lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn Mặc Khách

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Nhơn

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Văn Phạm Ngọc Thái

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Thị Thanh

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Thơ Văn Việt Nam

Xin giới-thiệu
CẢNH-SÁT-HÓA
tái-bản

cảnh sát hóa

“Cảnh Sát Hóa” là món quà hậu-chiến mà Hoa-Kỳ tặng Việt-Nam Cộng-Hòa làm quốc-sách, nhưng Chính-Quyền Miền Nam đã bóp nó chết yểu.

Một trong nhiều gợi ý là “Việt-Cộng (hoạt-động chính-trị) bị bắt sẽ được Tòa Án Dân-Sự xét xử như những nghi-can hình-sự thông-thường. Như thế, chúng không phải là tù-nhân chính-trị, Chính-Quyền không bị mang tiếng là đàn-áp đối-lập chính-trị.” (trang 355).

Việt-Nam Cộng-Hòa lại đưa họ ra Tòa Án Quân-Sự, hoặc Ủy-Ban An-Ninh, biến họ thành tù-nhân chính-trị, tạo nên chủ-đề cho Quốc-Tế và đối-phương bôi bẩn chế-độ mình.

Ngày nay, cộng-sản Việt-Nam chỉ xét-xử các nhân-vật chống-Cộng về tội hình-sự (đúng theo tinh-thần Kế-Hoạch “Cảnh Sát Hóa”), nên họ có thể tuyên-bố là tại Việt-Nam không có tù-nhân chính-trị.

Muốn biết chi-tiết về “Cảnh-Sát-Hóa”
xin mời đọc sách này.
20USD (kể cả cước-phí)

Nhà văn Diệu Tần:

“... Nói chung, cuốn hồi-ký này của nhà văn, nhà thơ Thanh-Thanh Lê Xuân Nhuận được viết rất công-phu, đáng đọc, nên đọc, và phải đọc. Nên đọc để ôn cố tri tân, biết thêm được những nguyên-nhân khiến Miền Nam mau chóng bại vong...”

Nhà văn Nguyễn Văn Sâm:

“... Tôi đọc được trong quyển sách của anh một tấm lòng của người công-bộc của dân một lòng lo cho nước nhà, một lòng lo cho công-vụ. Anh viết nhẹ-nhàng nhưng người đọc thấm-thía rằng trong guồng máy của chúng ta trước đây có nhiều người bất-xứng nên nước nhà dễ bị mất... Tôi thấy sự can-cường của chính bản-thân anh... tôi cho đó là thái-độ đứng-đắn phải có của người từng chỉ-huy lâu năm...”

Nhà phát-hành:
Nhà sách Tự Lực (Garden Grove):
(714) 531-5290
Nhà sách Hương Giang (San Jose):
(408) 274-8007
Nhà sách Tư Do (San Jose):
(408) 238-7030
LxuanLe@yahoo.com (Alameda):
(510) 749-9890/459-8346

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site