lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks:

 

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế

Thư Ngỏ Gởi Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon E. Panetta, An Open Letter to U.S. Secretary of Defense Leon E. Panetta

Summary: RE: An Open Letter to U.S. Secretary of Defense Leon E. Panetta on his visit to Vietnam from June 3-5, 2012

Topic Level 1: Department of Defense (DoD)

Topic Level 2: Secretary of Defense

Date Created: 05/29/2012 02:22 PM

Last Updated: 05/29/2012 02:22 PM

Status: Unresolved

(KHANH VU DUC) - 05/29/2012 02:22 PM

Office of the Secretary of Defense

Leon E. Panetta

Secretary of Defense

1000 Defense Pentagon

Washington , DC 20301-1000

 Ottawa, May 28, 2012

RE: An Open Letter to U.S. Secretary of Defense Leon E. Panetta on his visit to Vietnam from June 3-5, 2012

Dear Secretary Leon Panetta,

I am writing this letter to wish you well as you prepare to visit Vietnam early June 2012. As a Vietnamese-born Canadian, I can go to great lengths in telling you where you should go and what you should see; however, given that you are likely to have a very busy schedule, I will instead let you discover Vietnam for yourself if you have not already been there before.

The main reason of this letter is to report to you about my grave concern regarding the U.S.-Vietnam rapprochement and especially in the context of the growing dispute in the South China Sea and urge you to raise it during your public and private discussions with your Vietnamese counterpart and other officials from the government of Vietnam.

Throughout Vietnam , there is growing discontent towards the government for its handling of the current South China Sea disputes. Protests against Chinese maritime activities are suppressed by Vietnamese authorities, in part to prevent destabilizing its relationship with China , as well as ensuring the seeds of future protests (perhaps against the government itself) will not take root. How can Vietnam be considered a strategic partner or ally in the region if it continues to straddle the proverbial fence? Vietnam is not a democracy but a one-party state governed by the Communist Party, driven purely by self-interest so as to remain in the seat of power for as long as possible. The government answers not to the people but to the Party. The Vietnamese people have seen the government for

what it is—ineffective and corrupt. How, then, can the United States rely on Vietnam where the latter is ideologically opposed to the values of the former?

The sobering reality is that Vietnam is not reliable. It cannot be counted upon to assist the United States in a potential conflict with China if the Party is placed in jeopardy. There is an ally in Vietnam but only in a democratically-elected government, where the will of the people is greater than the will of a political party. We can look back at the history of Vietnam and sift through the drama and media-influenced revisions of past conflicts, but the wishes of the Vietnamese people have always remained constant—to live free and independent of foreign powers. Unfortunately, fate has conspired against Vietnam . The communist North Vietnam , sponsored militarily and financially by China and the former Soviet Union, invaded South Vietnam in the largest conventional assault in the Vietnam War and unified the country under a flawed and corrupt constitution. With this act, the sacrifice of some 58,000 American lives lost in attaining the Paris Peace Accords were and continues to remain sullied.

One cannot change the past, but the future remains open and unresolved. However, the future of Vietnam rests not in the hands of its people. China is content with the status quo and will ensure that the Vietnamese Communists will not be threatened. Consequently, the Vietnamese people, growing unhappier by the day, look to what has happened with the Arab Spring and may consider that their time for a revolution is fast approaching. What had once been the topic of private conversations is now discussed publicly. Yet, should this be allowed to occur, any democratic movement will be swiftly crushed by the authorities with the tacit support of China . Communist rule will only be further entrenched.

Here exists an opportunity for the United States to make its presence known. The people are ready for democracy. They yearn for it but lack the organization and resources to bring about democratic reform. The United States can act as a counter-balance to China , gently pushing and convincing the Vietnamese government that democratic reform is in their best interest. It must be made clear to the government that their rule is unsustainable over the long-term. Should the current Vietnamese government wish to remain in power for even a little but longer, they will do well to allow for democratic reform. The United States can establish a road map towards gradual reform and assist in the transition, not simply to ensure the formation of a legitimate government but to protect the nascent democracy from Chinese interference.

The United States must resolve its current debt crisis and set its priorities, of course, but it cannot abdicate its role on the international stage as the leading figure in the fight for democracy. It cannot withdraw into isolation. With Vietnam , the United States can finally bring some measure of closure to those 58,000 American men and women who gave their lives not long ago in the service of their country. For almost a decade, the United States fought to maintain democracy and contain communism in Vietnam . Our moral imperative has not and should not waver. This battle is only lost if we choose to give up.

