lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Bài ca tượng đài Hồ chí Minh

tưng đài hồ chí minh

Tôi lại viết bài thơ đất nước

Đất nước mạt và buồn

Nhìn lên bầy quan tham

Quốc gia thì băng hoại

Trông xuống oan khuất chốn dân tình

ngập trong bao kiếp đời khổ ải.

Ông Hồ Chí Minh ơi ! Ông khóc hay ông cười?

Chúng đang đua nhau lấy trăm nghìn tỷ

dựng tượng đài ông

Đấy là tiền thuế, máu của nhân dân

Con cháu đang bám vào cái xác của ông

Để đầu cơ chính trị. Tàn phá nước non.

Ông có nghe tiếng dân bao miền oán than

Bao làng quê vẫn vô cùng nghèo khổ

Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc

Trẻ thơ chưa đủ trường để học

Người ốm đau bệnh tật thiếu bệnh xá, thuốc men

Mà chúng còn định dùng 1.400 tỷ

để dựng tượng đài ông

Máu và nước mắt dân đen ngập tràn trong đó...

Làm sao nuốt nổi, ông ơi !?

Ông khóc hay ông cười?

Bọn tham nhũng đang bám vào tượng đài ông mà phá nước

Đẩy nền kinh tế xã hội tới kiệt cùng

Nợ vay nước ngoài ngày càng chồng chất

Có ai nghĩ: Theo chủ nghĩa Marx - Lenin lại sai đường, lạc bước?  (*)

Có ai nghĩ: Chính chủ nghĩa tư bản

mới là con đường đưa dân tộc đi lên !?

Giá khi đó ông đừng thân Tàu.

Thân Mỹ có hơn không?

Hôm nay chúng định dùng 1.400 tỷ dựng tượng đài ông

Giáo sư Ngô Bảo Châu thì bảo:

- Nếu không thần kinh cũng là đồ khốn nạn.

Mà không phải chỉ một thằng khốn nạn

Trong chính phủ, trung ương liệu đếm có hết tên?

Ông có thấy không? Những bọn cẩu quan...

Tàn hại giống nòi

Nên khóc hay nên cười?

Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít

đang hoàn toàn sụp đổ, ông ơi ! (*)

1.400 tỷ để dựng tượng đài

Liệu ông có nuốt trôi?

Mà ông cũng chỉ được một phần

Ai nói chúng sẽ không chia nhau, lại quả?

Hậu duệ giờ quá nhiều "phường mèo mả..."

Ông Hồ Chí Minh ơi !

Hà Nội. Tháng 8 - 2015

PHẠM NGỌC THÁI

(*) Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói: đến cuối thế kỉ XXI này, không biết có còn CNXH không?


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site