lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Hai tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Của Dân Tộc ?

1, 2, 3

Nguyễn Quang Duy

...

Sự thật là không ít đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam tham dự các cuộc biểu tình. Có những vị đã từng hy sinh xương máu để bảo vệ lãnh thổ quê hương, chống giặc Tàu xâm lược. Không ít người là trí thức từng là “think tank” của đảng Cộng sản Việt Nam. Lại cũng có không ít những người xuất thân từ các gia đình xưa đã dấn thân cho lý tưởng cộng sản để ngày nay phải sống trong một xã hội tư bản lỗi thời và rừng rú “người bóc lột người”. Họ đều không thể chấp nhận được sự hèn yếu của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, họ không thể ngồi im làm ngơ để đất nước cha ông để lại mất dần vào tay quân Tàu xâm lược.

Có nguồn tin cho biết các chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhận được một văn bản “MẬT” từ Ban Tuyên giáo trung ương, ghi ngày 26/8/2011, để định hướng lòng yêu nước của các đảng viên, những người đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” quay về với dân tộc từ bỏ bọn Việt gian cộng sản bán nước. Văn bản này vẫn tiếp tục cố tình dấu diếm các chuyện mọi người đã biết cả như Công Hàm Bán Nước 1958. Văn Bản định hướng đảng viên phải cúi đầu không thì đàn anh Trung cộng sẽ dạy thêm một bài học. Văn bản cũng hướng “lòng yêu nước” trong khuôn khổ của “Đảng”. Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Yêu nước kiểu Uỷ Viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.”

Đảng Cộng sản sợ nhất là các cuộc biểu tình sẽ lại vẫn tiếp tục và lại xẩy ra đúng ngày 2/9/2011 kỷ niệm ngày cộng sản cướp chính quyền. Viết đến đây mới thấy, thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, người dân vẫn chưa mất cái quyền biểu lộ lòng yêu nước. Chỉ có đảng Cộng sản mới sợ hãi người dân biểu lộ lòng yêu nước.

 

Ngày 27/8/2011 vừa qua những khuôn mặt lớn của Hà Nội gồm Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành Phố Hà Nội Đào Văn Bình, Chánh văn phòng Ủy Ban Nguyễn Thịnh Thành, đã phải xuống nước tiếp kiến những người biểu tình. Những người đã được họ gán ghép là bị “thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn...” Anh Nguyễn văn Phương còn được công an “năn nỉ” anh đừng biểu tình vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Thấy rõ những người cộng sản đang bế tắc và phải dùng kế hoãn binh. Rõ nhá 2 tháng 9 năm nay họ chẳng ăn ngon ngủ yên họ sẽ chẳng vui chút nào.

Bắc Kinh cũng Sợ Người Biểu tình Việt Nam

Có phải chỉ nhà cầm quyền Hà Nội sợ hãi người biểu tình ? Thưa không ngay cả nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thế. Có khác là họ sợ hãi bóng dáng của con diều hâu Hợp Chủng Quốc. Chả thế mà tờ Thế giới Tân văn trong số ra gần đây đã đăng bài viết tựa đề 'Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam'. Lẽ đương nhiên bài viết dệt ra hình tượng sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bài báo còn cho rằng cuộc biểu tình "thực ra là chống chính phủ (Việt Nam), chứ không phải chống Trung Quốc".

Người biểu tình có chống ai đi nữa nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đều lo sợ. Vì hai đảng như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Cộng sản Việt sụp thì cộng sản Tàu cũng mất đi một đi cô em nhỏ ngoan ngoãn và tuyệt đối trung thành. Vả lại mất em rồi anh sống với ai ? Óai oăn thay khi đàn anh Trung cộng lên tiếng rồi cô em cộng sản Việt Nam nghe theo bắt bớ người biểu tình thì dư luận lại càng tin tưởng “cô em đã bán thân nay đang bán nước”.

Trên là chỉ nói nhưng điểm chung cho tòan dân tộc. Một chế độ độc tài đảng trị, xây dựng bằng bạo lực thì mỗi cá nhân chúng ta đều chịu đựng những bất công riêng. Người thì bị cướp nhà. Người thì bị cướp đất. Người thì bị ức hiếp bị xử oan… Mỗi chúng ta lại có những nỗi buồn riêng do chế độ cộng sản gây ra. Tóm lại ngày 2/9/2011 năm nay sẽ không có mấy người vui.

Hai Tháng Chín Ngày Quốc Nhục

Bạn ơi, ngày 2/9 lẽ ra phải được xem là ngày Quốc Nhục: nhục nghèo nàn và lạc hậu, nhục xã hội phân ly, nhục văn hoá suy đồi, nhục giáo dục xuống cấp, nhục tham nhũng hòanh hành, nhục nợ ngọai nhân … Nhưng cái nhục lớn nhất vẫn là cái nhục mất nước, nhục mất độc lập, nhục mất tự do.

Muốn mất đi cái nhục chung không cách gì hơn cùng kết liên đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, giành lại độc lập, tự do dân chủ cho dân tộc.

Ngày toàn dân đứng dậy sẽ là ngày Quốc Khánh ngày vui chung của toàn đất nước, toàn dân tộc.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

29/8/2011

 

1, 2, 3

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site