lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Thông báo của UBND Hà Nội không có giá trị pháp lý đã nói

1, 2, 3

...

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân hoặc cá nhân soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo;
b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị và gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên quan;

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là một ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.

2. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.
(Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004).

Đối chiếu những điều khoản trên của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004 cho dù được cho là được ban hành trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp thì thông báo này đã được:

- Thứ nhất, “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị” hay chưa?

- Thứ hai, đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân “triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị”?

- Thứ ba, đã được “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.” hay chưa?

Nếu 3 điểm trên không được đáp ứng đầy đủ toàn bộ thì Thông báo không có giá trị pháp
lý do VI PHẠM VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH.
VỀ THỜI ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CÔNG BỐ VĂN BẢN

(Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004).

Đối chiếu quy định trên đây kể cả trong trường hợp văn bản pháp luật đã được ban hành đúng hình thức, đúng trình tự, thủ tục thì VẪN KHÔNG THỂ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ nếu chưa thực hiện đầy đủ toàn bộ các điều kiện sau:

- Thứ nhất, chưa hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký (nên nhớ rõ ở đây thông báo chưa có ai ký thì coi như không có thời hạn để văn bản pháp luật có hiều lực).

- Thứ hai, phải được đăng công báo cấp tỉnh chậm nhất năm ngày.

Nếu chừng nào thời điểm hiệu lực của Thông báo (cứ cho rằng thông báo là văn bản pháp luật) chưa được thỏa mãn các điều kiện trên thì Thông báo này cũng sẽ mãi mãi và KHÔNG BAO GIỜ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ để buộc mọi người phải tuân thủ.

Bởi lẽ trên, với truyền thống bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, với truyền thống hai ngàn năm chống giặc ngoại xâm phương Bắc, nhân dân Việt Nam long trọng tuyên bố rằng:

“Thứ nhất, Thông báo ngày 18/8/2011 của UBND Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 2004 về:

- Hình thức;
- Trình tự, thủ tục;
- Thời điểm hiệu lực.

Do đó toàn thể các lực lượng công an, quân đội và nhân dân không bắt buộc phải thực hiện Thông báo này. Các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng bảo vệ không thể dùng một Thông báo không có hiệu lực pháp lý để ngăn cản người dân tham gia biểu tình chống nguy cơ mất nước do bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh gây ra. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia biểu tình mà không sợ vi phạm vào quy định của pháp luật và bản Thông báo này.

Thứ hai, đề nghị UBND Hà Nội rút ngay thông báo, đồng thời tiến hành kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các đơn vị và cá nhân sai phạm trong việc ban hành văn bản pháp luật không đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, đề nghị UBND Hà Nội kiểm điểm về những nội dung chụp mũ, vu khống, lăng mạ tình cảm yêu nước thiêng liêng của những người biểu tình vì cho rằng những người này đã bị kích động và hướng dẫn. Đồng thời phải tiến hành xin lỗi công khai trước toàn thể nhân dân Việt Nam về việc này”.

1, 2, 3

 

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site