lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea, biển nam tàu

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

 

Tưởng-niệm 42 năm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu tuẫn-quốc

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-6597_15-2/

thiên tài quân sự Việt Nam, đại tướng quân Nguyễn Văn Hiếu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Di ảnh đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu (23-06-1929 - 08-04-1975)

42 năm về trước, trong những ngày của tháng 03, tháng 04 năm 1975. Quân đoàn II tan rã, quân đoàn I tan rã, còn lại quân đoàn III do Trung tướng Nguyễn-văn-Toàn là tư-lịnh, Thiếu tướng Nguyễn-văn-Hiếu tư-lịnh phó ở tuyến đầu. Cũng như quân đoàn IV của các thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, Lê-văn-Hưng đang trấn thủ ở một tuyến đầu khác.

Ngày 31 tháng 03, mặt trận Khánh-Dương, lữ đoàn 3 Nhảy Dù, các tiểu đoàn Biệt Động Quân đang chiến đấu quyết liệt ngăn chận Việt cộng tràn xuống phương Nam và quân đoàn III bị áp lực nặng nề, tướng Hiếu được đề cử làm Tư lịnh tiền phương quân đoàn III phòng thủ Phan-Rang thế nhưng quyết định này bị rút lại. Lý do, là vì sợ đảo chánh, nhất là sợ tướng Hiếu có quân trong tay!

Trong lúc này, Tướng Hiếu và chuẩn tướng Trần-quang-Khôi, tư lịnh lực lượng xung kích quân đoàn III đã có kế hoạch phản công bằng thiết kỵ khi cộng quân tấn công Biên Hòa cũng như Sài Gòn.

Kế hoạch được thực hiện, chắc chắn sẽ chận đứng cộng quân tấn công vào Sài Gòn với thiên tài quân sự của tướng Hiếu, cũng như tài thao lược của chuẩn-tướng Trần-quang-Khôi.

Ngoài ra, tướng Hiếu và thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, tư lịnh quân đoàn IV quân khu IV đã có kế hoạch chuẩn-bị lấy vùng IV tử thủ, nếu Sài Gòn bị thất thủ.

Thế nhưng sáng ngày 08-04-1975, phi công Nguyễn-thành-Trung (việt cộng nằm vùng) dùng phản lực cơ F5e dội bom dinh Độc-Lập.

Và thiếu tướng Nguyễn-văn-Hiếu, tư lịnh phó quân đoàn III, bị ám sát ngay tại văn phòng tư lịnh phó ở Biên-Hòa.

Có sự tương-đồng nào giữa hai sự-kiện mà các vị sử-gia, quân-sử gia chưa làm sáng tỏ được.

Mọi dự tính phản công cứu vãn Việt-Nam Cộng-Hòa hoàn toàn đỗ vỡ sau cái chết của tưóng Hiếu rồi tiếp theo sau là các Thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, Lê-văn-Hưng của quân đoàn IV tuẫn-quốc.

42 năm trôi qua, tình hình nước nhà ngày càng tồi tệ. Biển đông Việt-Nam đang bị Tàu cộng chiếm dần mà không gặp một trở ngại lớn lao. Họ đang dự tính xây căn cứ quân sự trên Scarborough Shoal của Phi-luật-Tân, sau khi đã xây xong trên Hoàng Sa, Trường Sa với sự trợ giúp đắc lực của hải quân vùng 4 Việt cộng. Trong nước, ngoài nước, toàn dân Việt-Nam đang sôi sục tinh thần chiến đấu chống giặc Tàu, chống Việt cộng trên tất cả các mặt trận.

Ngày hôm nay, chúng tôi kính dâng lên ngàn nén tâm hương tưởng-niệm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu, quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hòa, nguyện cầu anh linh chư vị phù hộ cho dân-tộc Việt đủ nghị-lực, đủ trí-tuệ, đủ sức mạnh để chống Việt cộng phản quốc, và đuổi Tàu cộng ra khỏi biển Đông, ra khỏi Việt-Nam.

Do đó, tưởng-niệm quốc-hận 30 tháng 04, không tưởng-niệm anh linh đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu là thiếu sót vô cùng lớn lao.

Ngày 8 tháng 4 năm 2017, tưởng-niệm 42 năm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu tuẫn-quốc.

Trúc lâm Trần Nhân Việt Quốc, hội sử-học Việt-Nam

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site