lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Đức Huỳnh Giáo Chủ nhấn mạnh 2 chữ “THÍCH CA” để minh định rằng PGHH  là kế thừa chánh pháp Thiền Tông chớ không phải cùng trong hệ thồng Phật Giáo VN thời bấy giờ.

Vì sao phải có sự minh định này ?

Thực tiễn theo dòng lịch sử Phật Giáo VN đã thấy rằng Phật Giáo du nhập vào VN qua 2 ngã: Ấn Độ và Trung Quốc nhất là chịu ảnh hưởng Phật Giáo Trung Quốc rất đậm nét qua 2 thời kỳ Bắc thuộc (bị Tàu đô hộ), lần thứ nhất từ năm 111 (trước Tây lịch) cho đến năm 39 (sau Tây lịch) và lần thứ 2 từ năm 43 đến năm 544 (Tây lịch).

Do đó, Phật Giáo VN có những tình huống sai lệch về căn bản giáo pháp của Đức Như Lai, nhất là vào thời kỳ Pháp thuộc, với chính sách thực dân nghiệt ngã  ngót 80 năm, Phật Giáo VN bị chèn èp đến mức độ ảnh hưởng chỉ lẫn quẩn trong phạm vi chùa chiền với lối tu hành: yếm thế, tiêu cực, lợi dưỡng, cúng bái, . . . xa dần với chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Cho nên khi ra đời (1939) nền giáo lý PGHH, tất nhiên là giáo lý nhà Phật, nhưng không thể hòa mình vào phương thức hành đạo, phẩm chất, tinh thần của Phật Giáo VN đương thời, Đức Huỳnh Giáo Chủ phải minh bạch hóa phẩm chất đặc thù của PGHH với lời nhấn mạnh 2 chữ “Thích Ca” để làm rõ nét: “Giáo Lý PGHH là nối tiếp giáo lý uyên nguyên của Đức Như Lai, lấy Tâm tông làm căn bản, và cái cứu cánh là CHUYỂN MÊ KHẢI NGỘ, LY KHỔ ĐẮC LẠC . . . khai thị chúng sanh NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN . . . ”.

DANH TỪ HÒA HẢO: Nếu 2 chữ Hòa Hảo mang ý nghĩa là địa danh của PGHH thì cũng là đơn giản  không có gì để suy luận.
Nhưng với sự minh định của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

“Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo,
Nhà Phật con tiên hé miệng cười”
-------
Mãn chờ trông bá tánh thảnh thơi,
Khắp bốn bể liên dây Hòa Hảo.”

Thì đã rõ ràng rằng: Chữ Hòa Hảo của PGHH là mang cái ý nghĩa chữ “HÒA của Tam Giáo (Phật Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo).

Với Phật Giáo: Chữ Hòa được biểu dương qua thuyết Lục Hòa:

Thân hòa đồng trú.
Ý hòa đồng duyệt.
Khẩu hòa vô tranh
Kiến hòa đồng giải
Giới hòa đồng tu
Lợi hòa đồng quân

Với Nho Giáo: Chữ Hòa được biểu tượng lối sống thanh cao tốt đẹp, hòa hợp trong xã hội, trong đời sống của con người.

-TRUNG giã dã thiên hạ chi đại bản giả. HÒA giả dã thiên hạ chi đạt đạo giả, chí TRUNG HÒA thiên địa vị yên, vạn vật vị yên.

-THIÊN thời bất như ĐỊA LỢI, ĐỊA LỢI bất như NHƠN HÒA.

Với Lão Giáo: Chữ Hòa được biểu dương trong môi trường tạo sự thanh bai, tiêu diêu, hòa hợp an lành cho kiếp sống, cũng như hòa giải mọi xung khí của con người.

Đạo sanh nhứt: Nhứt sanh nhị, Nhị sanh tam, Tam sanh vạn vật, vạn vật phù âm nhi bảo dương, xung khí dĩ vi HÒA.

Còn chữ HẢO là tốt đẹp, HÒA mà không có tốt đẹp (HẢO) tức là cái HÒA không trọn vẹn, có HÒA và có BẤT HÒA. HẢO là tốt đẹp mà không có HÒA là tốt đẹp không có nền tảng, có HẢO và sẽ có bất HẢO. Đó là cái vòng tương đối hằng chuyển của Tạo vật. HÒA đi đôi với HẢO (HÒA HẢO) là biểu thị cái lý tánh tuyệt đối VÔ NHỊ BẤT NHỊ trong cái lý siêu nhiên của tôn giáo.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site