Therefore, I implore you to raise this issue during your public and private discussions with your Vietnamese counterpart and other officials from the government of Vietnam . I thank you for your prompt consideration of this extremely important matter and I would welcome the opportunity to meeting with you for further discussions on this and other subjects of mutual interest. 

At last, I wish to thank you for your time and consideration, and hope that these words will carry with you during your travels to my homeland.

Sincerely, 

Khanh VU DUC, LL.L., LL.B., MPA

Barrister, Solicitor & Notary Public

VDK LAW OFFICE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon E. Panetta nhân chuyến thăm Việt Nam từ 3-5 tháng Sáu, năm 2012

VDK LAW OFFICE

Ottawa, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Kính thưa ông Bộ trưởng Leon Panetta,

Tôi viết lá thư này để cầu chúc ông những điều tốt lành khi ông chuẩn bị đến thăm Việt Nam vào đầu tháng 6 năm 2012. Là một người Canada gốc Việt, tôi có thể trình bày rất nhiều với ông về việc nên đến đâu và đi xem những gì, tuy nhiên, vì có lẽ ông có một thời khóa biểu rất bận rộn, nên thay vì thế, tôi xin để ông tự mình khám phá Việt Nam nếu như trước đây ông chưa từng đến thăm.

Lý do chính của thư này là để chuyển đến ông mối quan tâm nghiêm trọng của tôi về việc tái lập mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ-Việt, đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp ngày càng tăng trong vùng biển Nam Trung Hoa, và mong ông sẽ nêu vấn đề này ra trong các cuộc thảo luận riêng và công khai với đối tác người Việt và các quan chức khác từ chính phủ Việt Nam.

Trên khắp đất nước Việt, đang có nỗi bất mãn gia tăng đối với chính phủ về việc giải quyết những tranh chấp tại vùng Biển Nam Trung Hoa hiện nay. Những cuộc biểu tình chống lại các hoạt động hàng hải của Trung Quốc đang bị đàn áp bởi chính quyền Việt Nam, một phần để ngăn chặn việc làm mất ổn định mối quan hệ với Trung Quốc, cũng như để đảm bảo rằng những mầm mống của những cuộc biểu tình trong tương lai (có thể chống lại chính bản thân chính phủ) sẽ không thể đâm rễ. Làm sao Việt Nam có thể được coi là một đối tác chiến lược hoặc đồng minh trong khu vực nếu đất nước này vẫn rõ ràng tiếp tục ủng hộ cả hai phía ? Việt Nam không phải là một nền dân chủ mà là một nhà nước độc đảng do Đảng Cộng sản quản lý, hoàn toàn vì lợi ích cá nhân miễn là duy trì được quyền lực càng lâu càng tốt. Chính phủ phục vụ đảng chứ không phục vụ người dân. Người dân Việt Nam đã nhìn thấy chính phủ là không hiệu quả và tham nhũng. Do đó, làm thế nào mà Hoa Kỳ có thể dựa vào Việt Nam khi đất nước này trái ngược về ý thưc hệ với mình ?

Thực tế đúng đắn là Việt Nam là không thể tin cậy được. Đất nước này không thể được tin tưởng để hỗ trợ Hoa Kỳ trong một cuộc xung đột có tiềm năng với Trung Quốc nếu không đặt Đảng vào tình trạng hiểm nghèo. Có một đồng minh tại Việt Nam nhưng chỉ trong một chính phủ dân chủ được bầu, nơi mà ý muốn của người dân lớn hơn ý chí của một đảng chính trị. Chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của Việt Nam, lọc lựa qua các bi kịch và các xem xét bị ảnh hưởng của truyền thông về các xung đột trong quá khứ, nhưng các ước vọng được sống tự do và độc lập với các cường quốc nước ngoài của người dân Việt Nam đã luôn luôn không thay đổi. Thật không may, số phận đã âm mưu chống lại Việt Nam. Cộng sản Bắc Việt, được tài trợ quân sự, tài chính của Trung Quốc và Liên Xô cũ, đã xâm lăng miền Nam Việt Nam bằng các cuộc tấn công quy ước lớn nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam và thống nhất đất nước theo một hiến pháp thiếu sót và tham nhũng. Với hành động này, sự hy sinh của một số 58.000 người Mỹ từng thiệt mạng trong việc đạt được Hiệp định hòa bình Paris đã và tiếp tục bị nhơ nhuốc.

