lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam 

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thiên Tài Quân Sự

Nguồn: Trang nhà Nguyễn Tín

Nhân lễ tưởng niệm 1.000 năm thành lập thành Thăng Long và 35 năm Tướng Nguyễn Văn Hiếu chết cách bí mật, Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam bên Pháp , Trúc Lâm Yên Tử, tuyên dương bốn Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

1. Hoàng Đế Trần Nhân Tông (1258-1310). Là Hoàng Đế của nước Đại Việt hai lần thống lĩnh đại quân đánh tan quân Mông Cổ xâm chiến Đại Việt trong năm 1285-1288.

2. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232?-1300). Là một danh tướng của triều đình học Trần và đánh đuổi quân xâm lăng nhà Nguyên về nước ba lần 1257, 1287 và 1288.

Tháng 2 năm 1984, Viện Khoa Học Gia Hoàng Gia Anh Quốc đã liệt Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào danh sách 10 tướng soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại.

3. Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ (1753-1792). Là Hoàng Đế thứ hai của nhà Tây Sơn, sau Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc, đã đánh bại cuộc xâm lăng của quân Chàm từ phía Nam tràn lên, và của quân nhà Thanh từ phía Bắc tràn xuống.

4. Tướng Nguyễn Văn Hiếu (1929-1975). Trong tư cách Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II, Đại Tá Hiếu đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp cuộc phản công của các lực lượng Việt và Mỹ và thành công đập tan cuộc tấn công lớn đầu tiên của Bắc Quân nhắm vào trại LLĐB Pleime tháng 10-11 năm 1965. Toàn thể Mặt Trận Dã Chiến Bắc Quân với ba trung đoàn xâm nhập từ Bắc Việt bị đánh bật ra khỏi vùng Cao Nguyên sang bên Căm Bốt.

Tháng 3 năm 1971, Tướng Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, tung quân sang lãnh thổ Căm Bốt nhằm dụ quân Việt Cộng ra mặt giao tranh và thiết lập một tiền đồn cỡ trung đoàn tại Snoul. Sau đó, Tướng Hiếu đã thực hiện một cuộc rút quân lớp lang thứ tự đưa đoàn quân viễn chinh trở về lãnh thổ Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 1971.

Tướng Hiếu bị ám sát ngày 8 tháng 4 năm 1975 đang khi giữ chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III.

Trong bài Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam, tác giả Trúc Lâm Lê An Bình, định nghĩa một đại thiên tài quân sự như là một tướng lĩnh với tài năng quân sự kiệt xuất nhưng không phải do thủ đặc hay học hỏi mà là thiên phú không phải nhọc công học hỏi. Đồng thời, một tướng lĩnh như vậy yêu thương binh sĩ dưới quyền thật sự, coi trọng sinh mạng họ và không dùng họ để tiến thân lên chức, tuy vậy vẫn đạt được những chiến công lừng danh ngoài mặt trận. Ngoài ra, một thiên tài quân sự có một lòng ái quốc tuyệt đối, và đứng trên mọi phe phái chính trị và đảng phái.

Nguyễn Văn Tín
29 tháng 03 năm 2010

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site