Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

Tại sao csVN cấm tất cả báo lề phải không được đăng tin, biên bản cuộc hội thảo của 22 trí thức đảng viên cao cấp?

P0: GS Trần Phương (cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng- PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=f7L72GTN2nE
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p0-gs-tran-phuong-hoi-thao-gop-y-van.html

P1:  Đào Công Tiến - Đào Công Tiến (cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng- PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN):  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 
http://www.youtube.com/watch?v=zxXok6WHprg
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/tran-phuong-ao-cong-tien-hoi-thao-gop-y.html

"cái hiện hữu siêu quyền lực đó đang làm phá vỡ dân quyền, phá vỡ dân chủ xã hội"

P2:  Việt Phương - Nguyễn Trung: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 
Việt Phương (cựu Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS)
"Làm sao mà những các cái chuyện 40, 50 năm nữa lại đưa ra thành như là chủ trương khẳng định của Đảng để mà lãnh đạo cả cái dân tộc này. Mang dự báo trở thành chủ trương. Đấy là một cái điều không đúng."

Nguyễn Trung (cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS)
 http://www.youtube.com/watch?v=l9ks_Ay58tg
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/viet-phuong-nguyen-trung-hoi-thao-gop-y.html
"thế chúng ta theo Triều Tiên à, theo Bắc Triều Tiên à?"

P3:  PGS Võ Đại Lược (cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, cựu Thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng):  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=AU6vvBI_axk
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/pgs-vo-ai-luoc-hoi-thao-gop-y-van-kien.html
"Việt Nam chúng ta đây cũng du nhập kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản chứ, chúng ta không nên xem họ là thối nát"
 
P4:  GS-TSKH Nguyễn Mại (cựu Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài):  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 
http://www.youtube.com/watch?v=guXjm4jTzQw
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/gs-tskh-nguyen-mai-hoi-thao-gop-y-van.html
"Biến Quốc hội ít nhất thành một cơ quan chủ yếu là lập pháp, và cái chức năng đấy phải được thay đổi và vai trò dân chủ của xã hội của nhân dân."
 
P5:  Vũ Khoan (cựu Phó Thủ tướng, cựu Ủy viên TƯ Đảng):  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11  
http://www.youtube.com/watch?v=v3Edm72d6CI
http://www.youtube.com/watch?v=InmhOcqkQQk
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-khoan-5-hoi-thao-gop-y-van-kien-ai.html
 "Ngay cái chuyện dùng nhân dân tệ để thanh toán nhiều người nhìn nó một cách rất đơn giản. Biết bao nhiêu cái phức tạp."

P6:  Vũ Quốc Tuấn (cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, cựu trợ lý của cố Thủ tướng  từ 1985 đến 1994, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề VN):  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=G1n0FrjOjfo 
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-quoc-tuan-6-hoi-thao-gop-y-van-kien.html
 "Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền?"
 
P7:  PGS-TS Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế VN): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=1o9v_hOviXQ 
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p7-pgs-ts-tran-inh-thien-hoi-thao-gop-y.html
"Những khái niệm lớn của loài người là dân chủ, là nhà nước pháp quyền, là xã hội dân sự."
 
P8:  TS Lê Đăng DoanhNguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS:  Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=xXPrMXwrz_U
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p8-ts-le-ang-doanh-hoi-thao-gop-y-van.html
"Tất cả các nội dung mà liên quan đến cái việc phát huy quyền dân chủ của người dân thì đều đã không thực hiện. Và cái điều này chắc chắn không phải là sự tình cờ."
 
P9:  GS Nguyễn Đình HươngNguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=60rQqNu9_zk 
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p9-gs-nguyen-inh-huong-hoi-thao-gop-y.html

 

P10: GS Lê Du Phong: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=WKKn0opC_QE
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-le-du-phong-hoi-thao-gop-y-van.html
“Người ta không có CHXN mà vẫn độc lập dân tộc chứ có mất độc lập dân tộc đâu? Thế thì chỉ có CHXN mới bảo đảm vững chắc, nói như thế quá xem thường lịch sử."
 
P11:  GS Trần Phương (phát biểu lần 2): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=K6F9TOirClY
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-2-hoi.html
P12:  GS Trần Phương (phát biểu lần 3): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=V1SLpY3vunU
 http://www.youtube.com/watch?v=vkl3p_cAek0
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p11-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-3-hoi.html
"Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông." ..."Nếu nói rộng ra một tí là ông bịp những người không hiểu biết. ..."Cho nên cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản” cũng là ảo tưởng, cái gọi là CNXH thực chất cũng thất bại rồi.

