Đồng Quản Trị).

Cho dù là quí anh đã đạt được tỉ lệ ¾, Minh Phúc không tin là quí anh nỡ lòng biến tài sản của Phật tử trở thành tiền yểm trợ tranh cử của các nghị viên. Một tổ chức tôn giáo, cho dù có được miễn thuế theo dạng 501 c) 3 hay không, trên luật pháp cũng không được đóng góp cho các đảng phái chính trị hay các ứng cử viên. Nếu làm như vậy, không những bị phạt mà sẽ ảnh hưởng đến vị trí của tổ chức và việc các đóng góp sẽ được trừ thuế hay không trong tương lai.

Cũng mong quí anh hiểu, trọng trách của một người quản trị viên của một tổ chức là phải đặt lợi ích của tổ chức lên trên và hành động trong thiện ý  (“in good faith”). Hai điều nầy quan trọng vì nó quyết định xem quí anh có chịu một phần trách nhiệm hay không. Việc tuyên bố trong nội qui là các quản trị viên mới “shall not personally be responsible for the debts, liabilities, or other obligations of the Organization incurred before the  (sic) August 17, 2015,” thứ nhất là không đúng chỗ, thứ hai là không đầy đủ pháp lý để bảo vệ cho quí anh, và thứ ba là chứng tỏ quí anh không có tin tưởng mấy vào các vấn đề tài chính tiền nhiệm. Nhưng lỡ có người chủ nợ cắc cớ hỏi, nếu như quản trị viên mà không chịu trách nhiệm cho những nợ nần, thì quí anh quản trị cái gì và ai chịu trách nhiệm? Có người còn lo lắng sợ là câu văn này giúp UBCV – GHPHVNTN chạy nợ, thì quí anh sẽ trả lời ra sao?

  Ngoài căn bản pháp lý, một tổ chức hay một đơn vị có được tính chính thống qua hai phương cách, hoặc là được ủy nhiệm, hoặc là được đắc cử. Hội Đồng Quản Trị không có sự ủy thác do từ Giáo Hội mẹ, cũng như không cần sự chấp thuận của Đức Tăng Thống vì trong bản nội qui không có điều lệ như vậy. Chỉ có Section 4.2, trang 3, là ghi rõ thành viên  (Hội Đồng Quản Tri) phải là công dân Mỹ hay dân thường trú  (permanent residents) và đã định cư ít nhất 5 năm. Chắc là quí anh muốn loại bỏ Cư Sĩ Ỷ Lan, nhưng bức giây động rừng, quí anh chị làm như vậy thì ngay Đức Tăng Thống cũng không được làm thành viên, nói chi Ngài có được quyền chấp thuận.

Sống trong nền dân chủ lập hiến lâu dài nhất trong lịch sử và từ bỏ một chế độ độc tài đảng trị, chúng ta biết được giá trị của lá phiếu, nhất là từ những tấm lòng chân tình, cút cun [cúc cung] đóng góp tài sản cho Giáo Hội. Trong Certificate of Formation và được lập lại trong Section 3.1, thành viên chỉ có quyền đóng góp chứ không có quyền có quyết định gì về UBCV – GHPGVNTN (non-voting), ngay cả về vận mạng của chùa Phật Quang. Không những phản dân chủ, nội qui như vậy là trái nhân nghĩa. Hội Đồng Quản Trị sẽ là một đơn vị tự tung tự tác, thượng bất trung, hạ bất tùng. Thâm tâm Minh Phúc không tin là quí anh muốn như vậy.

Minh Phúc cầu mong quí anh hồi tâm. Mỗi ngày mà quí anh còn tiếp tục là mỗi ngày trái pháp luật, trái với thiện chí và lương tâm, chưa kể là trái với Hiến Chương của Giáo Hội. Nếu quí anh tin là sẽ được Luật Sư Chủ Tịch giúp đỡ, xin quí anh nên bỏ ra chút thời gian nghiên cứu, luật sư cũng như bác sĩ có nhiều loại. Quí anh mà muốn Minh Phúc mổ tim cho thì chỉ có chết. Nếu quí anh muốn nghiên cứu, xin đến website Texas Board of Legal Specialization http://www.tbls.org/ mà tìm thử có kiếm ra Luật Sư Chủ Tịch hay không. Hãy thử hỏi xem ông ấy có được chứng nhận là chuyên về corporate laws hay không.

Một cơ cấu mà danh không chính, ngôn không thuận, trên không kính, dưới không trọng, mục tiêu trong nghi vấn, lãnh tụ thiếu khả năng, không đáng sự hy sinh của quí anh. Xin quí anh xét lại.

Kính thưa Luật Sư Steven Dieu,

Luật Sư đã nhận được thư tôi tán thán công phu vô lượng của Luật Sư. Thưa Luật Sư, tôi vẫn nghĩ Luật Sư là người có lòng và tha thiết với đại cuộc. Nhìn hoàn cảnh xót xa của đất nước và Giáo Hội, không ai không muốn tìm mọi cách để cứu vãn. Tôi cảm thông với nguyện vọng đó.

Có một câu chuyện tôi đọc từ hồi nhỏ mà dư ảnh vẫn còn trong tôi. Câu chuyện hồi xưa có vị vua hiền thương dân bị quân xâm lăng đánh đuổi phải chạy vào rừng sâu cùng bốn quần thần tránh giặc. Bị đuổi đánh và thiếu ăn, bốn vị trung thần xin vua cùng nhau hóa thành cọp để tiếp tục sứ mạng, vua làm đầu và bốn trung thần làm bốn chân. Nhưng hỡi ôi, khi đã thành cọp rồi thì mất luôn nhân tính và không muốn trở lại làm người nữa. Ngụ ngôn của câu chuyện là cứu cánh không biện minh được cho phương tiện. Cho dù phải bỏ nước ra đi, chúng ta vẫn mang trong mỗi cá nhân lòng trung kiên của Trần Bình Trọng, cái đại nghĩa của Nguyễn Trãi, nhất quyết đi theo chính nghĩa, không theo bá đạo.

Vì quí đứa bé ngày xưa theo anh trai vượt biển để rồi trở thành luật sư giúp xã hội và cộng đồng, tôi tin anh có lý tưởng cao cả. Nhưng xin thưa với anh, nó không đủ để chúng ta bất chấp luật pháp hay bất chấp phương tiện, nhất là khi phương tiện là của bá tánh. Chẳng hạn, luật pháp Texas ghi rõ ràng là thành viên của một tổ chức có quyền tham khảo hồ sơ tài chánh, thì cho dù Giáo Sư Võ Văn Ái là quỉ sứ hiện hình đi nữa  (xin lỗi Giáo Sư!), anh vẫn có trách nhiệm, trên vai trò Chủ Tịch, để trình bày.

  Tôi nghĩ đến các em trong GDPT mà tôi đã có duyên dạy dỗ Phật Pháp, những nhân sự bé nhỏ nhưng cũng là tương lai của Giáo Hội. Chúng ta phải làm sao sống và xử sự cho xứng đáng là lớp người đi trước. Hồi đầu thị ngạn, cầu mong Ơn Trên cho anh biết sai để sửa. Làm sao để biết mình sai? Xin mạn phép thưa rằng, khi mà nhìn lên trên thì sợ Đức Tăng Thống, nhìn xuống thì sợ thành viên, bên này thì sợ chủ nợ, bên kia thì sợ PTTPGQT, ở đâu cũng đem lại sợ hãi tức là mình đã sai rồi đó. Sai trái là chuyện thường tình, biết sửa sai mới là xuất chúng. Mong thay!

Kính thư,

Minh Phúc Trần Quốc Hưng


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site