lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Hoàng Hoa: Nhận Ɖịnh việc Khu Hội tiếp Ɖiếu Cày

Kính gửi các cơ quan truyền thông báo chí

Kính gửi quý đồng hương tỵ nạn cộng sản Bắc Cali:

Vừa qua vào ngày 01 tháng 08 2015, tại Khu hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị Bắc Cali do Ông Mai Khuyên làm Chủ Tịch đã tự ý tổ chức tiếp đón Ɖiếu Cày với nghi thức quốc kỳ hát quốc ca VNCH và đồng thời trong Khu Hội đã không ngăn cách bàn thờ các anh hùng tử sῖ hy sinh cho Tổ quốc với nơi phát biểu của Ɖiếu Cày. Việc làm này cho thấy sự sai trái của Ông Mai Khuyên hiện là Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị Bắc Cali (CTNCTBC.)

1.    Ông Mai Khuyên đã tự ý độc quyền sai trái tổ chức mà không thông qua quyết định của Tổng Hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị và ý kiến của đồng hương tỵ nạn cộng sản.

2.    Ɖiếu Cày là một người không rõ gốc tích, y đến Mỹ tự cho là làm nhiệm vụ truyền thông nhằm “phục hoạt” (động từ mà y xử dụng) các hoạt đồng truyền thông của Cȃu Lạc Bộ Báo Chí trong nước, y có lần cho rằng nhiệm vụ của y là kết nối truyền thông hải ngoại để làm ….. Những ý tưởng sơ đẳng của y không cho thấy y là một con người tỵ nạn chính trị, mà là một con người có một ý đồ chính trị, hoặc lãnh đạo.

Nhưng xét cho cùng, sự hiểu biết nông cạn của y về truyền thông của các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản cho thấy khả năng yếu kém của y. Một kẻ không một ngày chiến đấu cho lý tưởng quốc gia, không một lịch sử chống lại kẻ thù phản bội dȃn tộc là Việt Cộng, thì chắc chắn đầu óc của y chỉ là một mớ hổn tạp được nhồi nhét chủ nghῖa cộng sản. Sự yếu kém mọi phương diện của y về trình độ học vấn, về kiến thức lịch sử, sự ám muội hoặc bản chất ngu dốt bao che đã cho thấy y luôn bênh vực và bào chữa cho tội ác của Hồ Chí Minh và với điều này y muốn nói những hy sinh cao quý của bao nhiêu người đã hy sinh cho Tổ quốc chống cộng sản đã trở thành vô nghῖa. Ý nghῖ nguyên thủy của y khi vừa đáp xuống sȃn bay Mỹ là từ chối là cờ Vàng, nhưng sau này y có vẽ linh hoạt (flexible) thay đổi quan điểm chính trị. Lénin từng nói nội dung rằng các đảng viên Bolshevik cần phải hoạt động dưới lớp áo dȃn chủ trong cuộc đấu tranh cách mạng. Y đã nhận ra điều ấy từ Lenin.

Vậy thì lý do gì Khu hội CTNCTBC đã tổ chức nghi lễ quốc kỳ quốc ca VNCH cho y? Như vậy Khu Hội CTNCT đã so sánh y ngang với các anh hùng tử sῖ? hay quý vị tự banh cả gan ruột, đem cả  bàn thờ ra mà loè y để y “sợ?” Sống hết đời người dưới chế độ cộng sản, y thực sự không thể hiểu được sự trang trọng của lá cờ Vàng, và chính khi quý vị hát oang oang bài quốc ca ấy, chính là khi trong lòng y có những lời thô tục mà quý vị đȃu biết.

3.    Việc Khu Hội CTNCTBC đã xử dụng nơi thờ phượng tôn nghiêm các anh hùng tử sῖ vị quốc vong thȃn, hoặc tuẩn tiết theo thành, theo vận nước- sự hy sinh cao cả mà từ cổ chí kim ít có người nào làm được khi nước mất nhà tan – đã cho thấy sự yếu kém lãnh đạo, thiếu phẩm chất một cấp chỉ huy đã không biết lắng nghe lòng dȃn, lòng người, và không biết phục tòng mệnh lệnh của Tổng Hội. Sự hời hợt, kém nghị lực phȃn biệt đúng sai của các lãnh đạo Khu Hội CTNCTBC đã làm mất niềm tin đối với đa số đồng hương tỵ nạn cộng sản, làm mất vai trò khuôn mẫu (model) phȃn biệt quốc gia và cộng sản để các hậu duệ noi theo, và làm kẻ thù coi thường nơi tôn nghiệm thờ phượng các anh hùng tử sῖ VNCH đã hy sinh cho Tổ quốc.

4.    Vì những lý do trên chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Khu Hội CTNCTBC lên tiếng về việc làm sai trái này trước dư luận của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

5.    Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương tỵ nạn cộng sản, các hội đoàn quȃn đội lên tiếng nhận định và trên hết kêu gọi Tổng Hội CTNCT lên tiếng và chứng tỏ những tác phong lãnh đạo cần thiết trước sự việc Khu Hội CTNCTBC đón tiếp Ɖiếu Cày vào ngày 1 tháng 8 2015 vừa qua.

Trȃn trọng,

Hoàng Hoa

Trưởng Ban Biên Tập SaigonFilms

SaigonFilms The Social Media Network Homepage 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site