 P13:  Nguyễn Trung (Phát biểu lần 2) - cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=d3GppLSv5BY 
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p12-nguyen-trung-phat-bieu-lan-2-hoi.html
"90% những công trình kinh tế mới bây giờ là Trung Quốc trúng và đấu thầu, chứ không qua đầu tư." ..."không thể bỏ qua được vì đây là vấn đề an ninh, vấn đề sống còn của quốc gia."
 
P14:  GS Đào Xuân SâmNguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, từng là thành viên nhóm tư vấn của cố TBT Trường Chinh trước Đại hội Đảng lần thứ VI, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=EJWrOT_ddrg
http://www.youtube.com/watch?v=Kg3erQkP784
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p13-gs-ao-xuan-sam-hoi-thao-gop-y-van.html
"Từ nhiệm kỳ lãnh đạo Đại hội VI đã bắt đầu đi vào con đường suy đồi rồi, rất khó gỡ."
 
P15:  GS Phan Văn Tiệm: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=ItklushnZdw
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/14-gs-phan-van-tiem-hoi-thao-gop-y-van.html
"Chúng ta là CS tả khuynh một thế kỷ nay, tiêu diệt (CNTB) đến bao giờ?"

P16:  Phạm Chi Lan - Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=R1AIS_xNe9U
http://www.youtube.com/watch?v=IQ9yjXewnQg 
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p15-ba-pham-chi-lan-hoi-thao-gop-y-van.html
"Trong thế giới hiện nay người ta có muốn chơi với những người ngu muội hay không, người ta có muốn chơi với người giả dối hay không?"

P17:  Bà Dương Thu Hương - Nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=ml9T5EhFqDg
http://www.youtube.com/watch?v=_6YHMQQHtB4
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p16-ba-duong-thu-huong-hoi-thao-gop-y.html
"Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên"... "Công nhân Trung Quốc sang lại lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn"

P18:  TS Lưu Bích Hồ (phần 1): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=lWb6UBjZIF8
http://www.youtube.com/watch?v=zCuyc-8n7wY
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-1-hoi-thao-gop.html
P19:  TS Lưu Bích Hồ (phần 2): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=3fUutRGluPs
http://www.youtube.com/watch?v=3S7fQi7nfx4
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-2-hoi-thao-gop.html
"Đảng không thể đứng trên nhà nước được."

P20: GS Trần Phương (phần cuối): Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
http://www.youtube.com/watch?v=i3YW124xWp8
http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p19-gs-tran-phuong-phan-cuoi-hoi-thao.html
"Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối chúng ta, thực ra là phải nói như thế. Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có thì giờ họ nghĩ đến chuyện đó đâu, họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, còn nhiệm kỳ sau thì họ về hưu rồi. Tuỳ, thằng nào tiếp tục thì tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là lời bình luận của mình thôi. Bây giờ, không biết là, bốn rưỡi rồi không biết là có được xin phép mấy câu kết luận không?" ..."Có thể mười năm sau người ta bảo, ừ, rất tiếc cái đám trí thức đó có nhiều cái ý đúng mà người ta không tiếp nhận, vậy thôi. Đó là chuyện của lịch sử nhưng ít ra để nói rằng, cái giới trí thức của nước này cũng không ngu đến mức nó tự lừa dối nó đâu. Có phải không ạ? Chứ còn hy vọng rằng người ta nghe như giới trí thức này và nhiều trí thức khác. Nếu ông hy vọng như thế thì ông hơi ảo tưởng đấy. Tôi nghĩ rằng nếu ta làm được cái điều mà như chúng ta vừa nói cũng đã tốt rồi. Ít ra chúng ta chứng tỏ với xã hội rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội. Khi người ta yêu cầu mình góp ý kiến mình sẵn sàng nói, nói thẳng cái ý kiến của mình dù có thể đó là sai. Đó là được! Tôi nghĩ là nếu chúng ta đạt cái điều này thì cũng tự an ủi mình là mình không phí thì giờ. Có phải như vậy không?

____________________________________
http://www.youtube.com/VietLeaks
http://vietleaks.blogspot.com/

Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11, Do Hội Khoa học Kinh tế và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Khoa học - Đầu tư tổ chức. Với sự tham dự của nhiều trí thức, đảng viên cao cấp, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E66A65D03E13D00 

http://www.youtube.com/watch?v=zxXok6WHprg&feature=&p=7E66A65D03E13D00&index=0&playnext=1