lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Đổi tên nước, tên đảng thì lấy tên gì?

Trích: “ Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng CSVN, Bộ chính trị phải đối diện với những câu chữ tận cùng của lòng trung thực, mạnh mẽ chưa từng thấy của nhiều đảng viên CS trung & cao cấp, thư ngỏ viết:

"Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp”. ( Hoàng Thanh Trúc ( Danlambao ) - Đổi tên nước, tên đảng thì lấy tên gì? ) -ngưng trích-

Đực làng Bưng Cầu chẳng đặng đừng góp ý:

Đổi tên nước tên đảng thành tên gì? Dễ ợt mà cũng hỏi!

Tên nước: Các lão thành kách mạng nói hoài rồi: Trờ về kách mạng đời đầu hồ bác cụ, lấy lại tên nước là: VN Dân chủ Cọng (sản) huề u như kỷ.

Tên đảng: Trong “ những ngày nằm bịnh “ ngáp ngáp, cựu cố việt cọng nằm vùng Lê hú đằng mách nước: Cho ly khai lập đảng mới (với đảng viên cũ) tên là Đảng Dân chủ Xã hơi trá hình theo kiểu dân chủ xã hội Bắc Âu.

Nói túm lại là chơi trò cắc kè đổi màu: Cọng sản đổi màu " cọng sản hườn cọng sản ". Thay tên đổi họ mà ra dzô vẫn là thằng cha khi nãy!

Còn dzụ 127 cụ kiến nghị mạnh mẻ chưa từng thấy thì...nếu muốn tờ sớ khỏi bị liệng vào sọt rác như thường lệ thì phải...liều chết làm cách mạng thứ thiệt, nghĩa là xóa bỏ chế độ toàn trị bạc ác, bất nhơn việt cọng hiện hành thay thế bằng chế độ mới tốt đẹp hơn theo đúng tinh nghĩa của chữ Cách Mạng.

Khi đó thì:

- Tên Nước do tân Hiến pháp do toàn dân Việt chung quyết quy định.

- Tên đảng: Mỗi đảng tự đặt tên cho đảng của mình theo hệ thống Dân chủ - Đa nguyên - Đa đảng.

Còn muốn cải xà lách tiệm tiến như Miến Điện thì phải có các điều kiện tiên quyết như là:

1/ Một Suu Kyi khôi nguyên Nobel Hòa bình hy sinh chịu tù trong, tù ngoài, giam lõng vài chục năm.

2/ Một Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ mà nhiều vị thủ lãnh bị bắt bớ, tù đày, thủ tiêu cũng bộn.

Dân tộc Miến Điện kiên cường chiến đấu không tiếc máu xương mấy chục năm trường mới có “ bước đầu “ thành tựu như ngày nay.

Chí như Venezuela độc tài tập sự kiểu xã nghĩa như Chavez mà không biết bao nhiêu thủ lãnh đối lập bị bắt bớ, thủ tiêu và sinh viên- học sinh cùng người dân Venezuela hàng hàng lớp bị đánh đập, bắt bớ tơi bời khi biểu tình ồ ạt liên tục nhiều năm tới nay mới chiếm được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chớ còn xuân thu nhị kỳ viết sớ kiến nghị XIN – CHO, gọi là “ phản biện trong phạm vi cơ chế “ như các cụ công thần kách mệnh xã nghĩa ta thì đ... khá. Xin lỗi nói tục vì không nhịn được.

Đực làng Bưng Cầu
Nguyễn Nhơn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site