Người ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai vẫn rộng mở và chưa được giải quyết. Tuy nhiên, tương lai của Việt Nam không nằm trong tay người dân của đất nước này. Trung Quốc hài lòng với hiện trạng và sẽ đảm bảo rằng những người Cộng sản Việt Nam không bị đe dọa. Hậu quả là, người dân Việt Nam ngày càng trở nên bất hạnh, nhìn về những gì đã xảy ra với mùa xuân Ả Rập và hy vọng rằng thời điểm cho một cuộc cánh mạng của mình được nhanh chóng đến gần. Những gì đã từng là chủ đề của các cuộc bàn luận kín đáo giờ đang được bàn bạc công khai. Tuy nhiên, nếu những điều này xảy ra, bất kỳ phong trào dân chủ nào cũng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát bởi các cơ quan có thẩm quyền với sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc. Nền cai trị của Cộng sản sẽ chỉ được tiếp tục củng cố.

Nơi đây tồn tại một cơ hội cho Hoa Kỳ để có thể làm để sự hiện diện của mình được biết đến. Dân chúng đã sẵn sàng cho dân chủ. Họ khao khát, nhưng thiếu tổ chức và nguồn lực để mang lại được những cải cách dân chủ. Hoa Kỳ có thể hoạt động như một đối trọng với Trung Quốc, nhẹ nhàng thúc đẩy và thuyết phục chính phủ Việt Nam rằng cải cách dân chủ là lợi ích tốt nhất của họ. Phải làm cho chính phủ ở đây hiểu rõ rằng về lâu dài, quyền lực của họ sẽ không bền vững. Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay muốn lưu lại quyền lực trong ít thời gian nữa, họ cần phải cho phép cải cách dân chủ. Hoa Kỳ có thể thiết lập một bản đồ lộ trình đưa dẫn đến cuộc cải cách dần dần và hỗ trợ quá trình chuyển đổi ấy, không chỉ đơn giản là để đảm bảo sự hình thành một chính phủ hợp pháp nhưng còn là để bảo vệ nền dân chủ non trẻ khỏi sự can thiệp của Trung Quốc.

Tất nhiên là Hoa Kỳ phải giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần hiện tại và có những ưu tiên của mình, nhưng Hoa Kỳ không thể rút lui vào cô lập, từ bỏ vai trò là người lãnh đạo trong cuộc đấu tranh cho dân chủ trên trường quốc tế của mình. Đối với Việt Nam, cuối cùng Hoa Kỳ có thể mang lại một số biện pháp kết thúc cho 58.000 người đàn ông và phụ nữ Mỹ từng hy sinh mạng sống của họ cách đây không lâu khi phục vụ sứ sở của mình. Trong gần một thập niên, Hoa Kỳ đã chiến đấu để duy trì dân chủ và ngăn chăn chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Mệnh lệnh đạo đức của chúng ta không nên và không thể do dự. Cuộc chiến này chỉ thất bại nếu chúng ta chọn lựa sự đầu hàng.

Vì vậy, tôi cầu xin ông hãy đề cập đến vấn đề này trong các cuộc thảo luận riêng và công khai với đối tác Việt Nam và các quan chức khác từ chính phủ Việt Nam. Tôi cảm ơn ông về sự nhanh chóng lưu tâm đến vấn đề cực kỳ quan trọng này và tôi sẽ hân hạnh được có cơ hội gặp gỡ ông để thảo luận thêm chi tiết về vấn đề này và các chủ đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Cuối cùng, xin cảm ơn thời gian, sự quan tâm của ông và hy vọng rằng những lời lẽ này sẽ được mang theo với ông trong chuyến du lịch của ông đến thăm quê hương tôi.

Trân trọng,

Vũ Đức Khanh, LL.L., LL.B.,

Luật sư, Công chứng Viên

Bản dịch Việt ngữ do Lê Quốc Tuấn, Diễn đàn X-Cafe thực hiện

http://www.x-cafevn.org/node/3448

Vũ Đức Khanh

leon panetta

Léon Panetta

us navy seal

US Navy

luật sư vũ đức khanh

Vũ Đức Khanh

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters

un compteur pour votre site